เรื่อง : วรรณฤดี ดวงเกิด ภาพ : สิริพงษ์ มุกดา จังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์กลางทางด้านการค้า ท่องเที่ยว เศรษฐกิจและสังคม ในแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ เดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตเป็นจำนวนมาก ผ่านช่องทางโดยสารหลากหลายประเภท และที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ก็คือ รถโดยสารประจำทาง