Student

โรงเรียนศิลปะป้องกันตัว RDC PHUKET

เทควันโด คือศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประจำชาติของชาวเกาหลี ปัจจุบันได้รับการนิยมฝึกฝนกันทั่วโลกมากกว่า 150 ประเทศ มีผู้ฝึกกว่า 40 ล้านคน เทควันโดไม่ได้เป็นแค่ กีฬาหรือศิลปะการต่อสู้เท่านั้น ในตัวของวิชายังเป็นทั้งปรัชญาและหลักของการดำเนินชีวิตแทรกอยู่ เทควันโดมีจุดเด่นในด้านความเร็ว การหมุนตัว และท่าเตะอันตื่นตาสวยงาม โดยเน้นการเคลื่อนไหวอย่างคล่องแคล่ว เตะสูง สามารถตอบโต้คู่ต่อสู้กลับได้

เทควันโด เป็นศิลปะการป้องกันตัว ที่เป็นทั้ง ศาสตร์และศิลป์ ที่เป็นศาสตร์  เป็นวิชาที่ได้รับการพัฒนาและสืบทอดต่อๆกันมาเพื่อใช้ประโยชน์ในการป้องกัน ตัว ปกป้องคนที่รัก หรือปกป้องประเทศชาติและเป็นศิลป์ คือ ต้องนำศาสตร์ความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้พลิกแพลงให้เข้ากับสถานการณ์ ทั้งในการต่อสู้และการดำเนินชีวิต ดังนั้น ศิลปะการต่อสู้ และศิลปะป้องกันตัวจึงเป็นทั้งศาสตร์ และศิลป์

โรงเรียนศิลปะป้องกันตัว RDC PHUKET ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกีฬาเทควันโด ที่ช่วยส่งเสริมด้านสุขภาพและเป็นการออกกำลังกายที่ดีอย่างหนึ่ง ซึ่งทุกคนสามารถเรียนรู้และนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ในชีวิตประจำวันได้ ทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้เด็กๆ ยุวชน เยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไป หันมาเล่นกีฬา ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด ช่วยเพิ่มความอดทนของกล้ามเนื้อ ความแข็งแรงของกระดูก ความยืดหยุ่นของร่างกาย และยังเป็นการพัฒนาจิตใจ สมาธิ รวมทั้งเสริมสร้างความมีระเบียบวินัย ความรับผิด ชอบ และอ่อนน้อมถ่อมตนของผู้ฝึกอีกด้วย จึงเปิดการเรียน การสอนกีฬาเทควันโดในจังหวัดภูเก็ตขึ้น เพื่อให้เด็กได้มีทางเลือกในการเรียนและออกกำลัง กายไปในตัวโดยที่ไม่น่าเบื่อ และเป็นการเข้าสังคมได้ดีอีกด้วย

โรงเรียนศิลปะป้องกันตัว RDC PHUKET

หลักสูตรการเรียนการสอน

หลักสูตรการเรียนการสอนเทควันโดแบ่งระดับการฝึกโดยใช้สีของสายคาดเอว 6 สี โดยเริ่มจากสายขาว สายเหลือง สายเขียว สายฟ้า สายน้ำตาล สายแดง แต่ละสีจะแบ่งเป็น 2 ขั้น

 • สายขาว ความว่างเปล่า คือจุดเริ่มต้นในการเรียนรู้วิชาเทควันโด (สายขาว ฝึกท่าเตะ 3 ท่า ท่าชก และ ท่าป้องกัน 6 ท่าระเบียบวินัยเทควันโด คำสั่งภาษาเกาหลี)
 • สายเหลือง ธาตุทอง เปรียบดังการที่นักเทควันโดสายเหลืองได้รับการเริ่มต้นของการเรียนรู้ และเปิดใจพร้อมที่จะเรียนรู้ ( ฝึกท่าเตะและท่ารำประจำสาย เรียนการใช้มือเปล่าแบบต่างๆในการป้องกันตัว )
 • สายเขียว ธาตุไม้ เปรียบได้กับนักเทควันโดที่อยู่ในขั้นของการพัฒนา (ฝึกท่าเตะและท่ารำประจำสาย เรียนการใช้ศอกในแบบต่างๆ ในการป้องกันตัว )
 • สายฟ้า ธาตุน้ำ เปรียบได้กับนักเทควันโดที่ได้พัฒนาทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อพร้อมที่จะพัฒนาในวิชาเทควันโดต่อไป (ฝึกท่าเตะและท่ารำประจำสาย เรียนการใช้เข่าในแบบต่างๆในการป้องกันตัว )
 • สายน้ำตาล ธาตุดิน มีเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น (ฝึกท่าเตะและท่ารำประจำสาย เรียนการใช้ท่าเตะในแบบต่างๆ ในการป้องกันตัว )
 • สายแดง ธาตุไฟ ถือว่าเป็นขั้นที่สูงกว่าสายอื่น ๆ มาก เรียนรู้รายละเอียดของเทควันโด เรียนรู้ความระมัดระวังในการใช้วิชาเทควันโด และรู้จักการใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายให้เป็นประโยชน์มากขึ้น (ฝึกท่าเตะและท่ารำประจำสาย เรียนการป้องกันตัวโดยใช้อวัยวะทุกส่วนที่ได้เรียนมา มาปรับใช้ในการป้องกันตัวในชีวิตประจำวันและเตรียมพร้อมที่จะเป็นนักเทควันโดสายดำต่อไป )

