Arts & Culture Featured Lifestyle

วัดลัฎฐิวนาราม(สถานปฎิบัติธรรม)

วัดลัฎฐิวนาราม

วัดลัฎฐิวนาราม หรือ”วัดใต้” เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายและเป็นอีกวัดหนึ่งที่เก่าแก่ของจังหวัดภูเก็ตจึงมีประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาทำบุญและสักการะอยู่เป็นประจำเช่นกัน

วัดลัฎฐิวนาราม

นอกจากนี้วัดลัฎฐิวนารามจะมีการจัดกิจกรรมปฎิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิต “หลักสูตรเพื่อสันติสุข” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 1-8 มิถุนายน และวันที่ 12 – 19 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งในทุกปีที่ผ่านมานั้นได้รับความสนใจจากทุกภาคส่วน เช่น ข้าราชการ นักเรียน และประชาชนในจังหวัดภูเก็ต

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมปฎิบัติธรรมหลักสูตรเพื่อสันติสุข ในวันจันทร์ที่ 12 ธันวาคมนี้ สามารถติดต่อได้ที่ วัดลัฎฐิวนาราม เลขที่ 53 บ้านโคกโตนด ถนนเจ้าฟ้า หมู่ที่ 8 ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.