กุญแจความรู้สู่โลกสื่อสารยุคใหม่ กับ โรงเรียนสอนภาษาจีนโตมา
Student

กุญแจความรู้สู่โลกสื่อสารยุคใหม่ กับ โรงเรียนสอนภาษาจีนโตมา

ว่ากันว่า ในปัจจุบันการเรียนรู้แค่ภาษาไทยเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอต่อลูกน้อย ที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในโลกโลกาภิวัตน์ใบนี้เสียแล้ว ความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ภาษาที่ 2 และ 3 จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ…ไม่ใช่น้อย

นอกจากภาษาอังกฤษแล้ว ภาษาที่มีความสำคัญรองลงไป คงหนีไม่พ้น ภาษาจีน จะเห็นได้ว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนนั้น เป็นสาเหตุที่ทำให้ภาษาจีนเป็นภาษาที่มีความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นภาษาที่มีคนพูดมากที่สุดในโลก แซงหน้าภาษาอังกฤษไปแล้ว

ทุกวันนี้ ภาษาจีนได้ทวีความสำคัญขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในแง่ของการติดต่อสื่อสารและการทำธุรกิจด้วยปัจจัยเรื่องขนาดของประเทศและจำนวนประชากร ทำให้จีนเป็นภาษาที่มีคนใช้มากที่สุดในโลก และถือเป็นหนึ่งในห้าภาษาหลักขององค์การสหประชาชาติ ประกอบกับนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจและเปิดประเทศในยุคผู้นำใหม่ เช่น การเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) และการลงนามจัดตั้งเขตการค้าเสรีกับไทยเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าจีนเป็นประเทศที่มีโอกาสทางธุรกิจสูง เป็นตลาดการค้าที่ใหญ่อันดับต้นๆ และมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง เมื่อไม่นานมานี้ รัฐบาลก็เพิ่งกำหนดให้จีนเป็นภาษาต่างประเทศภาษาที่สองสำหรับคนไทย

“ภาษาจีนถือเป็นภาษาที่น่าเรียน เพราะเป็นภาษาที่มีคนใช้มากที่สุดของโลก ดังนั้นในเมื่อเราจำเป็นต้องรู้จักเขา ต้องติดต่อกับเขา ถ้าเราอ่านเขียนภาษาจีนได้ เราจะมีแต่ได้เปรียบ เราไม่ได้เสียเปรียบอะไรเลย

ถามว่าจำเป็นหรือไม่  ? ที่เด็กจะต้องเรียนภาษาจีนเป็นภาษาที่ 2 หรือ 3  ดิฉันขอใช้คำว่าจำเป็นค่ะ  เพราะเด็กเกิดมาในสังคม ต้องพูดภาษาของสังคมให้ได้ อีกอย่าง ปัจจุบันโลกมันโลกาภิวัตน์ ถ้าคุณมีความจำเป็นต้องเลือกมากกว่าหนึ่งภาษา จากสังคมที่คุณมี  ก็เป็นเรื่องที่เหมาะสม แต่คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องดูด้วยว่าภาษาอะไร ก็อยู่ที่คุณว่าจะวางเป้าหมายให้ลูกอย่างไร  และเด็กเหมาะกับสิ่งนั้นหรือไม่ด้วย

TOMA คือศูนย์เรียนภาษาจีน ที่เปิดการเรียนการสอนภาษาจีน ในพื้นอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  นอกจากมีการเรียนภาษาจีนแล้ว ยังแนะแนวการศึกษา แนะแนวศึกษาต่อในประเทศจีน และ สิงคโปร์ ในระบบภาคภาษาจีน หรือภาษาอังกฤษ ทั้งแบบเรียนภาษาระยะสั้น หรือระยะยาว  มีสื่อการเรียนการสอนต่างๆ เสริมให้ผู้เรียนรู้ได้ง่ายขึ้น และก่อนจบมีการประเมิณระดับความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนภาษาอีกด้วย

โรงเรียนสอนภาษาจีนโตมา ภูเก็ต

จุดประสงค์ในการเรียนการสอนของศูนย์เรียนภาษาจีนTOMA

  • ผู้เรียนสามารถออกเสียงภาษาจีนกลางได้อย่างถูกต้อง
  • ผู้เรียนมีทักษะในการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาจีนกลาง
  • ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาจีนกลางในการติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยมีหลักสูตรทั้งหมด ดังนี้…

  • ระดับต้น ระดับละ 5 คอร์ส
  • ระดับกลาง ระดับละ 6 คอร์ส
  • ระดับสูงระดับละ 8 คอร์ส

