มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดตั้ง “บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการวิทยาศาสตร์ระบบโลกและการจัดการภัยธรรมชาติอันดามัน” หรือ ESSAND ขึ้นที่วิทยาเขตภูเก็ต โดยมุ่งเน้นงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติของโลก โดยเฉพาะปัญหาในภูมิภาคอันดามัน

Android TV Box คือเครื่องที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android ใช้งานแบบเดียวกับมือถือ หรือแท็บเล็ต ต่างแค่ใส่ซิมไม่ได้ และไม่มีจอเป็นของตนเอง โดยเราต้องจับคู่เข้ากับ TV ของเราผ่านช่องต่อ HDMI แปลงร่างเป็น Smart TV โดยขับเคลื่อนด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์นั่นเอง