Featured Lifestyle People

“เยาวชน” ได้ดีเพราะธรรมดี กับ “พระอาจารย์สุขุม”

ทุกวันนี้เราจะเห็นว่า “เยาวชน” ได้มีสิ่งเร้าต่างๆ มากระตุ้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ผิดๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านจิตใจและด้านร่างกาย ซึ่งส่วนใหญ่เมื่อเกิดปัญหามักหาทางออกด้วยวิธีที่ผิด จึงทำให้มีผลกระทบต่างๆ ตามมามากมาย สาเหตุหนึ่งซึ่งเกิดจากการที่เยาวชนไม่สนใจเรื่องธรรมะจึงขาดจริยธรรมและศีลธรรม

พระอาจารย์สุขุม สุขุมเดชะ
พระอาจารย์สุขุม สุขุมเดชะ

“พระอาจารย์สุขุม สุขุมเดชะ” พระวิทยากร “วัดท่าเรือ” และเป็นครูพระสอนศีลธรรมวิชาธรรมะศึกษาแก่โรงเรียนสตรีภูเก็ตและโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย รวมถึงเปิดสอนธรรมะหลักสูตรฉบับภาษาไทย – อังกฤษ แก่เยาวชนและบุคคลทั่วไปในจังหวัดภูเก็ต โดยได้รับความสนใจจากผู้ปกครองซึ่งได้นำบุตรหลานที่อยู่ในช่วงวัยเด็กจนถึงวัยรุ่นมาเรียน ตลอดถึงเยาวชนที่เป็นลูกครึ่งต่างชาติก็ให้ความสนใจกับหลักสูตรนี้ ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้มาเรียนเป็นอย่างดี

พระอาจารย์สุขุม เล่าว่า เนื่องจากในปัจจุบันนี้ปัญหาใหญ่ของเยาวชนมีอยู่ 2 เรื่อง เรื่องแรกคือปัญหายาเสพย์ติด และเรื่องที่สองคือปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ซึ่งทำให้ผู้ปกครองหลายคนเกิดความกังวลในตัวบุตรหลาน และในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธ  จึงใช้ศีลข้อที่ 3 (ละเว้นจากการประพฤติผิดในกาม) และศีลข้อที่ 5 ( ละเว้นจากการเสพย์ของมึนเมา) มาเป็นตัวสร้างภูมิคุ้มกันและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นรวมถึงอยากให้เยาวชนได้สัมผัสกับธรรมะอย่างแท้จริงและปลูกฝังให้เขาได้อยู่กับพระพุทธศาสนา ซึ่งจริงๆแล้วโรงเรียนที่เด็กๆเรียนอยู่นั้นก็มีอยู่ในหลักสูตรพระพุทธศาสนา แต่อาจจะยังไม่เพียงพอจึงอยากเสริมความรู้เพิ่มเติมให้

ประกอบกับจังหวัดภูเก็ตนั้นเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวนานาชาติ อีกทั้งภาษาอังกฤษที่ครูสอนอยู่ทุกวันนี้ ยังมีสอดแทรกเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาน้อยมาก จึงอยากใช้โอกาสนี้ได้ฝึกให้เด็กๆเรียนรู้ภาษาอังกฤษในรูปแบบธรรมะเพื่อได้นำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ปัจจุบันและในอนาคต

พระอาจารย์กำลังอธิบาย "อริยสัจ 4"  รูปแบบไทย-อังกฤษ
พระอาจารย์กำลังอธิบาย “อริยสัจ 4” รูปแบบไทย-อังกฤษ
พระ
น้องๆ กำลังร่วมมือทำกิจกรรมในการเรียนกับพระอาจารย์

การเปิดสอนธรรมะแก่เยาวชนและบุคคลทั่วไปซึ่งอาตมาได้เปิดสอนมาประมาณ 6 ปีแล้ว แต่เป็นฉบับภาษาไทยเท่านั้น ซึ่งในช่วงระยะหลังได้นำภาษาอังกฤษมาผสมผสานเข้าด้วยกัน โดยได้สอนมาแล้วประมาณ 2 ปี ซึ่งหลักสูตรการสอนธรรมะฉบับภาษาไทย – อังกฤษ มีผู้สนใจมาเรียนตั้งแต่อายุ 7 ขวบ ถึง วัยผู้ใหญ่

