การทำงานแข่งกับนาทีชีวิต ของเจ้าหน้าที่กู้ภัยและอาสาสมัคร “มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต”
Gladness & Joy

การทำงานแข่งกับนาทีชีวิต ของเจ้าหน้าที่กู้ภัยและอาสาสมัคร “มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต”

อนัตตา คือความไม่ยั่งยืน ในพุทธศาสนาบอกกล่าวไว้เช่นนั้น และก็จริง ชีวิตทุกชีวิตแตกดับ มีการพลัดพราก ทั้งโดยกระทันหันและเป็นไปตามธรรมชาติ ไม่มีใครอยู่บนโลกได้เป็นพันๆปีอย่างในหนังจีนกำลังภายใน ทุกคนรู้ดีว่าสักวันหนึ่งจะต้องจากคนที่รักไปตราบนานเท่านาน จึงทำให้ทุกคนต่างพยายามให้ได้มาในสิ่งที่ต้องการขณะยังมีชีวิตอยู่

หลายเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวบ้านได้รับความเสียหายไม่น้อยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนอุบัติเหตุที่เกิดบนถนนทางหลวง เพราะรถราที่วิ่งใช้ความเร็วค่อนข้างสูง บางโค้งเกิดอุบัติเหตุเกือบจะครบร้อยรายแล้วก็มี ทางโรงพยาบาลเองก็รับภาระชาวบ้านที่ป่วยไข้อยู่ไม่น้อย ชาวบ้านจึงเห็นพ้องกันว่าจะหวังพึ่งโรงพยาบาลอย่างเดียวนั้นคงไม่ได้การ น่าจะมีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเข้าถึงที่เกิดเหตุ และช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บได้รวดเร็ว ดีกว่าที่จะรอคอยความช่วยเหลือจากทางโรงพยาบาลเพียงอย่างเดียว ชาวบ้านที่ได้รับบาดเจ็บก็จะได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีในเบื้องต้น “หน่วยกู้ภัย” จึงได้ถือกำเนิดขึ้น

มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายวิเชียร สันติตโต ได้ทำการจดทะเบียนและอนุมัติจากทางราชการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2519 มีอาคารสำนักงานเป็นของมูลนิธิเอง มีการบริหารในรูปแบบของคณะกรรมการ ซึ่งประกอบไปด้วยบุคคลทุกอาชีพ เชื้อชาติ ศาสนา และเปี่ยมด้วยมุทิตาจิตมาร่วมกันดำเนินงาน

ปัจจุบันทำการขยายหน่วยงานขึ้นใน 3 พื้นที่ ได้แก่

 • พื้นที่เขตเทศบาลป่าตอง โดยมีที่ทำการตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลป่าตอง
 • พื้นที่เขตอำเภอถลาง โดยมีที่ทำการตั้งอยู่ที่หน่วยบริการประชาชน  ป้อมยามท่าเรือ และที่ทำการตำรวจทางหลวง
 • พื้นที่เขตอำเภอเมือง โดยมีที่ทำการ ตั้งอยู่ที่หน่วยบริการประชาชน ป้อมยามหน้าโลตัส ภูเก็ต

กุศลธรรม

กุศลธรรม

ระบบงานและโครงสร้างของมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต

 • ระบบฝ่ายพิธีกรรมทางพระ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ 25 คน ช่วยเหลือปลดเปลื้องทุกข์ ช่วยรักษาผู้ที่เจ็บไข้ และแนะนำในพิธีมงคล หาพื้นที่มงคล บำเพ็ญการกุศลต่างๆ งานแผ่เมตตา
 • ระบบฝ่ายธุรการบัญชี ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ 7 คน บริหารจัดการระบบบัญชีทุกอย่างตามที่กฎหมายกำหนด การจัดทำงบดุล โดยมีบริษัท พีพีเอ การบัญชี จำกัด ทำการตรวจสอบ บัญีรายนามผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบ โดยจัดทำและแสดงอย่างเปิดเผย ณ ที่ทำการมูลนิธิตลอดเวลา
 • ระบบงานบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตทั้ง 3 อำเภอ คือ พื้นที่เขตอำเภอเมือง พื้นที่เขตอำเภอถลาง พื้นที่เขตอำเภอกะทู้ (ป่าตอง) ปฎิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง ดำเนินการตามสายงานการบังคับบัญชาคือ ประธาน ผู้จัดการ หัวหน้าแผนกบรรเทาสาธารณภัย หัวหน้าชุดกู้ชีพ ซึ่งแบ่งเป็นฝ่ายต่างๆดังนี้
  1. ฝ่ายสื่อสาร ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ 7 คน ทำหน้าที่เป็นศูนย์สั่งการ รับผิดชอบดูแลพื้นที่ ประสานและแจ้งข่าวแกเจ้าหน้าที่กู้ชีพ และออกคำสั่งให้ปฏิบัติงาน
   2. ฝ่ายกู้ชีพ (ทางบก) ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ 27 คน ประจำหน่วยรถยนต์กู้ชีพ 21 คน ประจำหน่วยรถยนต์พยาบาล 6 คน รับผิดชอบ 3 เขตพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง
  3. ฝ่ายกู้ชีพ (ทางน้ำ) ชุดปฏิบัติการใต้น้ำ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ประดาน้ำ 7 คน ได้รับการอบรมและผ่านหลักสูตรของกองกำกับการ 5 กองตำรวจน้ำ ภูเก็ต

