Featured Lifestyle Visit

“เหวนหอย” ย้อนรอยอนุสรณ์ขุดแร่ดีบุกภูเก็ต

อนุสาวรีย์หลัก 60 ปี

สะพานหินสถานที่พักผ่อนหย่อนใจภายในตัวเมือง เป็นที่ตั้งของ ‘วงเวียนหอย’ ชื่อที่เรียกกันจนคุ้นปากของคนท้องถิ่นภูเก็ต พร้อมวลีเด็ดที่ติดปากที่ว่า ‘ไปเหวนหอย’ (เหวน หมายถึง แวะเวียน) เนื่องจากอนุสาวรีย์เรือขุดแร่จำลองมีลักษณะคล้ายเปลือกหอย แต่ชื่ออย่างเป็นทางการก็คือ ‘อนุสาวรีย์หลัก 60 ปี’ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2521 เพื่อเป็นที่ระลึกแก่กัปตันเอ็ดเวิร์ด โธมัส ไมล์ ชาวออสเตรเลีย ผู้นำเรือขุดแร่ลำแรกมาใช้ขุดแร่ดีบุกในประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2452 นอกจากนี้เป็นที่ตั้งของศูนย์กีฬาสะพานหินอีกด้วย

อนุสาวรีย์หลัก 60 ปี

ในอดีตภูเก็ตเจริญเติบโตและรุ่งเรืองด้วยจากกิจการเหมืองแร่ดีบุก โดยจุดเริ่มต้นมาจากสะพานหินอันเป็นประตูเมืองที่สำคัญ ซึ่งนำพาความเจริญมาสู่ภูเก็ต ด้วยความเป็นท่าเรือที่สำคัญ มีเรือสินค้าและเรือโดยสาร เข้ามาจอดเทียบท่าและดำเนินธุรกิจต่างๆ เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะกิจการเหมืองแร่ดีบุก อันจะเห็นได้จากการจัดสร้างอนุสาวรีย์หัวขุดแร่ หรือกระเฌอขุดแร่ขึ้นในบริเวณดังกล่าว เพื่อเป็นอนุสาวรีย์ระลึกถึงกัปตันเอ็ดเวอร์ด โทมัส ไมลล์ ชาวออสเตรเลีย ผู้นำเรือขุดแร่ดีบุกมาขุดแร่ยังอ่าวทุ่งคาเป็นครั้งแรก (อนุสาวรีย์หลัก 60 ปี) ถึงแม้นักท่องเที่ยวจะไม่มีธุระปะปังอะไร แต่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็ยังนิยมมาที่นี่ เพราะนอกจากจะได้รับรู้ถึงประวัติศาสตร์ ความเป็นมาที่น่าสนใจของภูเก็ตแล้วก็ยังจะได้ชื่นชมกับบรรยากาศที่สดชื่น สวยงามด้วย

อนุสาวรีย์หลัก 60 ปี

แต่เดิมนั้นสุดทางของสะพานหินนั้นอยู่ที่อนุสาวรีย์หลัก 60 ปี ด้วยดูลักษณะที่คล้ายเปลือกหอยสีขาวขนาดใหญ่ และเป็นศูนย์กลางที่สำคัญ ในการบอกกล่าว เรื่องราวความเป็นมาของภูเก็ตในอดีต ทำให้นักท่องเที่ยวจำนวน มากแวะเวียนมาเยี่ยมชม ตลอดเวลา ในปัจจุบันได้มีการถมดินเพิ่มเติมต่อจากส่วนอนุสาวรีย์หลัก 60 ปี ลงไปในทะเลทำให้ สะพานหินมีลักษณะเป็นแหลมที่ยื่นออกไปในทะเล และได้ปรับเป็นลานกีฬาและสวนหย่อม ชาวภูเก็ตส่วนใหญ่นิยมพาครอบครัวไปพักผ่อนหย่อนใจ และออกกำลังกายด้วยความเพียบ พร้อมไปด้วยสวนสาธารณะ ศูนย์กีฬา สวนสุขภาพ เวทีกลางแจ้งสำหรับจัดกิจกรรม ไปจน ถึงการจัดงานพิธีสำคัญ ที่สามารถส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวและชุมชนได้เป็นอย่างดี

ที่ตั้ง : ถนนภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

อนุสาวรีย์หลัก 60 ปี

อนุสาวรีย์หลัก 60 ปี

อนุสาวรีย์หลัก 60 ปี

อนุสาวรีย์หลัก 60 ปี

อนุสาวรีย์หลัก 60 ปี

อนุสาวรีย์หลัก 60 ปี

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.