Arts & Culture Featured Lifestyle

“สักยันต์” พลังแห่งอักขระและมนต์คาถา

สักยันต์

เป็นเรื่องของความเชื่อและความศรัทธาของกลุ่มบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณ

เรื่องเล่าขานของมนตราแห่งอักขระ ลวดลายอันทรงพลัง ที่ถูกประทับไว้บนร่างกาย นำไปสู่การมีพลังอภินิหารแฝงเร้น ฟันแทงไม่เข้า แคล้วคลาดจากความวิบัติ หรือใช้เสริมเสน่ห์ให้ผู้อื่นลุ่มหลง ได้ถูกกล่าวถึงทั้งในรูปแบบของนวนิยาย หรือภาพยนตร์ ในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน หากแต่สิ่งนี้คือเรื่องเล่าที่อ้างอิงจากสิ่งที่มีอยู่จริง แม้เวลาจะผ่านมาล่วงเลยมาหลายร้อยปี ความเชื่อเรื่องการสักยันต์ไทย ก็ยังคงเป็นบทพิสูจน์แรงศรัทธาของคนในสังคมไทย ที่ไม่ว่าความเจริญของวัตถุจะล้ำหน้าไปเพียงใด ก็ยังมีคนบางกลุ่มที่แสวงหาสิ่งยึดเหนี่ยว และของดีจากบรรพบุรุษอยู่เสมอ

ปัจจุบันการสัก คือผลงานศิลปะบนผิวหนังร่างกายที่ได้รับความนิยม โดยไม่แบ่งเพศและช่วงวัย ที่นิยมกันมากคือการสักเพื่อตกแต่งความงามบนเรือนร่างที่อ้างอิงจากกระแสทางวัฒนธรรมยุคใหม่ แต่สำหรับการสักยันต์แบบไทยตามความเชื่อที่มีมาช้านานแทบจะหายสาบสูญไปจากสังคม เหลือเพียงแต่ผู้สืบทอดวิชาจากบรมครูเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ที่ยังคงบรรจงเข็มลงอักขระด้วยมนต์วิชาและแรงศรัทธา

อาจารย์ต้น จากสำนักสักยันต์ อ.ต้น เข็มอิทธิฤทธิ์ ศิษย์ตาทวดเจ้าสายเขมร อาจารย์ต้น จากสำนักสักยันต์ อ.ต้น เข็มอิทธิฤทธิ์ ศิษย์ตาทวดเจ้าสายเขมร ผู้ที่สืบทอดวิชาความรู้จากบรรพบุรุษ และได้เปิดสำนักสักยันต์ที่กำลังมีชื่อเสียงและมีลูกศิษย์ลูกหาจำนวนมากในจังหวัดภูเก็ต คือผู้ที่จะมาให้ความรู้กับพวกเรา

“โลกมนุษย์ไม่ว่าจะผ่านมากี่ยุคกี่สมัย ผู้คนล้วนแสวงหาของดี ที่จะมาเปลี่ยนดวงชะตาชีวิต ให้ทำมาค้าขึ้น มีผู้คนเมตตา หรือเป็นที่ชื่นชอบของผู้ที่พบเห็น เพราะสังคมที่ต้องดิ้นร้นและพึ่งพาซึ่งกันและกัน ทำให้คนเราอยากได้สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจมากขึ้น เพื่อหวังจะประสบความสำเร็จในชีวิต จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนยุคใหม่จะย้อนกลับมาหาความเชื่อแบบโบราณอย่างการสักยันต์ไทย โดยเรื่องนี้เป็นเรื่องของความศรัทธาที่ถูกถ่ายทอดกันมาช้านาน การที่จะเป็นอาจารย์สักยันต์ได้ ต้องมีการร่ำเรียนจากผู้ที่รู้จริง เพราะเป็นเรื่องของคาถาวิชาและอักขระที่มีพลังความศักด์สิทธิ์

ในส่วนของเรา หน้าที่คือถ่ายทอดความรู้และฝีมือในการสักให้แก่ผู้ที่มีความศรัทธา โดยเฉพาะในจังหวัดภูเก็ต บอกได้เลยว่าตอนนี้มีกลุ่มผู้ที่สนใจจำนวนเยอะมาก ทั้งกลุ่ม ข้าราชการ นักธุรกิจ พนักงานบริการ ฯลฯ โดยส่วนใหญ่จะสักยันต์ประเภท ยันต์เมตตามหานิยม รองลงมาก็ยันต์แคล้วคลาด และยันต์มหาเสน่ห์ สำหรับผู้ที่ได้สักแล้วเกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตก็เกิดแรงศรัทธาและบอกต่อกัน จะเห็นได้ว่า ไม่ว่าจะคนที่มีการศึกษาและร่ำรวยเพียงใด หรือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ล้วนสนใจศาสตร์ด้านนี้

ใครหลายคนอาจจะตั้งคำถามเกี่ยวกับ ผลลัพธ์ทางพุทธคุณ ที่จะดลบันดาลสิ่งต่างๆ ก็ต้องบอกว่าสำหรับคนที่สักแต่ละคนก็จะได้รับพุทธคุณไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับการกระทำกรรมดี การศรัทธาครูบาอาจารย์ และต้นทุนชีวิตที่มีอยู่เดิม หลายองค์ประกอบมีผลทั้งทางบวกและลบขึ้นอยู่กับผู้สัก ที่จะนำพลังของยันต์ไปส่งเสริมชีวิตด้วยตัวของเขาเอง” อาจารย์ต้น เข็มอิทธิฤทธิ์

“รอยสักยันต์มหามงคล รอยสักไทยโบราณ ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยมนต์ขลัง และความงามของศิลปาการ หากรอยสักเหล่านี้จะแสดงพลังพุทธคุณได้นั้น ต้องมาจากการประพฤติปฏิบัติดี อยู่ในศีลในธรรม ไม่ทำตัวเสื่อมเสียนั่นเอง”

อาจารย์ต้น จากสำนักสักยันต์ อ.ต้น เข็มอิทธิฤทธิ์ ศิษย์ตาทวดเจ้าสายเขมร

อาจารย์ต้น จากสำนักสักยันต์ อ.ต้น เข็มอิทธิฤทธิ์ ศิษย์ตาทวดเจ้าสายเขมร

การสักยันต์ ลงอักขระเลขยันต์ มีอยู่ 2 อย่างคือ การสักน้ำมัน กับการสักน้ำหมึก

  • การสักน้ำมัน ส่วนมากจะใช้น้ำมันจันทร์หอมแช่ว่านหรือน้ำมันงาขาว บางสำนักจะผสมน้ำมันช้างตกมัน น้ำมันเสือโคร่ง การสักน้ำมันคนสมัยนี้นิยมกันมาก เพราะเป็นการสักยันต์โดยร่างกายไม่มีลวดลายให้เห็น เมื่อรอยสักตกสะเก็ดเนื้อก็สมานเป็นเนื้อเดียวกัน
  • การสักหมึก นิยมใช้หมึกจีนมาฝนกับน้ำพระพุทธมนต์ สมัยก่อนนิยมหาดีเสือ, ดีหมี, ดีงูเห่าเป็นส่วนผสม

มาถึงขั้นตอนการการลงเข็มสักยันต์ อาจารย์ผู้สักจะให้ลูกศิษย์กดผิวหนังที่จะสักให้ตึง แล้วใช้ เข็มสัก แทงตามรูปแบบพิมพ์นั้น ปากก็บริกรรมคาถาไปตลอดเวลาที่สัก เป็นการส่งกระแสถ่ายทอดพระเวทย์ลงไปในรูปยันต์นั้น ระยะเวลาสักยันต์ แล้วแต่รูปยันต์ที่สัก

ข้อห้ามสำหรับคนสักยันต์

  • ห้ามผิดลูกเมียเขา
  • ห้ามด่าบุพการี
  • ห้ามกิน น้ำเต้า มะเฟือง (แล้วแต่สำนัก)
  • ห้ามถ่มน้ำลายบนโถส้วม
  • ให้ถือศีล 5 อย่างเคร่งครัด ทำแต่กรรมดี

ผู้ที่สักยันต์ จะต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วยบุญญาธิการของบูรพาจารย์ คณาจารย์ที่ถ่ายทอดสู่ตัวของคนสักยันต์ไม่ให้เสื่อมคลายความขลัง ต้องถือปฏิบัติในความดี ข้อห้ามต่างๆ ที่มีมาในสมัยโบราณอย่างที่เรียกว่า คนดี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ผีคุ้ม ปกป้องกันภัย เป็นข้อเตือนสติให้ตะหนักถึงผลกรรมดี กรรมชั่ว

สำหรับผู้ที่สนใจติดต่อได้ที่ สำนักสักยันต์ อ.ต้น เข็มอิทธิฤทธิ์ โทร 089 725 3844

สักยันต์

Response code is 404

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.