Featured Lifestyle Visit

“เหวนหอย” ย้อนรอยอนุสรณ์ขุดแร่ดีบุกภูเก็ต

อนุสาวรีย์หลัก 60 ปี

สะพานหินสถานที่พักผ่อนหย่อนใจภายในตัวเมือง เป็นที่ตั้งของ ‘วงเวียนหอย’ ชื่อที่เรียกกันจนคุ้นปากของคนท้องถิ่นภูเก็ต พร้อมวลีเด็ดที่ติดปากที่ว่า ‘ไปเหวนหอย’ (เหวน หมายถึง แวะเวียน) เนื่องจากอนุสาวรีย์เรือขุดแร่จำลองมีลักษณะคล้ายเปลือกหอย แต่ชื่ออย่างเป็นทางการก็คือ ‘อนุสาวรีย์หลัก 60 ปี’ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2521 เพื่อเป็นที่ระลึกแก่กัปตันเอ็ดเวิร์ด โธมัส ไมล์ ชาวออสเตรเลีย ผู้นำเรือขุดแร่ลำแรกมาใช้ขุดแร่ดีบุกในประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2452 นอกจากนี้เป็นที่ตั้งของศูนย์กีฬาสะพานหินอีกด้วย

อนุสาวรีย์หลัก 60 ปี

ในอดีตภูเก็ตเจริญเติบโตและรุ่งเรืองด้วยจากกิจการเหมืองแร่ดีบุก โดยจุดเริ่มต้นมาจากสะพานหินอันเป็นประตูเมืองที่สำคัญ ซึ่งนำพาความเจริญมาสู่ภูเก็ต ด้วยความเป็นท่าเรือที่สำคัญ มีเรือสินค้าและเรือโดยสาร เข้ามาจอดเทียบท่าและดำเนินธุรกิจต่างๆ เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะกิจการเหมืองแร่ดีบุก อันจะเห็นได้จากการจัดสร้างอนุสาวรีย์หัวขุดแร่ หรือกระเฌอขุดแร่ขึ้นในบริเวณดังกล่าว เพื่อเป็นอนุสาวรีย์ระลึกถึงกัปตันเอ็ดเวอร์ด โทมัส ไมลล์ ชาวออสเตรเลีย ผู้นำเรือขุดแร่ดีบุกมาขุดแร่ยังอ่าวทุ่งคาเป็นครั้งแรก (อนุสาวรีย์หลัก 60 ปี) ถึงแม้นักท่องเที่ยวจะไม่มีธุระปะปังอะไร แต่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็ยังนิยมมาที่นี่ เพราะนอกจากจะได้รับรู้ถึงประวัติศาสตร์ ความเป็นมาที่น่าสนใจของภูเก็ตแล้วก็ยังจะได้ชื่นชมกับบรรยากาศที่สดชื่น สวยงามด้วย

อนุสาวรีย์หลัก 60 ปี

แต่เดิมนั้นสุดทางของสะพานหินนั้นอยู่ที่อนุสาวรีย์หลัก 60 ปี ด้วยดูลักษณะที่คล้ายเปลือกหอยสีขาวขนาดใหญ่ และเป็นศูนย์กลางที่สำคัญ ในการบอกกล่าว เรื่องราวความเป็นมาของภูเก็ตในอดีต ทำให้นักท่องเที่ยวจำนวน มากแวะเวียนมาเยี่ยมชม ตลอดเวลา ในปัจจุบันได้มีการถมดินเพิ่มเติมต่อจากส่วนอนุสาวรีย์หลัก 60 ปี ลงไปในทะเลทำให้ สะพานหินมีลักษณะเป็นแหลมที่ยื่นออกไปในทะเล และได้ปรับเป็นลานกีฬาและสวนหย่อม ชาวภูเก็ตส่วนใหญ่นิยมพาครอบครัวไปพักผ่อนหย่อนใจ และออกกำลังกายด้วยความเพียบ พร้อมไปด้วยสวนสาธารณะ ศูนย์กีฬา สวนสุขภาพ เวทีกลางแจ้งสำหรับจัดกิจกรรม ไปจน ถึงการจัดงานพิธีสำคัญ ที่สามารถส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวและชุมชนได้เป็นอย่างดี

ที่ตั้ง : ถนนภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

อนุสาวรีย์หลัก 60 ปี

อนุสาวรีย์หลัก 60 ปี

อนุสาวรีย์หลัก 60 ปี

อนุสาวรีย์หลัก 60 ปี

อนุสาวรีย์หลัก 60 ปี

อนุสาวรีย์หลัก 60 ปี

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.