ประวัติ พระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์ พระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์ ทรงเป็นพระพุทธเจ้าในอดีตกาลหลายแสนอสงไขยมาแล้ว พระองค์ท่านนิรมาณกาย หวนกลับมาเพื่อโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายอีกครั้งด้วยน้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วยเมตตากรุณาจิตเป็นอย่างยิ่ง ท่านทรงแบ่งภาคออกมา 32 ภาค

ประวัติ พระอรหันต์จี้กง พระอรหันต์จี้กง นามเดิมของท่านคือ ลี้ซิวอ้วง เป็นชาวเมืองเทียนไถ เกิดในสมัยราชวงศ์ซ้อง ท่านได้บวชอยู่ที่วัดเล่งอุ้ง ตำบลไซโอ้ว เมืองหางโจว ประเทศจีน และได้ฉายานามว่า “เต้าจี้” ชาวบ้านมักเรียกขานท่านว่า “พระสติเฟื่อง” (จี้เตียง)

เทพเจ้ากวนอู 3 ปาง ประวัติ “เทพเจ้ากวนอู” กวนอู (Guan Yu) มีชื่อรองว่า หยุนฉาง (ค.ศ. 160 – ค.ศ. 219) น้องร่วมสาบานคนรองของเล่าปี่ และเตียวหุย หน้าแดงเหมือนผลพุทราสุก จักษุเรียวงามคล้ายนกการเวก คิ้วโก่งดั่งตัวหนอนไหม หนวดเคราสีดำงามยาวละเอียด มีง้าวมังกรเขียวยาว

เทพเจ้าแห่งโชคลาภไฉ่ซิ้งเอี้ย งานทองเหลืองปิดทองคำเปลว ประวัติ “เทพเจ้าไฉ่ซิ้งเอี้ย” ไฉ่ซิงเอี๊ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ และร่ำรวย ปางมหาเศรษฐีซัมภล เทพเจ้าที่คนจีนไหว้กันทั่วโลกเพื่อให้ “เฮง” บูชาเพื่อขอโชคลาภ ความมีโชคดี ธุรกิจการค้าเจริญรุ่งเรือง มี โชคดีตลอดปี ค้าขายดีตลอดไป