Pierre-André เติบโตมาในครอบครัวนักประกอบการด้านโรงแรมและร้านอาหารในสวิตเซอร์แลนด์

บ้านพักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดภูเก็ต ตั้งอยู่บนพื้นที่ 4 ไร่เศษบริเวณสวนป่าบางขนุนอำเภอถลาง

นอกจากนี้ยังเป็นผู้บริหาร สปอร์ตทาวน์ ศูนย์รวมอุปกรณ์กีฬาซึ่งเร็วๆ นี้จะมาเปิดให้บริการที่ภูเก็ตอีกด้วย