อนัตตา คือความไม่ยั่งยืน ในพุทธศาสนาบอกกล่าวไว้เช่นนั้น และก็จริง ชีวิตทุกชีวิตแตกดับ มีการพลัดพราก ทั้งโดยกระทันหันและเป็นไปตามธรรมชาติ ไม่มีใครอยู่บนโลกได้เป็นพันๆปีอย่างในหนังจีนกำลังภายใน ทุกคนรู้ดีว่าสักวันหนึ่งจะต้องจากคนที่รักไปตราบนานเท่านาน จึงทำให้ทุกคนต่างพยายามให้ได้มาในสิ่งที่ต้องการขณะยังมีชีวิตอยู่