วัดอนุภาษกฤษฎาราม (วัดเก็ตโฮ่)
Featured Lifestyle Visit

วัดอนุภาษกฤษฎาราม (วัดเก็ตโฮ่)

วัดอนุภาษกฤษฎาราม (วัดเก็ตโฮ่)

ตั้งอยู่ที่ 25 บ้านเก็ตโฮ่ หมู่ที่ 1 ถนนวิชิตสงคราม ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่เนินเขา สภาพแวดล้อมมีป่าไม้ธรรมชาติสงบเงียบ อาคารเสนาสนะต่างๆ มีอุโบสถหลังใหม่ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 24.50 เมตร สำหรับหลังเดิมเป็นอุโบสถไม่ถาวรสร้าง พ.ศ.2479 ศาลาการเปรียญกว้าง 8 เมตร ยาว 16 เมตร สร้าง พ.ศ.2489 กุฎีสงฆ์ จำนวน 16 หลัง สำหรับปูชนียวัตถุมีพระประธานในอุโบสถเป็นพระพุทธรูปโบราณสร้างมาพร้อมกับวัด ชาวบ้านเรียกว่า “หลวงพ่อด้วน”

วัดอนุภาษกฤษฎาราม (วัดเก็ตโฮ่)

วัดอนุภาษกฤษฎาราม สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2444 ไม่ทราบนามผู้สร้าง เดิมมีนามว่า “วัดเก็ตโฮ่” ตามชื่อบ้าน เมื่อวัดชำรุดทรุดโทรมประกอบกับที่ตั้งวัดเดิมเป็นที่ลุ่มถูกน้ำท่วม กาลต่อมาจึงย้ายวัดมาสร้างขึ้นใหม่ในที่ตั้งปัจจุบัน และได้มีนามวัดใหม่ว่า “วัดอนุภาษกฤษฎาราม” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2481 ในด้านการศึกษาทางวัดเปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ.2490 นอกจากนี้ยังจัดให้มีห้องสมุดไว้บริการประชาชนทั่วไปอีกด้วย

วัดอนุภาษกฤษฎาราม (วัดเก็ตโฮ่)

วัดอนุภาษกฤษฎาราม (วัดเก็ตโฮ่)

วัดอนุภาษกฤษฎาราม (วัดเก็ตโฮ่)

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.