ภูเก็ต เพิร์ล แฟคทอรี่ หรือ บริษัท ไข่มุก ภูเก็ต ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องประดับไข่มุกที่มีคุณภาพดีเยี่ยมซึ่งได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ ภายใต้การดูแลของคุณอมร อินทรเจริญ ซึ่งถูกปลูกฝังการเลี้ยงหอยมุกมาจากบรรพบุรุษและได้