Featured Lifestyle Visit

สวนสารธารณะ “สวนหลวง ร.9”

สวนหลวง ร.9

สวนหลวง ร.9 มีขนาดพื้นที่ 350 ไร่ ซึ่งถือว่าใหญ่ที่สุดในบรรดาสวนสาธารณะทั้งหมดในจังหวัดภูเก็ต แต่เดิมพื้นที่นี้เคยเป็นเหมืองแร่มาก่อน ต่อมาได้พัฒนาเป็นสวนสาธารณะสวนหลวง ร.9 ในปี พ.ศ. 2530 โดยมีการฟื้นฟูพื้นที่ดังกล่าวเพื่อส่งเสริมในด้านการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมกันนั้นเป็นปีแห่งการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา ในปี พ.ศ. 2530 กระทั่งได้พัฒนาสวนสาธารณะแห่งนี้ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

สวนหลวง ร.9

สวนหลวง ร.9 ถือเป็นสวนสาธารณะที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อการพักผ่อนอย่างมาก ปัจจุบันมีผู้มาออกกำลังกายทั้งยามเช้าและยามเย็น โดยเฉพาะหลังเวลาเลิกงานของทุกวันจะมีผู้คนมารวมตัวกันที่นี่เป็นจำนวนมาก โดยจับจองพื้นที่ออกกำลังกาย ตามความถนัดและความชอบของแต่ละคน ซึ่งมีทั้งออกกำลังกายโดยการวิ่ง เล่นฟุตบอล ตะกร้อ วอลเล่ย์บอล บาสเก็ตบอล เต้นแอโรบิก ฯลฯ รวมไปถึงการนั่งพักผ่อนปิกนิก ชมทัศนียภาพที่แวดล้อมไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่อันเขียวชอุ่มให้ร่มเงาและอากาศบริสุทธิ์ โดยมีขุมน้ำอยู่ตรงกลางสวนสาธารณะ

ที่ตั้ง : ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง ภูเก็ต

สวนหลวง ร.9

สวนหลวง ร.9

สวนหลวง ร.9

สวนหลวง ร.9

สวนหลวง ร.9

สวนหลวง ร.9

สวนหลวง ร.9

สวนหลวง ร.9

สวนหลวง ร.9

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.