หลังจากสายแดง ก็เลื่อนเป็นสายดำ สายดำยังแบ่งระดับต่ออีกเป็น สายดำ ดั้ง1 ดั้ง 2 ดั้ง3 เรื่อยไปจนถึงดั้ง 9

โรงเรียนศิลปะป้องกันตัว RDC PHUKET

โรงเรียนศิลปะป้องกันตัว RDC PHUKET

“เด็กๆได้อะไรกับการเรีนนเทควันโด เด็กได้พัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ โดยเฉพาะกล้ามเนื้อแขน ขา มือ ลำตัว และทุกส่วนของร่างกายรวมไปถึงการฝึกฝนการพัฒนาทางร่างกาย ในด้านการควบคุมการทรงตัว การประสานสัมพันธ์ของประสาทและการรับรู้ด้านร่างกาย ทำให้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกายมีความแข็งแกร่ง ทนทาน ว่องไว นำไปสู่การ ทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ”

 ควบคุมการเรียนการสอนโดย อาจารย์พิทักษ์ ผูกพันธุ์ อดีตนักกีฬาทีมชาติและโค้ชทีมชาติไทย ผ่านการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนนานาชาติของสมาพันธ์เทควันโดโลก (WTF) ประเทศเกาหลีใต้ และได้สร้างทีมกีฦาเทควันโดในสังกัดสโมสร RDC และปัจจุบันได้เป็นผู้ตัดสินสากล สมาพันธ์เทควันโดโลก (WTF) , ผู้ฝึกสอนเทควันโดแห่งชาติสังกัด กทม. , ผู้ควบคุมการเรียนการสอนให้กับสโมสรต่างๆทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคอีสาน รวมถึง ผู้ควบคุมการฝึกสอน จากัวร์ ยิม ภูเก็ต และ อาจารย์สิทธิกร ฉายศรีวรรณ ผู้ผ่านการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนระดับโอลิมปิก

โรงเรียนศิลปะป้องกันตัว RDC PHUKET

โรงเรียนศิลปะป้องกันตัว RDC PHUKET

การเริ่มฝึกเทควันโดในเด็ก ตั้งแต่ 4 – 10 ขวบ จะมีประโยชน์ต่อตัวเด็กดังนี้

 • พัฒนาเรื่องการทรงตัว เพราะเมื่อยกขาเตะ เด็กจะยืนเพียงขาเดียว
 • พัฒนาเรื่อง ความยืดหยุ่น และ ความคล่องตัว เนื่องจากเทควันโดเน้นเตะสูง และการหมุนตัว
 • พัฒนาเรื่อง กล้ามเนื้อมัดใหญ่และระบบข้อต่อ เนื่องจากต้องกระโดด ต้องเตะ ต่อย มือ เท้าต้องกระทบเป้าเตะ ส่วนระบบข้อต่อได้จากการปัด การหมุนข้อมือหมุนตัว
 • พัฒนาเรื่องระบบการหายใจ และช่วยพัฒนาระบบเผาผลาญอาหาร เพราะเป็นกีฬาที่ต้องการเคลื่อนไหวและต่อเนื่อง เคลื่อนที่เร็ว
 • เสริมสร้างความเชื่อมั่นและบุคลิกภาพ รวมทั้งพัฒนาเรื่องการอยู่ร่วมกับผู้อื่นและความมีน้ำใจ

