Student

โรงเรียนศิลปะป้องกันตัว RDC PHUKET

เทควันโด คือศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประจำชาติของชาวเกาหลี ปัจจุบันได้รับการนิยมฝึกฝนกันทั่วโลกมากกว่า 150 ประเทศ มีผู้ฝึกกว่า 40 ล้านคน เทควันโดไม่ได้เป็นแค่ กีฬาหรือศิลปะการต่อสู้เท่านั้น ในตัวของวิชายังเป็นทั้งปรัชญาและหลักของการดำเนินชีวิตแทรกอยู่ เทควันโดมีจุดเด่นในด้านความเร็ว การหมุนตัว และท่าเตะอันตื่นตาสวยงาม โดยเน้นการเคลื่อนไหวอย่างคล่องแคล่ว เตะสูง สามารถตอบโต้คู่ต่อสู้กลับได้

เทควันโด เป็นศิลปะการป้องกันตัว ที่เป็นทั้ง ศาสตร์และศิลป์ ที่เป็นศาสตร์  เป็นวิชาที่ได้รับการพัฒนาและสืบทอดต่อๆกันมาเพื่อใช้ประโยชน์ในการป้องกัน ตัว ปกป้องคนที่รัก หรือปกป้องประเทศชาติและเป็นศิลป์ คือ ต้องนำศาสตร์ความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้พลิกแพลงให้เข้ากับสถานการณ์ ทั้งในการต่อสู้และการดำเนินชีวิต ดังนั้น ศิลปะการต่อสู้ และศิลปะป้องกันตัวจึงเป็นทั้งศาสตร์ และศิลป์

โรงเรียนศิลปะป้องกันตัว RDC PHUKET ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกีฬาเทควันโด ที่ช่วยส่งเสริมด้านสุขภาพและเป็นการออกกำลังกายที่ดีอย่างหนึ่ง ซึ่งทุกคนสามารถเรียนรู้และนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ในชีวิตประจำวันได้ ทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้เด็กๆ ยุวชน เยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไป หันมาเล่นกีฬา ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด ช่วยเพิ่มความอดทนของกล้ามเนื้อ ความแข็งแรงของกระดูก ความยืดหยุ่นของร่างกาย และยังเป็นการพัฒนาจิตใจ สมาธิ รวมทั้งเสริมสร้างความมีระเบียบวินัย ความรับผิด ชอบ และอ่อนน้อมถ่อมตนของผู้ฝึกอีกด้วย จึงเปิดการเรียน การสอนกีฬาเทควันโดในจังหวัดภูเก็ตขึ้น เพื่อให้เด็กได้มีทางเลือกในการเรียนและออกกำลัง กายไปในตัวโดยที่ไม่น่าเบื่อ และเป็นการเข้าสังคมได้ดีอีกด้วย

โรงเรียนศิลปะป้องกันตัว RDC PHUKET

หลักสูตรการเรียนการสอน

หลักสูตรการเรียนการสอนเทควันโดแบ่งระดับการฝึกโดยใช้สีของสายคาดเอว 6 สี โดยเริ่มจากสายขาว สายเหลือง สายเขียว สายฟ้า สายน้ำตาล สายแดง แต่ละสีจะแบ่งเป็น 2 ขั้น

 • สายขาว ความว่างเปล่า คือจุดเริ่มต้นในการเรียนรู้วิชาเทควันโด (สายขาว ฝึกท่าเตะ 3 ท่า ท่าชก และ ท่าป้องกัน 6 ท่าระเบียบวินัยเทควันโด คำสั่งภาษาเกาหลี)
 • สายเหลือง ธาตุทอง เปรียบดังการที่นักเทควันโดสายเหลืองได้รับการเริ่มต้นของการเรียนรู้ และเปิดใจพร้อมที่จะเรียนรู้ ( ฝึกท่าเตะและท่ารำประจำสาย เรียนการใช้มือเปล่าแบบต่างๆในการป้องกันตัว )
 • สายเขียว ธาตุไม้ เปรียบได้กับนักเทควันโดที่อยู่ในขั้นของการพัฒนา (ฝึกท่าเตะและท่ารำประจำสาย เรียนการใช้ศอกในแบบต่างๆ ในการป้องกันตัว )
 • สายฟ้า ธาตุน้ำ เปรียบได้กับนักเทควันโดที่ได้พัฒนาทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อพร้อมที่จะพัฒนาในวิชาเทควันโดต่อไป (ฝึกท่าเตะและท่ารำประจำสาย เรียนการใช้เข่าในแบบต่างๆในการป้องกันตัว )
 • สายน้ำตาล ธาตุดิน มีเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น (ฝึกท่าเตะและท่ารำประจำสาย เรียนการใช้ท่าเตะในแบบต่างๆ ในการป้องกันตัว )
 • สายแดง ธาตุไฟ ถือว่าเป็นขั้นที่สูงกว่าสายอื่น ๆ มาก เรียนรู้รายละเอียดของเทควันโด เรียนรู้ความระมัดระวังในการใช้วิชาเทควันโด และรู้จักการใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายให้เป็นประโยชน์มากขึ้น (ฝึกท่าเตะและท่ารำประจำสาย เรียนการป้องกันตัวโดยใช้อวัยวะทุกส่วนที่ได้เรียนมา มาปรับใช้ในการป้องกันตัวในชีวิตประจำวันและเตรียมพร้อมที่จะเป็นนักเทควันโดสายดำต่อไป )

