การทำงานแข่งกับนาทีชีวิต ของเจ้าหน้าที่กู้ภัยและอาสาสมัคร “มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต”
Gladness & Joy

การทำงานแข่งกับนาทีชีวิต ของเจ้าหน้าที่กู้ภัยและอาสาสมัคร “มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต”

อนัตตา คือความไม่ยั่งยืน ในพุทธศาสนาบอกกล่าวไว้เช่นนั้น และก็จริง ชีวิตทุกชีวิตแตกดับ มีการพลัดพราก ทั้งโดยกระทันหันและเป็นไปตามธรรมชาติ ไม่มีใครอยู่บนโลกได้เป็นพันๆปีอย่างในหนังจีนกำลังภายใน ทุกคนรู้ดีว่าสักวันหนึ่งจะต้องจากคนที่รักไปตราบนานเท่านาน จึงทำให้ทุกคนต่างพยายามให้ได้มาในสิ่งที่ต้องการขณะยังมีชีวิตอยู่

หลายเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวบ้านได้รับความเสียหายไม่น้อยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนอุบัติเหตุที่เกิดบนถนนทางหลวง เพราะรถราที่วิ่งใช้ความเร็วค่อนข้างสูง บางโค้งเกิดอุบัติเหตุเกือบจะครบร้อยรายแล้วก็มี ทางโรงพยาบาลเองก็รับภาระชาวบ้านที่ป่วยไข้อยู่ไม่น้อย ชาวบ้านจึงเห็นพ้องกันว่าจะหวังพึ่งโรงพยาบาลอย่างเดียวนั้นคงไม่ได้การ น่าจะมีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเข้าถึงที่เกิดเหตุ และช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บได้รวดเร็ว ดีกว่าที่จะรอคอยความช่วยเหลือจากทางโรงพยาบาลเพียงอย่างเดียว ชาวบ้านที่ได้รับบาดเจ็บก็จะได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีในเบื้องต้น “หน่วยกู้ภัย” จึงได้ถือกำเนิดขึ้น

มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายวิเชียร สันติตโต ได้ทำการจดทะเบียนและอนุมัติจากทางราชการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2519 มีอาคารสำนักงานเป็นของมูลนิธิเอง มีการบริหารในรูปแบบของคณะกรรมการ ซึ่งประกอบไปด้วยบุคคลทุกอาชีพ เชื้อชาติ ศาสนา และเปี่ยมด้วยมุทิตาจิตมาร่วมกันดำเนินงาน

ปัจจุบันทำการขยายหน่วยงานขึ้นใน 3 พื้นที่ ได้แก่

 • พื้นที่เขตเทศบาลป่าตอง โดยมีที่ทำการตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลป่าตอง
 • พื้นที่เขตอำเภอถลาง โดยมีที่ทำการตั้งอยู่ที่หน่วยบริการประชาชน  ป้อมยามท่าเรือ และที่ทำการตำรวจทางหลวง
 • พื้นที่เขตอำเภอเมือง โดยมีที่ทำการ ตั้งอยู่ที่หน่วยบริการประชาชน ป้อมยามหน้าโลตัส ภูเก็ต

กุศลธรรม

กุศลธรรม

ระบบงานและโครงสร้างของมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต

 • ระบบฝ่ายพิธีกรรมทางพระ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ 25 คน ช่วยเหลือปลดเปลื้องทุกข์ ช่วยรักษาผู้ที่เจ็บไข้ และแนะนำในพิธีมงคล หาพื้นที่มงคล บำเพ็ญการกุศลต่างๆ งานแผ่เมตตา
 • ระบบฝ่ายธุรการบัญชี ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ 7 คน บริหารจัดการระบบบัญชีทุกอย่างตามที่กฎหมายกำหนด การจัดทำงบดุล โดยมีบริษัท พีพีเอ การบัญชี จำกัด ทำการตรวจสอบ บัญีรายนามผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบ โดยจัดทำและแสดงอย่างเปิดเผย ณ ที่ทำการมูลนิธิตลอดเวลา
 • ระบบงานบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตทั้ง 3 อำเภอ คือ พื้นที่เขตอำเภอเมือง พื้นที่เขตอำเภอถลาง พื้นที่เขตอำเภอกะทู้ (ป่าตอง) ปฎิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง ดำเนินการตามสายงานการบังคับบัญชาคือ ประธาน ผู้จัดการ หัวหน้าแผนกบรรเทาสาธารณภัย หัวหน้าชุดกู้ชีพ ซึ่งแบ่งเป็นฝ่ายต่างๆดังนี้
  1. ฝ่ายสื่อสาร ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ 7 คน ทำหน้าที่เป็นศูนย์สั่งการ รับผิดชอบดูแลพื้นที่ ประสานและแจ้งข่าวแกเจ้าหน้าที่กู้ชีพ และออกคำสั่งให้ปฏิบัติงาน
   2. ฝ่ายกู้ชีพ (ทางบก) ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ 27 คน ประจำหน่วยรถยนต์กู้ชีพ 21 คน ประจำหน่วยรถยนต์พยาบาล 6 คน รับผิดชอบ 3 เขตพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง
  3. ฝ่ายกู้ชีพ (ทางน้ำ) ชุดปฏิบัติการใต้น้ำ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ประดาน้ำ 7 คน ได้รับการอบรมและผ่านหลักสูตรของกองกำกับการ 5 กองตำรวจน้ำ ภูเก็ต

