Arts & Culture Featured Lifestyle

วัดอนุภาษกฤษฎาราม(สถานปฎิบัติธรรม)

วัดอนุภาษกฤษฎาราม (วัดเก็ตโฮ่)
อาคารปฎิบัติธรรมวัดอนุภาษกฤษฎาราม (วัดเก็ตโฮ่)

วัดอนุภาษกฤษฎาราม หรือที่ชาวภูเก็ตเรียกกันว่า “วัดเก็ตโฮ่” วัดซึ่งเป็นสถานที่ปฎิบัติธรรมและได้รับรางวัลดีเด่นมากมาย โดยเปิดเป็นสถานที่ปฎิบัติธรรมมาแล้วประมาณสิบกว่าปี และมีการจัดกิจกรรมปฎิบัติธรรมตลอดทั้งปี

โดยเฉพาะการอบรมปฎิบัติธรรมให้แก่เยาวชนที่มีชื่อว่า“ธรรมะอารมณ์ดี” ในช่วงเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม ซึ่งเป็นการอบรมปฎิบัติธรรมตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถม มัธยม จนถึงระดับอุดมศึกษา ซึ่งได้รับความสนใจจากสถาบันการศึกษาต่างๆ มากมายในจังหวัดภูเก็ตนำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมอบรมปฎิบัติธรรม

วัดอนุภาษกฤษฎาราม (วัดเก็ตโฮ่)

นอกจากจะมีการปฎิบัติธรรมสำหรับเยาวชนแล้ว ในวันสำคัญทางศาสนาวัดอนุภาษกฤษฎาราม ยังจัดกิจกรรมปฎิบัติธรรมสำหรับประชาชนทั่วไป ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวบ้านในพื้นที่และละแวกใกล้เคียงเข้าร่วมปฎิบัติธรรมเช่นกัน

วัดอนุภาษกฤษฎาราม (วัดเก็ตโฮ่)

วัดอนุภาษกฤษฎาราม (วัดเก็ตโฮ่)

สำหรับสถาบันศึกษา ผู้ปกครองและผู้สนใจนำบุตร -หลาน เข้าร่วมกิจกรรมปฎิบัติธรรมติดต่อได้ที่ วัดอนุภาษกฤษฎาราม (วัดเก็ตโฮ่) บ้านเก็ตโฮ่ เลขที่ 25 ถนนวิชิตสงคราม ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต  โทรศัพท์ 076-209373

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.