สถานีรีไซเคิล แห่งแรกในจังหวัดภูเก็ต
Gladness & Joy Lifestyle

สถานีรีไซเคิล แห่งแรกในจังหวัดภูเก็ต

ขวด ขวด ขวด มองไปทางไหนก็เจอแต่ขวด  !! ปัญหาขยะเป็นเรื่องใกล้ตัวและเป็นปัญหาใหญ่ที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ถึงแม้ว่าจังหวัดภูเก็ตจะมีการสร้างโรงงานเผาขยะ ซึ่งเป็นโครงการที่สมบูรณ์แบบที่สุดของประเทศไทยก็ตาม แต่ยังไม่เพียงพอที่จะรองรับปริมาณขยะในแต่ละวันได้ …

ท่ามกลางการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ส่งผลให้เกิดการอุปโภคบริโภคจากประชาชนและนักท่องเที่ยวมากขึ้นเป็นเท่าทวีคูณ และแน่นอนว่าปริมาณของ “ขยะ” ก็ต้องพุ่งสูงเป็นเงาตามตัว แต่ปัญหาไซส์หลายร้อยตันที่เกาะภูเก็ตได้แบกรับอยู่ทุกๆวันนี้ กำลังได้รับการบริหารจัดการและแก้ไขจากหน่วยงานทางภาครัฐ เพื่อหวังควบคุมให้ขยะไม่ล้นเมืองภูเก็ตอย่างที่ใครหลายคนหวั่นเกรง

จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีความเป็นพลวัตทางการเจริญเติบโตสูงมากสูงกว่าหลายๆจังหวัด ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมาก็คือผลแห่งการบริโภคนิยมของสังคมเมือง สังคมทุนนิยมไทยๆ หากเราไม่ ช่วยกันแก้ปัญหา หรือสร้างสมผลผลิตแห่งบริโภคนิยมมากขึ้นเท่าไหร่ บ้านเมืองก็ต้องใช้ทรัพยากร และเทคโนโลยี่อย่างสูง เข้ามาช่วยกำจัด นั้นหมายความว่าต้องใช้งบประมาณทางราชการที่สูงเพื่อใช้ในการนี้ ซึ่งก็จะไม่มีวันหมดหากเราไม่เปลี่ยนพฤติกรรม

ขยะมูลฝอยที่มาจากสิ่งของเหลือกินเหลือใช้ของคนเมือง จะมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงสองทศวรรษข้างหน้า เพราะการขยายตัวอย่างรวดเร็วของชุมชนเมืองในประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ จังหวัดภูเก็ต

สถานีรีไซเคิล จังหวัดภูเก็ต  การดำเนินงานภายใต้บริษัท ตี่หยกกวนเฮง จำกัด เป็นบริษัทรีไซเคิลพลาสติก เพื่อเพิ่มมูลค่าของพลาสติกครบวงจร โดยทางบริษัทฯ นอกจากให้คำปรึกษาด้านนี้แล้ว ทางเรายังมีบริการในส่วนของเครื่องจักรที่เกี่ยวกับพลาสติก อาทิเช่น  เครื่องปอกฉลาก เครื่องโม่พลาสติก เครื่องหลอมพลาสติก เครื่องฉีดพลาสติก ฯลฯ ซึ่งเครื่องจักรเหล่านี้มีส่วนช่วยในการเพิ่มราคาของพลาสติกในแต่ละขั้นตอน

โรงแปรรูปขวดพลาสติกที่ได้มาตรฐาน ทั้งขวดใสและขวดขุ่น เพื่อสามารถรับซื้อขวดพลาสติกจากกลุ่มลูกค้าที่มีอยู่โดยตรง และรับซื้อจากกลุ่มลูกค้ารีไซเคิลด้วยกัน จึงได้ก่อตั้งสถานีรีไซเคิลขึ้น

สถานีรีไซเคิล

สถานีรีไซเคิล

ปัจจุบันเปิดทำการได้ประมาณ 4 เดือน โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในวงการตลาดรีไซเคิล มีตลาดรับซื้ออย่างชัดเจน ได้แก่..