กุศลธรรม

กุศลธรรม

อุปกรณ์กู้ภัย (ประเภทยานพาหนะ จำนวน 18 คัน ) ประกอบด้วย

 • รถยนต์ตู้พยาบาล (ระดับ BLS)  จำนวน  8   คัน
 • รถยนต์กระบะพยาบาล (ระดับ FR.)  จำนวน  2   คัน
 • รถยนต์กระบะกู้ภัย (ระดับ FR.)    จำนวน  4   คัน
 • รถยนต์ตรวจการณ์      จำนวน  1   คัน
 • รถยนต์อุปกรณ์ตัดถ่าง (4×4)  จำนวน   1  คัน
 • รถยนต์กระบะทีมกู้ภัยทางน้ำ  จำนวน   1  คัน
 • รถประชาสัมพันธ์  จำนวน   1  คัน
 • รถยนต์ 6 ล้อ  จำนวน   2  คัน

ประเภทอุปกรณ์กู้ภัย

 • เรือยางท้องแข็ง พร้อมเครื่อง  จำนวน  2  ลำ
 • เรือท้องแบน พร้อมเครื่อง (หางยาว)  จำนวน  1  ลำ
 • อุปกรณ์เครื่องตัดถ่าง   จำนวน  2 เครื่อง
 • เครื่องปั่นไฟ ขนาด 20 กิโลวัตต์ (มีบ้อลาก)  จำนวน 1 เครื่อง
 • เครื่องปั่นไฟเล็ก  จำนวน 2 เครื่อง
 • อุปกรณ์การดำน้ำครบชุด   จำนวน 6 ชุด
 • เต๊นส์พยาบาลสนาม พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 หลัง
 • ตู้ comman post สั่งการเคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง
กุศลธรรม
เครื่องปั่นไฟ ใช้กรณีช่วยเหลือพื้นที่ไฟดับ
กุศลธรรม
รถยนต์พยาบาล
กุศลธรรม
รถกระบะทีมกู้ภัยทางน้ำ
กุศลธรรม
อุปกรณ์ปฐมพยาบาล ภายในรถยนต์พยาบาล
กุศลธรรม
อุปกรณ์กู้ชีพทางน้ำ (เรือยาง)
กุศลธรรม
รถอุปกรณ์ตัดถ่าง

กิจกรรมสนับสนุนและช่วยเหลือสังคม อาทิเช่น…

 • ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 2,000 ขวด ให้กับโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา
 • มอบเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ ให้กับ จังหวัดภูเก็ต จำนวน 10 เครื่อง รวมมูลค่าในการจัดซื้อทั้งสิ้นรวม 267,500 บาท
 • สนับสนุนเงินช่วยเหลือเงินช่วยเหลือคณะนักแสดงเส้าหลินกังฟูชาวอาฟริกา
 • มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจำนวน 200,000 บาท
 • ร่วมพิธีมอบรถวิลแชร์สำหรับคนพิการ
 • สนับสนุนข้าวสารจำนวน 40 กระสอบ ทำอาหารกล่อง ช่วยเหลืแผู้ประสบภัยน้ำท่วม
 • สนับสนุนงบประมาณสร้างอาคารเรียนใหม่ สถาบันปอเนาะการุณกุรอาน
 • มอบนมผงเด็กให้กับสมาคมพิทักษ์เด็กภูเก็ต ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ
 • แจกหมี่หุ้นผัด 200 ห่อ และรวมมิตร ในงานวันคนพิการจังหวัดภูเก็ต ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

และอีกหลากหลายกิจกรรมสนับสนุน … มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา รว่มบริจารทำบุญโลงศพกับมูลนิธิฯ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ ที่ขอรับบริจาคโดยไม่คิดมูลค่า เพื่อนำไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตามประเพณีของชาวพุทธและศพที่ไม่มีญาติ  ตามช่องทางต่อไปนี้ (กรุณาแจ้งชื่อที่อยู่ และจำนวนเงินที่บริจาค กลับมายังมูลนิธิฯด้วยทุกครั้ง) ทางมูลนิธิฯ จะได้ดำเนินการส่งใบอนุโมทนาบัตร ส่งให้ท่านตามที่อยู่ที่แจ้งมา

กุศลธรรม

 

มูลนิธิไม่มีนโยบายให้พนักงานออกไปรับบริจาคนอกสถานที่โดยเด็ดขาด
หากมีผู้ในแอบอ้าง โดยใช้ชื่อมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต เพื่ออกไปเรี่ยไร กรุณาแจ้งให้มูลนิธิทราบด้วย

พบเห็นอุบัติเหตุ หรือ ขอความช่วยเหลือ 

 • ศูนย์เมืองภูเก็ต 076-246301 หรือ 076-246599
 • ศูนย์กะทู้ (ป่าตอง) 076-344432
 • ศูนย์ถลาง  (เมืองใหม่) 076-621339 (วงเวียนอนุเสาวรีย์) 076-617566

มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
34 ถนนพูลผล ซอย 9 ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทร. 076-246216, 076-211706
โทรสาร. 076-246352
เว็บไซต์ www.kusoldharmphuket.com
อีเมล์      kusoltam_pk@hotmail.com

กุศลธรรม

กุศลธรรม

กุศลธรรม

กุศลธรรม

กุศลธรรม

กุศลธรรม

กุศลธรรม

กุศลธรรม

กุศลธรรม

กุศลธรรม
ระบบ GPS ติดตามรถ

กุศลธรรม

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.