โดกุดามิคือสมุนไพรพื้นเมืองในญี่ปุ่นชนิดยืนต้นที่แข็งแรง จึงพบเห็นได้บนเทือกเขา ทุ่งนา ข้างถนน และแม้ตามรอยแยกถนนยางมะตอย ชาวบ้านยุคโบราณไม่เคยมองข้ามพืชสายพันธุ์พิเศษนี้ เพราะแม้ในประวัติศาสตร์ตำรับยายุคแรกเริ่มก็ยังปรากฎชื่อมัน ซึ่งโดกุ แปลว่า “พิษ” ดามิ แปลว่า “การสกัดยับยั้ง” รวมกันแปลว่า “พืชยับยั้งพิษ”