หลังจากสายแดง ก็เลื่อนเป็นสายดำ สายดำยังแบ่งระดับต่ออีกเป็น สายดำ ดั้ง1 ดั้ง 2 ดั้ง3 เรื่อยไปจนถึงดั้ง 9

โรงเรียนศิลปะป้องกันตัว RDC PHUKET

โรงเรียนศิลปะป้องกันตัว RDC PHUKET

“เด็กๆได้อะไรกับการเรีนนเทควันโด เด็กได้พัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ โดยเฉพาะกล้ามเนื้อแขน ขา มือ ลำตัว และทุกส่วนของร่างกายรวมไปถึงการฝึกฝนการพัฒนาทางร่างกาย ในด้านการควบคุมการทรงตัว การประสานสัมพันธ์ของประสาทและการรับรู้ด้านร่างกาย ทำให้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกายมีความแข็งแกร่ง ทนทาน ว่องไว นำไปสู่การ ทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ”

 ควบคุมการเรียนการสอนโดย อาจารย์พิทักษ์ ผูกพันธุ์ อดีตนักกีฬาทีมชาติและโค้ชทีมชาติไทย ผ่านการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนนานาชาติของสมาพันธ์เทควันโดโลก (WTF) ประเทศเกาหลีใต้ และได้สร้างทีมกีฦาเทควันโดในสังกัดสโมสร RDC และปัจจุบันได้เป็นผู้ตัดสินสากล สมาพันธ์เทควันโดโลก (WTF) , ผู้ฝึกสอนเทควันโดแห่งชาติสังกัด กทม. , ผู้ควบคุมการเรียนการสอนให้กับสโมสรต่างๆทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคอีสาน รวมถึง ผู้ควบคุมการฝึกสอน จากัวร์ ยิม ภูเก็ต และ อาจารย์สิทธิกร ฉายศรีวรรณ ผู้ผ่านการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนระดับโอลิมปิก

โรงเรียนศิลปะป้องกันตัว RDC PHUKET

โรงเรียนศิลปะป้องกันตัว RDC PHUKET

การเริ่มฝึกเทควันโดในเด็ก ตั้งแต่ 4 – 10 ขวบ จะมีประโยชน์ต่อตัวเด็กดังนี้

 • พัฒนาเรื่องการทรงตัว เพราะเมื่อยกขาเตะ เด็กจะยืนเพียงขาเดียว
 • พัฒนาเรื่อง ความยืดหยุ่น และ ความคล่องตัว เนื่องจากเทควันโดเน้นเตะสูง และการหมุนตัว
 • พัฒนาเรื่อง กล้ามเนื้อมัดใหญ่และระบบข้อต่อ เนื่องจากต้องกระโดด ต้องเตะ ต่อย มือ เท้าต้องกระทบเป้าเตะ ส่วนระบบข้อต่อได้จากการปัด การหมุนข้อมือหมุนตัว
 • พัฒนาเรื่องระบบการหายใจ และช่วยพัฒนาระบบเผาผลาญอาหาร เพราะเป็นกีฬาที่ต้องการเคลื่อนไหวและต่อเนื่อง เคลื่อนที่เร็ว
 • เสริมสร้างความเชื่อมั่นและบุคลิกภาพ รวมทั้งพัฒนาเรื่องการอยู่ร่วมกับผู้อื่นและความมีน้ำใจ

