ZCAPE III : AN OASIS OF LIFE  ..การได้ครอบครองสิ่งที่มีค่าสักอย่าง นั่นคือความสุข คือความภูมิใจ สำหรับคนที่มองเห็น และถ้าสิ่งนั้นทำให้ทุกวันคุ้มค่าสำหรับการใช้ชีวิต อีกทั้งยังเป็นความเชื่อมั่น เป็นความหวัง และเป็นอนาคต สิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างไม่สิ้นสุด ทั้งในความรู้สึก และในความจริง…