เป็นเรื่องของความเชื่อและความศรัทธาของกลุ่มบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณ เรื่องเล่าขานของมนตราแห่งอักขระ ลวดลายอันทรงพลัง ที่ถูกประทับไว้บนร่างกาย นำไปสู่การมีพลังอภินิหารแฝงเร้น ฟันแทงไม่เข้า แคล้วคลาดจากความวิบัติ หรือใช้เสริมเสน่ห์ให้ผู้อื่นลุ่มหลง ได้ถูกกล่าวถึงทั้งในรูปแบบของนวนิยาย หรือภาพยนตร์ ในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน