สังคมไทยในปัจจุบัน ‘ดนตรี’ เป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งในแง่ของความหลากหลายในตัวผลงาน และการเปิดกว้างด้านแนวคิดของศิลปิน ด้วยความได้เปรียบด้านเทคโนโลยีที่มีมากกว่าในอดีต เดี๋ยวนี้เพียงแค่คุณร้องเพลงอัดคลิปลงเผยแพร่ในโลกสังคมออนไลน์

โรงเรียนสอนดนตรี ยามาฮ่า ภูเก็ต คือสถาบันบ่มเพาะความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ทางด้านดนตรีของเด็ก ด้วยหลักสูตรระดับมาตรฐานสากล ผสานแนวคิดที่ว่าไม่ต้องเล่นเป็นมาก่อน ขอแค่ใจรัก มาเรียนที่นี่เล่นดนตรีเป็นแน่นอน

ปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจำวัน เนื่องจากเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ  ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่นดีขึ้น  เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  การคิด  สังคม  เศรษฐกิจ  มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ รวมทั้งเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ได้ง่ายและกว้างขึ้น  และมีวิสัยทัศน์ในการดำเนินชีวิต

ฟิสิกส์โกเอก อีกหนึ่งช่องทางการเรียนรู้ออนไลน์และสอนสด จากครูผู้สอนที่เชี่ยวชาญและมีความสามารถในเรื่องของวิชาฟิกสิกส์ สามารถทำให้วิชาที่ใครๆก็รู้จักว่ายาก กลับกลายให้เป็นวิชาที่ง่าย และเป็นที่รู้จักของเหล่าบรรดานักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนสายวิทย์ ม.ปลาย 

ในโลกนี้จะมีสักกี่ชาติกี่ประเทศ ที่มีภาษาเป็นของตนเอง และจะมีประเทศใดเล่าที่จะมีความงามทางภาษาอันเป็นวิจิตรเอกลักษณ์ ดั่งเช่น ประเทศไทย

วิชาคณิตศาสตร์ คือวิชาที่มีเด็กจำนวนไม่น้อยไม่ชอบเรียน หลายเสียงบอกว่าเป็นเพราะเข้าใจยาก และสับสนกับตัวเลข แต่ในปัจจุบันวิธีการคิดคำนวณถูกพัฒนาให้เข้าใจ และนำมาใช้ได้หลายรูปแบบมากขึ้น ซึ่งหนึ่งในวิธีการคิดคำนวณแบบรวดเร็ว อีกทั้ง ยังช่วยพัฒนาสมองได้ด้วย ก็คือ วิธีคิดจินตคณิต

ว่ากันว่า ในปัจจุบันการเรียนรู้แค่ภาษาไทยเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอต่อลูกน้อย ที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในโลกโลกาภิวัตน์ใบนี้เสียแล้ว ความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ภาษาที่ 2 และ 3 จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ…ไม่ใช่น้อย

พ่อแม่ทุกคนย่อมอยากเห็นลูกเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี แต่เด็กจะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้หรือไม่เพียงไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูของพ่อแม่ แม้ว่าสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก อาจจะส่งผลต่อการเจริญเติบโต

“อยากให้ลูกพูดภาษาอังกฤษเก่งๆ แต่ไม่รู้จะเริ่มให้เรียนอายุเท่าไหร่ดี?” ‘ลูก เรียนอนุบาล ชอบพูดภาษาอังกฤษมาก จะส่งให้ลูกเรียนโรงเรียนนานาชาติเลย ดีไหม?’ หรือ กระทั่ง “ครูอนุบาลพูดภาษาอังกฤษเพี้ยน ไม่อยากให้เขาติด สำเนียง จะให้เริ่มเรียนตอนอยู่ชั้นประถมจะทันไหม?”

ปัจจุบันกระแสความนิยมเอเชียกำลังมาแรงแซงโค้ง ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายแบบญี่ปุ่น ละคร-ภาพยนตร์เกาหลี หรือภาษาจีน  และแน่นอนว่าประเทศไทยก็ได้รับอิทธิพลจากกระแสเหล่านี้มาอย่างท่วมท้น โดยเฉพาะภาษาจีน ปัจจุบันมีสถาบันสอนภาษาจีนเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็ว รวมทั้งกระทรวงศึกษาธิการได้บรรจุภาษาจีนเข้าเป็นวิชาสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา มีแนวโน้มว่าจะมีการพัฒนาไปสู่ระดับสูงต่อไปในอนาคต

ในสังคมโลกปัจจุบัน คงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลของโลกที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย และเข้ามามีบทบาทสำคในวิถีชีวิตของผู้คนจำนวนไม่น้อย จากอิทธิพลของความก้าวไกลทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร ส่งผลให้ภาษาอังกฤษยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้น