Featured Lifestyle Visit

วัดเจริญสมณกิจ (วัดหลังศาล)

วัดเจริญสมณกิจ (วัดหลังศาล)

วัดเจริญสมณกิจ ชาวบ้านมักเรียกว่า วัดหลังศาล เพราะตั้งอยู่หลังศาล จังหวัดภูเก็ต ถนนโต๊ะแซะ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต สร้างในปี พ.ศ.2494 บนพื้นที่ 12 ไร่ เจ้าอาวาสผู้สร้างวัดองค์แรกคือ พระนิโรธรัวสีคัมภีรปัญญาจารย์ (เทศก์ เทสรังสี) รูปที่ 2 พระพิศิษฐ์ธรรมภาณ (เปลื้อง จตฺตาวิโล) รูปที่ 3 พระโสภณคุณาธาร (เนียม สุวโจ) ซึ่งทั้ง 3 รูป เป็นเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต – พังงา – กระบี่ ในปัจจุบันมีรักษาการเจ้าอาวาสพระอาจารย์จำรัส จนฺทโชโต

วัดเจริญสมณกิจ (วัดหลังศาล)

ลักษณะที่โดดเด่นของวัดทางภูมิศาสตร์ ตั้งอยู่เชิงเขาโต๊ะแซะ มีพื้นที่เป็นขั้นๆ ทั้งหมด 7 ขั้น พรั่งพร้อมด้วยกุฏิ วิหาร ศาลาการเปรียญ อุโบสถ สถานีวิทยุเสียงธรรมฯ ศูนย์เด็กเล็กวัดเจริญสมณกิจ หอสมุดแห่งชาติวัดเจริญสมณกิจ* (ปัจจุบันปิดตัวลงแล้ว) มูลนิธีวัดเจริญสมณกิจ โรงเรียนปริยัติธรรมวัดเจริญสมณกิจ และกำลังจัดตั้งสถานปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดฝ่ายธรรมยุต สำหรับอุโบสถของวัดนี้ เป็นอุโบสถเดียวในจังหวัดภูเก็ตที่สร้างโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ

วัดเจริญสมณกิจ (วัดหลังศาล)

วัดเจริญสมณกิจ (วัดหลังศาล)

วัดเจริญสมณกิจ (วัดหลังศาล)

Response code is 404

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.