พระอาจารย์ สมชาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ร่างกายของอาตมาได้ปฏิเสธการปลูกถ่ายไตมาห้าครั้งแล้ว แต่หลังจากฉันโดกุดามิสุขภาพของอาตมาก็ดีขึ้น

คุณมงคล นักจัดรายการวิทยุ ประเทศไทย “โดกุดามิเปลี่ยนชีวิตของผม ไม่กี่ปีก่อนผมตรวจพบว่าตัวเองได้รับเชื้อ HIV สุขภาพผมทรุดลงอย่างรวดเร็ว น้ำหนักก็ลดจาก 70 กก. เหลือ 35 กก. ค่า CD4 ของผมลดเหลือ 11 (ผู้ที่แข็งแรงปกติจะมีค่า CD4 อยู่ที่ 300 ขึ้นไป)

  รศ.ดร.สิรินดา ยุ่นฉลาด ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “โดกุดามิ มีคุณประโยชน์ที่จำเป็นยิ่ง เนื่องจากส่วนผสมสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในโดกุดามิได้ผ่านการพิสูจน์แล้ว