ส่วนผู้ใหญ่ที่ฝึกเทคควันโดมีประโยชน์ดังนี้

 • เป็นการป้องกันตัวไม่ว่าจะเป็นเพศหญิง หรือ เพศชาย
 • ทำให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่ว มีความยืดหยุ่น ข้อต่อต่างๆมีการเคลื่อนไหว
 • ทำให้ระบบต่างๆของร่างกายทำงานได้ดีขึ้น เช่น ระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจ และหัวใจสูบฉีดเลือดได้ดี
 • ทำให้ไม่เหนื่อยง่าย กระตือรือร้น สุขภาพร่างกายดีขึ้น สุขภาพจิตดีขึ้น
 • ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

โรงเรียนศิลปะป้องกันตัว RDC PHUKET

โรงเรียนศิลปะป้องกันตัว RDC PHUKET

หากนับดูกันดีๆ แล้ว แทบทุกครั้งที่ทีมกีฬาเทควันโดไทยได้ออกไปแข่งขันในระดับนานาชาติก็สามารถสร้างชื่อเสียงกลับมาได้มากมาย จึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่ในยุคนี้คุณ พ่อคุณแม่จะหอบลูกจูงหลานเข้ามาเรียนศิลปะการต่อสู้ประจำชาติเกาหลีอย่างหนาแน่น โดยหวังว่าลูกหลานจะเจริญรอยตามฮีโร่เหล่านี้ กลายเป็นฮีโร่รุ่นใหม่ของประเทศไทย

เทควันโด มีกฏ 5 ข้อ ที่เด็กๆต้องท่องทุกวันที่มาเรียน และอาจารย์ผู้สอนก็คอยปลูกฝังเสมอ

 • จงรักภักดีต่อประเทศชาติของตน
 • เคารพพ่อแม่ ครู อาจารย์ และผู้มีพระคุณ
 • ซื่อตรง จริงใจต่อเพื่อน
 • อย่าทำร้ายผู้อื่นโดยไม่จำเป็น
 • ไม่ท้อถอยต่อเหตุการณ์ทั้งปวง

ข้อปฏิบัติอีก 3 ข้อ ของโรงเรียน

 • เคารพผู้อาวุโส
 • กระทำตนให้ดีที่สุดอย่างสม่ำเสมอ

อัตราค่าเล่าเรียน

 • วันอังคาร – วันศุกร์ 1,500 บาท/เดือน
 • วันเสาร์ – วันอาทิตย์ 1,200 บาท/เดือน
 • วันอังคาร – วันอาทิตย์ 1,800 บาท/เดือน

เวลาเรียน

 • เวลาเรียนอังคาร-ศุกร์ รอบแรก 15.45-16.45 น.
 • รอบสอง เวลา 17.00-18.30 น.
 • เสาร์-อาทิตย์เช้า10.30-12.00 น.
 • รอบสอง13.30-15.00 น.

สำหรับผู้ปกครองหรือน้องๆคนไหนที่สนใจจะเรียนศิลปะป้องกันตัวไม่ว่าจะเป็นหลังเลิกเรียนเพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ นอกจากจะสนุกสนาน ได้ความรู้การป้องกันตัวแล้ว ยังมีเพื่อนอีกมากมาย แถมยังได้ออกกำลังกายไปในตัวอีกด้วย ที่นี่รับรองความปลอดภัยเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่อุ่นใจ ทางโรงเรียนมีพื้นที่จัดสำหรับให้ผู้ปกครองได้นั่งดูลูกๆเวลาเรียนอีกด้วย และที่สำคัญอาจารย์ใจดีมากๆเลยค่ะ ^^

สนใจติดต่อสอบถามรายเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โรงเรียนศิลปะป้องกันตัว RDC PHUKET
33/3 ม.9 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต (แถวโรงเรียนดาราสมุทร)
โทร. 091-0435885
เฟซบุ๊ค : www.facebook.com/phuketrdc

โรงเรียนศิลปะป้องกันตัว RDC PHUKET

โรงเรียนศิลปะป้องกันตัว RDC PHUKET

โรงเรียนศิลปะป้องกันตัว RDC PHUKET

โรงเรียนศิลปะป้องกันตัว RDC PHUKET

โรงเรียนศิลปะป้องกันตัว RDC PHUKET

โรงเรียนศิลปะป้องกันตัว RDC PHUKET

โรงเรียนศิลปะป้องกันตัว RDC PHUKET

โรงเรียนศิลปะป้องกันตัว RDC PHUKET

แหล่งเรียนรู้ การศึกษา โรงเรียนอื่นๆในจังหวัดภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.