โดยมีหลักสูตรทั้งหมด 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง ซึ่งแต่ละสัปดาห์จะมีการสอน ไหว้พระรับศีลเป็นภาษาอังกฤษ  นั่งสมาธิบริกรรมภาวนาเป็นภาษาอังกฤษและสอนอริยสัจ 4 เป็นภาษาอังกฤษ  รวมถึงการอธิบายภาพรวมของศาสนาพุทธ ซึ่งที่ผ่านก็ได้ประสบณ์ความสำเร็จในการสอน ซึ่งเยาวชนที่มาสัมผัสกับการเรียนธรรมะเข้าใจในหลักธรรมของศาสนาพุทธมากขึ้น และเด็กๆ ก็นำใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งได้ส่งผลให้เขาประสบณ์ความสำเร็จในชีวิตอีกด้วย

และที่ผ่านมาอาตมาได้จัดทำหนังสือชุด “เสริมสร้างจริยธรรม สำหรับเยาวชนและครอบครัว มงคล 38 ประการ” ฉบับภาษาไทย – อังกฤษ ในรูปแบบการ์ตูน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่เด็กและเยาวชน แต่เนื่องจากปัจจุบันได้ขาดแคลนงบประมาณในการจัดพิมพ์ จึงอยากฝากถึงผู้สนใจที่มีจิตศรัทธา มีความประสงค์อยากร่วมจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ เพื่อเป็นกุศลทาน สามารถติดต่อขอรายละเอียดได้ที่พระอาจารย์สุขุม

เสริมสร้างจริยธรรม สำหรับเยาวชนและครอบครัว มงคล 38 ประการ
หนังสือ”เสริมสร้างจริยธรรม สำหรับเยาวชนและครอบครัว มงคล 38 ประการ”

พระอาจารย์สุขุม เล่าเพิ่มเติมว่า เข้าใจว่าเด็กและวัยรุ่นเขาไม่ชอบอะไรที่น่าเบื่อหน่าย จึงได้มีวิธีการสอนที่ตอบสนองโดยจะไม่เน้นสอนอย่างเดียว แต่จะสอดแทรกให้เด็กๆได้ทำกิจกรรมร่วมกัน  โดยมีอุปกรณ์การสอนที่ทันสมัยซึ่งเด็กๆก็ชอบและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จึงทำให้เขารู้สึกว่าการเรียนธรรมะไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าเบื่อ

ส่วนหนึ่งต้องขอติชมผู้ปกครองที่เป็นตัวอย่างที่ดีของลูกๆ และฝากไว้ด้วยว่าการเป็นตัวอย่างที่ดีจะมีค่ากว่าคำสอน หากพ่อแม่ทำตัวอย่างไม่ดี ครู หรือพระก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้ แต่สำหรับอาตมาก็จะเป็นอีกบุคคลหนึ่งที่จะช่วยผู้ปกครองอบรมสั่งสอนเยาวชนให้เป็นคนดีโดยใช้ธรรมะเข้าช่วย และจะสอนธรรมะต่อไปเท่าที่อาตมาจะทำไหว พระอาจารย์สุขุม กล่าว

น้องเติ๊บ  นายกษิดิ์เดช เข็มประดับ อายุ 15 ปี จากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
“น้องเติ๊บ” นายกษิดิ์เดช เข็มประดับ จากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ

สำหรับเยาวชนที่มาเรียนธรรมะกับพระอาจารย์สุขุม เป็นเยาวชนที่มาจากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดภูเก็ต อย่างเช่น “น้อง เติ๊บ” นายกษิดิ์เดช เข็มประดับ อายุ 15 ปี จากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งได้บอกกับเราว่า “ผมเรียนธรรมะกับพระอาจารย์ตั้งแต่อายุ 9 ขวบ ซึ่งปัจจุบันก็ยังเรียนอยู่ เพราะพระอาจารย์ท่านใจดี สอนสนุก และที่วัดท่าเรือร่มรื่น เป็นธรรมชาติ และหลักธรรมต่างๆที่ท่านสอนมาผมก็ได้นำไปใช้ในชีวิต ทำให้ผมมีเหตุผล รู้จักคิดและใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังครับ”  น้องเติ๊บกล่าว

