การจะมาเที่ยวภูเก็ต สิ่งที่น่าสนใจนอกเหนือจากธรรมชาติ ก็คงเป็นวัฒนธรรมอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์ และหากต้องการจะเข้าใจแบบลึกซึ้ง คงต้องลองไปสัมผัสกับตลาดสด ซึ่งเหมือนเป็นต้นทางของวัตถุดิบ ที่นำไปปรุงเมนูอาหารของร้านค้าต่างๆ