หลักสูตรพิเศษสำหรับเด็ก…

  • ภาษาจีนสำหรับเด็ก
  • ภาษาจีนสำหรับเด็กเล็ก
  • หลักสูตรสนทนาภาษาจีน

โรงเรียนสอนภาษาจีนโตมา ภูเก็ต

โรงเรียนสอนภาษาจีนโตมา ภูเก็ต

หลักสูตรเรียนเดี่ยว หลักสูตรเรียนเดี่ยวของทางโรงเรียน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาภาษาจีนเพื่อนำไปใช้เฉพาะทางหรือมีเวลาเรียนจำกัด ผู้เรียนสามารถเลือกช่วงเวลาเรียนได้ตามความสะดวกของผู้เรียน

สำหรับกา่รสอน ของที่นี่… สอนโดยอาจารย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจากประเทศจีนและผ่านการฝึกอบรมทางด้านการสอนภาษาจีนโดยเฉพาะเข้าใจความคล้ายคลึง และความแตกต่างระหว่าง ภาษาจีน และภาษาไทย สามารถนำสิ่งเหล่านั้นมาเปรียบเทียบกันทำให้ง่ายต่อการเข้าใจของผู้เรียน ประกอบกับ มีสื่อการสอนต่างๆ เสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น และก่อนจบแต่ละระดับมีการประเมินความรู้ ความเข้าใจ และทักษะภาษาจีนของผู้เรียนด้วย

โรงเรียนสอนภาษาจีนโตมา ภูเก็ต

เรียนภาษาจีนจำเป็นอย่างไรกับ AEC  ? … ภาษาจีนกลาง ถือว่าเป็นอีกภาษาหนึ่งที่มีบทบาทอย่างมากในโลกของเราทุกวันนี้ ภาษาจีนมีวัวิฒนาการมาเป็นพันๆปี มีเอกลักษณ์และความลึกซึ้งด้านวัฒนธรรม ปรัชญา และประวัติศาสตร์ นับเป็นภาษาหนึ่งที่มีจำนวนผู้ใช้มากที่สุดและกำลังจะเป็นภาษาที่สามของประเทศไทยที่ทุกคนให้ความสำคัญ ดังนั้น บุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจในภาษาจีนจึงย่อมได้เปรียบตลอดจนการแข่งขันเชิงธุรกิจ

หลังจากปี2558 ทางอาเซียนมีแผนขยายความร่วมมือแบบ AEC กับประเทศจีนภายใน 5 ปีด้วย ดังนั้นภายในอนาคตอันใกล้นี้ ภาษาจีนจะมีบทบาทกับชีวิตของเรามากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

“เพราะฉะนั้น ถ้าหากต้องการเป็นคนที่ “มีคุณภาพ” และประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วในชีวิต จึงจะต้องมี “ภาษาจีน” เป็นทักษะติดตัว และเป็นใบเบิกทางสู่อนาคตอันรุ่งโรจน์อีกด้วยจนอาจจะเรียกได้ว่า หากใครที่มีทักษะภาษาจีนติดตัวจะกลายเป็น “ของมีค่า” ที่ทุกหน่วยงานล้วนต้องการ”

คุณพ่อคุณแม่ท่านใดอยากให้ลูกได้ศึกษาภาษาจีนเป็นภาษาที่สาม สอบถามรายละเอียดได้ที่…

โรงเรียนสอนภาษาจีนโตมา
18/12 ถนนโกมารภัจน์ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทร. 076-214006 หรือ 093-2615651
เว็บไซต์  : www.thetoma.com
เฟซบุ๊ค : www.facebook.com/tomathailand
อีเมล์ : tomaphuket@gmail.com

โรงเรียนสอนภาษาจีนโตมา ภูเก็ต

โรงเรียนสอนภาษาจีนโตมา ภูเก็ต

โรงเรียนสอนภาษาจีนโตมา ภูเก็ต

โรงเรียนสอนภาษาจีนโตมา ภูเก็ต

โรงเรียนสอนภาษาจีนโตมา ภูเก็ต

โรงเรียนสอนภาษาจีนโตมา ภูเก็ต

โรงเรียนสอนภาษาจีนโตมา ภูเก็ต

โรงเรียนสอนภาษาจีนโตมา ภูเก็ต

โรงเรียนสอนภาษาจีนโตมา ภูเก็ต

โรงเรียนสอนภาษาจีนโตมา ภูเก็ต

โรงเรียนสอนภาษาจีนโตมา ภูเก็ต

โรงเรียนสอนภาษาจีนโตมา ภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.