กุศลธรรม

กุศลธรรม

อุปกรณ์กู้ภัย (ประเภทยานพาหนะ จำนวน 18 คัน ) ประกอบด้วย

 • รถยนต์ตู้พยาบาล (ระดับ BLS)  จำนวน  8   คัน
 • รถยนต์กระบะพยาบาล (ระดับ FR.)  จำนวน  2   คัน
 • รถยนต์กระบะกู้ภัย (ระดับ FR.)    จำนวน  4   คัน
 • รถยนต์ตรวจการณ์      จำนวน  1   คัน
 • รถยนต์อุปกรณ์ตัดถ่าง (4×4)  จำนวน   1  คัน
 • รถยนต์กระบะทีมกู้ภัยทางน้ำ  จำนวน   1  คัน
 • รถประชาสัมพันธ์  จำนวน   1  คัน
 • รถยนต์ 6 ล้อ  จำนวน   2  คัน

ประเภทอุปกรณ์กู้ภัย

 • เรือยางท้องแข็ง พร้อมเครื่อง  จำนวน  2  ลำ
 • เรือท้องแบน พร้อมเครื่อง (หางยาว)  จำนวน  1  ลำ
 • อุปกรณ์เครื่องตัดถ่าง   จำนวน  2 เครื่อง
 • เครื่องปั่นไฟ ขนาด 20 กิโลวัตต์ (มีบ้อลาก)  จำนวน 1 เครื่อง
 • เครื่องปั่นไฟเล็ก  จำนวน 2 เครื่อง
 • อุปกรณ์การดำน้ำครบชุด   จำนวน 6 ชุด
 • เต๊นส์พยาบาลสนาม พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 หลัง
 • ตู้ comman post สั่งการเคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง
กุศลธรรม
เครื่องปั่นไฟ ใช้กรณีช่วยเหลือพื้นที่ไฟดับ
กุศลธรรม
รถยนต์พยาบาล
กุศลธรรม
รถกระบะทีมกู้ภัยทางน้ำ
กุศลธรรม
อุปกรณ์ปฐมพยาบาล ภายในรถยนต์พยาบาล
กุศลธรรม
อุปกรณ์กู้ชีพทางน้ำ (เรือยาง)
กุศลธรรม
รถอุปกรณ์ตัดถ่าง

กิจกรรมสนับสนุนและช่วยเหลือสังคม อาทิเช่น…

 • ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 2,000 ขวด ให้กับโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา
 • มอบเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ ให้กับ จังหวัดภูเก็ต จำนวน 10 เครื่อง รวมมูลค่าในการจัดซื้อทั้งสิ้นรวม 267,500 บาท
 • สนับสนุนเงินช่วยเหลือเงินช่วยเหลือคณะนักแสดงเส้าหลินกังฟูชาวอาฟริกา
 • มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจำนวน 200,000 บาท
 • ร่วมพิธีมอบรถวิลแชร์สำหรับคนพิการ
 • สนับสนุนข้าวสารจำนวน 40 กระสอบ ทำอาหารกล่อง ช่วยเหลืแผู้ประสบภัยน้ำท่วม
 • สนับสนุนงบประมาณสร้างอาคารเรียนใหม่ สถาบันปอเนาะการุณกุรอาน
 • มอบนมผงเด็กให้กับสมาคมพิทักษ์เด็กภูเก็ต ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ
 • แจกหมี่หุ้นผัด 200 ห่อ และรวมมิตร ในงานวันคนพิการจังหวัดภูเก็ต ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

และอีกหลากหลายกิจกรรมสนับสนุน … มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา รว่มบริจารทำบุญโลงศพกับมูลนิธิฯ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ ที่ขอรับบริจาคโดยไม่คิดมูลค่า เพื่อนำไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตามประเพณีของชาวพุทธและศพที่ไม่มีญาติ  ตามช่องทางต่อไปนี้ (กรุณาแจ้งชื่อที่อยู่ และจำนวนเงินที่บริจาค กลับมายังมูลนิธิฯด้วยทุกครั้ง) ทางมูลนิธิฯ จะได้ดำเนินการส่งใบอนุโมทนาบัตร ส่งให้ท่านตามที่อยู่ที่แจ้งมา

กุศลธรรม

 

มูลนิธิไม่มีนโยบายให้พนักงานออกไปรับบริจาคนอกสถานที่โดยเด็ดขาด
หากมีผู้ในแอบอ้าง โดยใช้ชื่อมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต เพื่ออกไปเรี่ยไร กรุณาแจ้งให้มูลนิธิทราบด้วย

พบเห็นอุบัติเหตุ หรือ ขอความช่วยเหลือ 

 • ศูนย์เมืองภูเก็ต 076-246301 หรือ 076-246599
 • ศูนย์กะทู้ (ป่าตอง) 076-344432
 • ศูนย์ถลาง  (เมืองใหม่) 076-621339 (วงเวียนอนุเสาวรีย์) 076-617566

มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
34 ถนนพูลผล ซอย 9 ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทร. 076-246216, 076-211706
โทรสาร. 076-246352
เว็บไซต์ www.kusoldharmphuket.com
อีเมล์      kusoltam_pk@hotmail.com

กุศลธรรม

กุศลธรรม

กุศลธรรม

กุศลธรรม

กุศลธรรม

กุศลธรรม

กุศลธรรม

กุศลธรรม

กุศลธรรม

กุศลธรรม
ระบบ GPS ติดตามรถ

กุศลธรรม

Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x