"น้องอ้น" นายสุภาษิต วงษา จากโรงเรียนเมืองถลาง
“น้องอ้น” นายสุภาษิต วงษา จากโรงเรียนเมืองถลาง

นอกจากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯแล้ว ยังมีเยาวชนต้นแบบอย่าง “น้องอ้น” นายสุภาษิต วงษา “เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOLS ” รุ่นที่ 2 จากโรงเรียนเมืองถลาง ซึ่งน้องอ้นได้บอกกับเราว่า “ผมจะใช้เวลาว่างในวันหยุดมาเรียนธรรมะกับเพื่อนๆ เพราะธรรมะให้อะไรหลายๆอย่าง และผมคิดว่าธรรมะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผมได้คว้ารางวัล TO BE NUMBER ONE IDOLS ซึ่งสอนให้ผมได้อดทน อดกลั้น และทำให้ผมผ่านบทพิสูจน์ต่างๆในการเข้าประกวดจากคณะกรรมการ ผมจึงอยากชวนเพื่อนๆในจังหวัดภูเก็ตให้มาเรียนธรรมะที่วัดท่าเรือกันกันเยอะๆ เพราะธรรมะให้อะไรมากกว่าที่เราคิดจริงๆครับ”  น้องอ้นกล่าว

น้องสยามณี จากโรงเรียน Phuket International Academy
น้องสยามณี จากโรงเรียน Phuket International Academy

นอกจากนี้ยังมีนักเรียนจากโรงเรียน Phuket International Academy “น้องสยามณี” หรือชื่อจริงว่า  Siamy Yapp เด็กหญิงลูกครึ่งไทย-อังกฤษ ที่มีความศรัทธาและชอบในการเรียนธรรมะเป็นชีวิตจิตใจ บอกกับเราว่า “พระอาจารย์สอนธรรมะสนุก และเข้าใจง่าย ซึ่งตนและน้องชายรวมถึงเพื่อนๆจะมาเรียนทุกวันเสาร์ ซึ่งธรรมะที่ท่านสอนนั้นสามารถนำไปช่วยเตือนสติตนเองและสอนคนอื่นได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีค่ะ” น้องสยามณีกล่าว

สำหรับน้องๆ เยาวชน ผู้ปกครองหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจเรียนธรรมะหลักสูตรฉบับภาษาไทย – อังกฤษ สามารถติดต่อได้ที่วัดท่าเรือ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เปิดสอนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น สอนทุกวันเสาร์ เวลา 13.00 – 15.00 น. หรือติดต่อสอบถามพระอาจารย์สุขุม สุขุมเดชะ โทรศัพท์ 087-6257570

และในทุกๆวันอาทิตย์วัดท่าเรือจะมีกิจกรรม “วัดวิถีพุทธ เฉลิมพระเกียรติ” โดยรูปแบบกิจกรรมแต่ละสัปดาห์จะมีการสวดมนต์ บรรยายธรรมและตักบาตรสาธิต ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก หากผู้ที่สนใจอยากเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โปรดแต่งกายสุภาพ โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

พระ
พระอาจารย์ถ่ายภาพรวมกับน้องๆและผู้ปกครอง

สุดท้ายนี้อยากฝากถึงเยาวชนว่า ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธ เรามีศาสนาที่มั่นคงและเป็นที่เคารพศรัทธาของคนทั่วโลก ดังนั้นลองหันมาใช้ธรรมะและหลักธรรมคำสอนต่างๆของพระพุทธองค์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และจะทำให้เกิดผลดีกับตนเอง “ธรรมะ” เป็นคำที่สั้นๆ แต่ไม่ธรรมดา  และด้วยเหตุนี้จึงทำให้ธรรมะอยู่เหนือกาลเวลา

 

เรื่อง – วรรณฤดี ดวงเกิด

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.