ชาวบ้านที่นี่เป็นชาวบ้านจากดอยสะเก็ด มีอาชีพปลูกใบชาหรือที่ชาวบ้านเรียกใบเมี่ยง และกาแฟ ถ้าจะมาเที่ยวแนะนำให้มาในฤดูหนาวเพราะฟินสุดๆ

วัดท่าเรือ เป็นวัดเก่าแก่บนถนนเทพกระษัตรี สร้างขึ้นเมื่อไรไม่มีใครจำได้ และไม่มีใครค้นพบหลักฐานมาก่อน แต่ผู้สูงอายุเล่าตรงกันว่า วัดนี้สร้างตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น คือสมัยสงครามพม่า มีพ่อท่านหลังเสือเป็นเจ้าอาวาส เมื่อสิ้นบุญพ่อท่านหลังเสือวัดนี้ก็ร้าง และได้มีการสร้างวัดขึ้นใหม่ ชื่อว่า “วัดใน”

วัดสุวรรณคีรีวงก์ หรือ วัดป่าตองตั้งอยู่ในเขตพิ้นที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่สุดของภูเก็ต แม้ว่าวันนี้ ป่าตองจะเต็มไปด้วยร้านค้า บ้าน โรงแรม แหล่งช้อปปิ้ง ร้านอาหาร บาร์ แต่ก็ยังมีพื้นที่อีกกว่าครึ่งที่ยังคงเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ หรือแหล่งชุมชน ของชาวท้องถิ่นอยู่ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเมื่อก่อนที่นี้เป็นเพียงเมืองชายทะเลธรรมดา ๆ บนเกาะเท่านั้น

คนภูเก็ตมักจะพูดว่าพื้นที่ “สามกอง” เมื่อก่อนมีแต่ป่า ไม่น่าเชื่อว่าตอนนี้จะเจริญ ถึงขนาดเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้าของภูเก็ต ทั้งห้างค้าปลีกยักษ์ใหญ่ ศูนย์การค้า อาคารพาณิชย์ คอนโดมิเนียม ฯลฯ ล้วนมาจับจองพื้นที่เปิดค้าขายแข่งขันกัน

วัดเทพนิมิตร อยู่ห่างจากตัวเมืองภูเก็ตเพียง 3 กิโลเมตร หากผ่านมาทางถนนเจ้าฟ้าก็จะสังเกตประตูทางเข้าวัดอย่างชัดเจน ตัววัดถูกขนาบข้างด้วยโรงเรียนวัดเทพนิมิตร และที่ทำการเทศบาลตำบลวิชิต

วัดกะทู้ หรือ วัดในทู ในอดีต ตั้งอยู่เลขที่ 76 หมู่ที่ 4 บ้านกะทู้ ถนนวิชิตสงคราม ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ เดิมวัดอยู่หลังตลาด สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย วัดกระทู้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2426 ไม่ปรากฏหลักฐานผู้ใดสร้างขึ้น มีหลักฐานปรากฏชัดเจนคือ

พระมหาธาตุเจดีย์ศรีโสรส ตั้งอยู่ที่ วัดนาคาราม ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต ทำการจัดสร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ ซึ่งได้รับพระราชทาน จากสมเด็จพระสังฆราช มาประดิษฐาน ณ เจดีย์ดอกบัวแก้ว พระธาตุเจดีย์ศรีโสฬส วัดนาคาราม

วัดเทพวนารามหรือ“วัดม่าหนิก” เป็นวัดที่อยู่ในแหล่งชุมชน ร่มรื่น จึงทำให้มีผู้คนมาทำบุญและแวะเวียนไปมาอยู่เสมอ และเนื่องจากมีเนื้อที่กว้างทางวัดจึงได้จัดสร้างลานปฎิบัติธรรมโดยมีชื่อว่า “ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ” ซึ่งสามารถจุคนได้ประมาณ 300-500 คน

วัดฉลอง เป็นวัดเก่าแก่ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าตั้งขึ้นเมื่อใด บ้างก็สัณนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 2 โดยชาวบ้านที่หลบหนีภัยสงครามพม่าที่เข้าตีเมืองถลาง อพยพมาที่ บ้านฉลองและตั้งหลักแหล่งทำมาหากินที่นี่ ได้ร่วมกันจัดตั้งวัดเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

วัดท่าศักดิ์เป็นวัดเก่าแก่ ติดทะเลและร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ วัดท่าศักดิ์นับว่าเป็นศูนย์รวมและเป็นที่พบปะของชาวพุทธในตำบลป่าคลอก เพราะชุมชนนี้มีชาวพุทธเพียง 20% เท่านั้น

วัดอนุภาษกฤษฎาราม หรือที่ชาวภูเก็ตเรียกกันว่า “วัดเก็ตโฮ่” วัดซึ่งเป็นสถานที่ปฎิบัติธรรมและได้รับรางวัลดีเด่นมากมาย โดยเปิดเป็นสถานที่ปฎิบัติธรรมมาแล้วประมาณสิบกว่าปี และมีการจัดกิจกรรมปฎิบัติธรรมตลอดทั้งปี

วัดลัฎฐิวนาราม หรือ”วัดใต้” เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายและเป็นอีกวัดหนึ่งที่เก่าแก่ของจังหวัดภูเก็ตจึงมีประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาทำบุญและสักการะอยู่เป็นประจำเช่นกัน

วัดสีลสุภาราม หรือที่ชาวภูเก็ตเรียกกันว่า “วัดหลวงปู่สุภา” เนื่องจากวัดนี้หลวงปู่สุภาเป็นเจ้าอาวาส ซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาแก่ประชาชนมาอย่างช้านาน ทำให้มีประชาชนในพื้นที่และต่างจังหวัดสนใจมาทำบุญและปฎิบัติธรรมอยู่เป็นประจำ

วัดเจริญสมณกิจ ชาวบ้านมักเรียกว่า วัดหลังศาล เพราะตั้งอยู่หลังศาล จังหวัดภูเก็ต ถนนโต๊ะแซะ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต สร้างในปี พ.ศ.2494 บนพื้นที่ 12 ไร่ เจ้าอาวาสผู้สร้างวัดองค์แรกคือ พระนิโรธรัวสีคัมภีรปัญญาจารย์ (เทศก์ เทสรังสี) รูปที่ 2

ตั้งอยู่ที่ 25 บ้านเก็ตโฮ่ หมู่ที่ 1 ถนนวิชิตสงคราม ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่เนินเขา สภาพแวดล้อมมีป่าไม้ธรรมชาติสงบเงียบ อาคารเสนาสนะต่างๆ มีอุโบสถหลังใหม่ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 24.50 เมตร

วัดขจรรังสรรค์ ตั้งอยู่เลขที่ 26 บ้านตลาดเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

วัดเกาะสิเหร่ เป็นวัดที่สมบูรณ์ ร่มรื่นและสะดวกสบาย เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมอีกวัดหนึ่ง และเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์ (พระประจำวันอังคาร) องค์ใหญ่ ที่สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2504 มีขนาดความยาวตลอดองค์ 18.5 เมตร