โรคพยาธิหัวใจ คือ โรคที่มีสาเหตุมาจากพยาธิหัวใจ (ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Dirofilariaimmits) โดยมียุงเป็นพาหะ สามารถเกิดขึ้นได้ในสุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆ แม้กระทั้งมนุษย์

ข้าวกล้อง เป็นข้าวที่ต้องนำมาผ่านกระบวนการงอก ( Germination )  โดยวิธีธรรมชาติเพื่อเพิ่มสารอาหารขึ้น โดนเฉพาะสารที่สำคัญ คือ สารแกมมาอะมิโนบิวทิริก แอซิต ( Gamma-amino butyric acid ) หรือ สารกาบา ( Gaba )

โรคเรื้อน ที่เกิดขึ้นกับสัตว์ แม้จะไม่เป็นอันตรายถึงชีวิต แต่ก็ทำให้สัตว์นั้นไม่น่าดู ไม่น่าชม ซึ่งโรคเรื้อนที่เกิดขึ้นกับสัตว์นั้นมีอยู่ 2 ชนิดด้วยกัน คือ “โรคเรื้อนแห้งและโรคเรื้อนเปียก”

คำกล่าวที่ว่ามีสมบัติเงินทองล้นฟ้าเพียงใด ก็ไม่มีความสุขเท่ากับชีวิตที่ปราศจากโรคภัย จึงทำให้มีการคิดค้นวิทยาการ ทางการแพทย์กระแสหลัก พร้อมการพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง แต่ในขณะเดียวกัน “แพทย์ทางเลือก” ก็เกิดขึ้นควบคู่กันไป

Oil Pulling Therapy คือ วิธีการดูดสารพิษจากน้ำมัน เป็นวิธีธรรมชาติดั้งเดิมซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากอินเดีย คือ การอมน้ำมันกลั่นเย็น โดยให้น้ำมันผ่านช่องว่างระหว่างฟันไปมา เข้าออก จนกระทั่งน้ำมันที่ข้นเหนียวไปผสมกับน้ำลายจนเจือจางความข้นจึงบ้วนทิ้ง โดยสามารถบำบัดรักษา

รูปแบบการทำงานของคนเมืองที่หยุดนิ่งอยู่กับที่เพราะต้องนั่งทำงานในสำนักงาน รวมทั้งการที่ต้องนั่งขับรถท่ามกลางการจราจรที่ติดขัดเป็นประจำ จนแทบไม่มีเวลาสำหรับการออกกำลังกายขยับเขยื้อนกล้ามเนื้อกว่า 600 มัดที่มีอยู่

โรค มือ เท้า ปาก เป็นโรคที่พ่อแม่และผู้ปกครองให้ความสนใจและติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดในขณะนี้ เพราะโรคนี้กำลังแพร่ระบาดอย่างหนักในเด็กเล็ก

โรค และการเจ็บป่วยเกิดขึ้นได้กับทุกคน ทุกเวลา ทุกเพศและทุกวัย แต่เราสามารถควบคุมและป้องกันได้หากเรามีการดูแลและเอาใจใส่ต่อร่างกาย

เรื่อง : วรรณฤดี ดวงเกิด  ภูเก็ตนอกจากมีธุรกิจด้านการค้าและการท่องเที่ยวเป็นหลักแล้ว โดยทั่วไปคนที่นี่ยังมีอาชีพทำการเกษตร คือ อาชีพทำสวนยางพาราและรองลงมาคือปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้น ซึ่งปัจจุบันสามารถทำรายได้ให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรไม่น้อยไปกว่าอาชีพอื่นๆ เลย

ในยุคที่ตึกรามบ้านช่องผุดเหมือนดอกเห็ด พื้นที่สีเขียวค่อยๆ ล้มหายตายจากกันไป ยิ่งภูเก็ตนับวันจะเป็นเกาะคอนกรีตเสริมเหล็ก มากกว่าเกาะสวรรค์ที่ธรรมชาติสมบูรณ์เหมือนแต่ก่อน จึงเป็นเรื่องยากที่จะหาอาณาเขตสำหรับสูดออกซิเจนได้แบบเต็มปอด

ตัวเลขนักท่องเที่ยวที่แวะมาเยือนภูเก็ต พุ่งสูงขึ้นแตะระดับหลายล้านคนต่อปี และเมืองป่าตองก็คราคร่ำไปด้วยชาวต่างชาติทั้งปี จนดูเสมือนจะอาศัยอยู่มากกว่าคนไทยเสียด้วยซ้ำ และสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้การท่องเที่ยวก็คือ การรักษาพยาบาล เพราะการบาดเจ็บ ป่วยไข้