ศาลากลางจังหวัด คือสถานที่อันเป็นศูนย์กลางทางการปกครอง ที่พ่อเมือง และหน่วยงานราชการต่างๆ ใช้เป็นที่ดำเนินงานบริหาร อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ของประชาธิปไตย เมื่อยามมีการเคลื่อนไหวทางด้านการเมือง

สะพานสารสินมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน เป็นเส้นทางการคมนาคมทางบกที่สำคัญ ซึ่งเชื่อมต่อแผ่นดินใหญ่ของประเทศไทย เข้ากับเกาะภูเก็ต เมื่อเวลาล่วงเลย ภูเก็ตมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ปริมาณการสัญจรจึงมากขึ้น

นอกจากภูเก็ตจะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีธรรมชาติอันสวยงามแล้ว ยังมีอาคารรุ่นเก่าในตัวเมืองภูเก็ต ที่เป็นทั้งบ้านเรือน ร้านค้า สถานที่ราชการ ธนาคารและอื่นๆ อีกมากมาย ลักษณะของตัวอาคารมีส่วนลึกมากกว่าส่วนกว้าง หน้าต่าง ประตู เป็นไม้ฉลุลาย

อาคารธนาคารชาร์เตอร์ และ อาคารสถานีตำรวจตำบลตลาดใหญ่ บริเวณถนนภูเก็ต ซึ่งเป็นอาคารสองชั้น ทรงชิโนโปรตุกีสที่มีอายุเก่าแก่กว่า 100 ปี สำหรับอาคารเก่าทั้งสองนับเป็นอาคารประวัติศาสตร์