การเดินทางไปต่างประเทศนั้นทุกคนที่เดินทางไปจะต้องมีหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ต ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญเพื่อไว้ใช้ในการแสดงตน แม้กระทั่งวัยเยาว์ก็ต้องมีหนังสือเดินทาง ทั้งนี้ เพื่อการเป็นประโยชน์ต่อตนเองและเป็นการเข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมาย สำหรับวัยเยาว์จะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างนั้นเรามีมาฝากผู้อ่านกันค่ะ