Featured Lifestyle Visit

สวนสารธารณะ “สวนหลวง ร.9”

สวนหลวง ร.9

สวนหลวง ร.9 มีขนาดพื้นที่ 350 ไร่ ซึ่งถือว่าใหญ่ที่สุดในบรรดาสวนสาธารณะทั้งหมดในจังหวัดภูเก็ต แต่เดิมพื้นที่นี้เคยเป็นเหมืองแร่มาก่อน ต่อมาได้พัฒนาเป็นสวนสาธารณะสวนหลวง ร.9 ในปี พ.ศ. 2530 โดยมีการฟื้นฟูพื้นที่ดังกล่าวเพื่อส่งเสริมในด้านการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมกันนั้นเป็นปีแห่งการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา ในปี พ.ศ. 2530 กระทั่งได้พัฒนาสวนสาธารณะแห่งนี้ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

สวนหลวง ร.9

สวนหลวง ร.9 ถือเป็นสวนสาธารณะที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อการพักผ่อนอย่างมาก ปัจจุบันมีผู้มาออกกำลังกายทั้งยามเช้าและยามเย็น โดยเฉพาะหลังเวลาเลิกงานของทุกวันจะมีผู้คนมารวมตัวกันที่นี่เป็นจำนวนมาก โดยจับจองพื้นที่ออกกำลังกาย ตามความถนัดและความชอบของแต่ละคน ซึ่งมีทั้งออกกำลังกายโดยการวิ่ง เล่นฟุตบอล ตะกร้อ วอลเล่ย์บอล บาสเก็ตบอล เต้นแอโรบิก ฯลฯ รวมไปถึงการนั่งพักผ่อนปิกนิก ชมทัศนียภาพที่แวดล้อมไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่อันเขียวชอุ่มให้ร่มเงาและอากาศบริสุทธิ์ โดยมีขุมน้ำอยู่ตรงกลางสวนสาธารณะ

ที่ตั้ง : ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง ภูเก็ต

สวนหลวง ร.9

สวนหลวง ร.9

สวนหลวง ร.9

สวนหลวง ร.9

สวนหลวง ร.9

สวนหลวง ร.9

สวนหลวง ร.9

สวนหลวง ร.9

สวนหลวง ร.9

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.