Arts & Culture Featured Lifestyle

สำนักปฏิบัติธรรมไตรลักษณ์(สถานปฎิบัติธรรม)

สำนักปฏิบัติธรรมไตรลักษณ์

สำนักปฏิบัติธรรมไตรลักษณ์ในอดีตเคยเป็นสำนักสงฆ์มาก่อน แต่เนื่องจากมีพระจำวัดเป็นจำนวนน้อยจึงได้เปลี่ยนจากสำนักสงฆ์มาเป็นสำนักปฏิบัติธรรมไตรลักษณ์ ซึ่งปัจจุบันมีพระประจำอยู่เพียงรูปเดียวเท่านั้น คือพระอาจารย์มณฑล เขมจาโร แม้มีพระอยู่เพียงรูปเดียวแต่สำนักปฏิบัติธรรมไตรลักษณ์ได้รับความศรัทธาจากชาวพุทธในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงไปทำบุญและปฎิบัติธรรมเป็นประจำทุกวัน เพราะสถานที่เอื้ออำนวย เงียบสงบ และสะดวกในการเดินทาง

สำนักปฏิบัติธรรมไตรลักษณ์

สำนักปฏิบัติธรรมไตรลักษณ์

สำหรับบุคคลที่สนใจทำบุญหรือปฎิบัติธรรมสามารถมาได้ที่ สำนักปฏิบัติธรรมไตรลักษณ์ (ทางไปพันเทพฯคอนโด เขารัง ) 26/35 ซอยสุสานติ ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

หรือรับชมบรรยากาศการปฎิบัติธรรมได้ที่ http://www.facebook.com/TrilakPhuket

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.