ส่วนผู้ใหญ่ที่ฝึกเทคควันโดมีประโยชน์ดังนี้

 • เป็นการป้องกันตัวไม่ว่าจะเป็นเพศหญิง หรือ เพศชาย
 • ทำให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่ว มีความยืดหยุ่น ข้อต่อต่างๆมีการเคลื่อนไหว
 • ทำให้ระบบต่างๆของร่างกายทำงานได้ดีขึ้น เช่น ระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจ และหัวใจสูบฉีดเลือดได้ดี
 • ทำให้ไม่เหนื่อยง่าย กระตือรือร้น สุขภาพร่างกายดีขึ้น สุขภาพจิตดีขึ้น
 • ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

โรงเรียนศิลปะป้องกันตัว RDC PHUKET

โรงเรียนศิลปะป้องกันตัว RDC PHUKET

หากนับดูกันดีๆ แล้ว แทบทุกครั้งที่ทีมกีฬาเทควันโดไทยได้ออกไปแข่งขันในระดับนานาชาติก็สามารถสร้างชื่อเสียงกลับมาได้มากมาย จึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่ในยุคนี้คุณ พ่อคุณแม่จะหอบลูกจูงหลานเข้ามาเรียนศิลปะการต่อสู้ประจำชาติเกาหลีอย่างหนาแน่น โดยหวังว่าลูกหลานจะเจริญรอยตามฮีโร่เหล่านี้ กลายเป็นฮีโร่รุ่นใหม่ของประเทศไทย

เทควันโด มีกฏ 5 ข้อ ที่เด็กๆต้องท่องทุกวันที่มาเรียน และอาจารย์ผู้สอนก็คอยปลูกฝังเสมอ

 • จงรักภักดีต่อประเทศชาติของตน
 • เคารพพ่อแม่ ครู อาจารย์ และผู้มีพระคุณ
 • ซื่อตรง จริงใจต่อเพื่อน
 • อย่าทำร้ายผู้อื่นโดยไม่จำเป็น
 • ไม่ท้อถอยต่อเหตุการณ์ทั้งปวง

ข้อปฏิบัติอีก 3 ข้อ ของโรงเรียน

 • เคารพผู้อาวุโส
 • กระทำตนให้ดีที่สุดอย่างสม่ำเสมอ

อัตราค่าเล่าเรียน

 • วันอังคาร – วันศุกร์ 1,500 บาท/เดือน
 • วันเสาร์ – วันอาทิตย์ 1,200 บาท/เดือน
 • วันอังคาร – วันอาทิตย์ 1,800 บาท/เดือน

เวลาเรียน

 • เวลาเรียนอังคาร-ศุกร์ รอบแรก 15.45-16.45 น.
 • รอบสอง เวลา 17.00-18.30 น.
 • เสาร์-อาทิตย์เช้า10.30-12.00 น.
 • รอบสอง13.30-15.00 น.

สำหรับผู้ปกครองหรือน้องๆคนไหนที่สนใจจะเรียนศิลปะป้องกันตัวไม่ว่าจะเป็นหลังเลิกเรียนเพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ นอกจากจะสนุกสนาน ได้ความรู้การป้องกันตัวแล้ว ยังมีเพื่อนอีกมากมาย แถมยังได้ออกกำลังกายไปในตัวอีกด้วย ที่นี่รับรองความปลอดภัยเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่อุ่นใจ ทางโรงเรียนมีพื้นที่จัดสำหรับให้ผู้ปกครองได้นั่งดูลูกๆเวลาเรียนอีกด้วย และที่สำคัญอาจารย์ใจดีมากๆเลยค่ะ ^^

สนใจติดต่อสอบถามรายเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โรงเรียนศิลปะป้องกันตัว RDC PHUKET
33/3 ม.9 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต (แถวโรงเรียนดาราสมุทร)
โทร. 091-0435885
เฟซบุ๊ค : www.facebook.com/phuketrdc

โรงเรียนศิลปะป้องกันตัว RDC PHUKET

โรงเรียนศิลปะป้องกันตัว RDC PHUKET

โรงเรียนศิลปะป้องกันตัว RDC PHUKET

โรงเรียนศิลปะป้องกันตัว RDC PHUKET

โรงเรียนศิลปะป้องกันตัว RDC PHUKET

โรงเรียนศิลปะป้องกันตัว RDC PHUKET

โรงเรียนศิลปะป้องกันตัว RDC PHUKET

โรงเรียนศิลปะป้องกันตัว RDC PHUKET

แหล่งเรียนรู้ การศึกษา โรงเรียนอื่นๆในจังหวัดภูเก็ต

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.