  • บริษัทรักษ์ 69 จำกัด
  • บริษัทซิงหว่อไท่
  • บริษัทไทย โต โนแกน ประเทศไทย จำกัด
  • จีดับบลิว รีไซเคิล

บริษัทเหล่านี้ มีความต้องการวัตถุดิบแปรรูปจากขวดพลาสติกจำนวนมากในแต่ละวัน เพราะธุรกิจรีไซเคิล เป็นธุรกิจการค้าแบบเงินสด (ซื้อสด-ขายสด) ทำให้การเงินในธุรกิจมีสภาพคล่องมากขึ้น หากเปรียบเทียบกับธุรกิจอื่นๆ และ สถานีรีไซเคิล จังหวัดภูเก็ต เป็นโรงงานแปรรูปพลาสติกแห่งแรกและแห่งเดียวในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเริ่มเป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้ค้าของเก่า ที่สนใจเข้ามาขายขวดพลาสติกเป็นจำนวนมาก ในแต่ละวันกว่า 5 ตันต่อวัน

สถานีรีไซเคิล

สถานีรีไซเคิล

จังหวัดภูเก็ตมีประชากรประมาณ 300,000 กว่าคน มีพื้นที่โดยรอบประมาณ 570 ตารางกิโลเมตร มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเกาะเล็ก ๆ แห่งนี้ประมาณปีละเกือบ 5 ล้านคน และมีรายได้จากการท่องเที่ยวหลายหมื่นล้านบาทต่อปี

จากการสำรวจพบว่าจังหวัดภูเก็ตเกิดขยะใหม่ในแต่ละวันเฉลี่ยประมาณ 550 ตันต่อวัน…คิดแล้วคนภูเก็ตต่อหนึ่งคนจะทิ้งขยะวันละเกือบ 2 กิโลกรัม โดยภาพรวมแล้วขยะในจังหวัดภูเก็ตเพิ่มสูงขึ้นปีละ 6 – 7 % อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเชื่อว่าไม่เกิน5 ปี ขยะในภูเก็ตจะสูงเพิ่มขึ้นเป็น 1,000 ตันต่อวัน ต้นเหตุที่ทำให้ปริมาณขยะเพิ่มขึ้นเกิดจากกระแสอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ส่วนใหญ่มาจากครัวเรือนและสถานประกอบการขนาดใหญ่ด้านชายฝั่งตะวันตกของเกาะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว จากพื้นที่ที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ทั้งที่เป็นโรงแรมและที่พักอาศัยเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้อัตราขยะสูงเพิ่มขึ้นถึง 30 – 40 % หากไม่มีการบริหารจัดการที่ดีอย่างเพียงพอ จะทำให้เกิดขยะตกค้างเป็นจำนวนมาก!!!!

จากข้อมูลข้างต้นคงเห็นกันแล้วว่า ปริมาณขยะของชุมชนเมืองทั่วโลกมีแต่จะเพิ่มขึ้นทุกวันๆ ซึ่งธนาคารโลกก็มองว่า สิ่งจำเป็นสำหรับชุมชนเมืองยุคนี้ก็คือ แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ และแผนที่มีประสิทธิภาพก็ต้องอาศัยการระดมสมองของทุกฝ่ายในสังคมนั่นเอง

คุณอัญญลักษณ์ เจริญพรทิพย์ เจ้าของสถานีรีไซเคิลแห่งนี้ กล่าวว่า “ขวดพลาสติกเหล่านี้ เราสามารถนำไปรีไซเคิลใช้ประโยชน์ได้อีกหลายอย่าง เป็นที่น่าเสียดายหากนำไปทิ้งโดยไร้ประโยชน์ และเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนและประเทศชาติ จึงทำให้มองเห็นโอกาสทางธุรกิจ จึงได้เริ่มศึกษาการรีไซเคิลพลาสติกเหล่านี้ อย่างจริงจังจากหนังสือ แหล่งความรู้ต่างๆและสมัครเข้าอบรมหลักสูตร “คัมภีร์ รีไซเคิล” กับบริษัทปราบขยะ ทำให้รู้ว่าเป็นธุรกิจที่น่าสนใจ สามารถทำกำไรได้กว่า30-50% หากมีการแปรรูปโดยเครื่องจักรที่มีคุณภาพ”

สถานีรีไซเคิล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถานีรีไซเคิล จังหวัดภูเก็ต…

บริเวณบ้านนาบอน เลขที่ 64/3 หมู่1 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทร.083-3917556,081-7879191

สถานีรีไซเคิล

สถานีรีไซเคิล

สถานีรีไซเคิล

สถานีรีไซเคิล

สถานีรีไซเคิล

สถานีรีไซเคิล

สถานีรีไซเคิล

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.