วัดขจรรังสรรค์ (วัดเหนือ)
Featured Lifestyle Visit

วัดขจรรังสรรค์ (วัดเหนือ)

วัดขจรรังสรรค์

วัดขจรรังสรรค์ ตั้งอยู่เลขที่ 26 บ้านตลาดเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

วัดขจรรังสรรค์

พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบต่ำ อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มี อุโบสถกว้าง 18 เมตร ยาว 28 เมตร สร้าง พ.ศ.2425 ก่ออิฐถือปูน ศาลาการเปรียญกว้าง 14 เมตร ยาว 20 เมตร สร้าง พ.ศ.2500 เป็นอาคารชั้นเดียวพื้นคอนกรีต กุฎีสงฆ์จำนวน 8 หลัง มีทั้งอาคารไม้ ครึ่งตึกครึ่งไม้ และตึกชั้นเดียวและสองชั้น นอกจากนี้มีโรงครัว ศาลาตักบาตร โรงรถ ศาลาตั้งศพบำเพ็ญกุศล และหอระฆัง สำหรับปูชนียวัตถุมีพระประธานในอุโบสถ พร้อมด้วยพระพุทธรูปปางต่าง ๆ จำนวน 7 องค์ นอกจากนี้มีเจดีย์ใหญ่ 1 องค์ และเจดีย์เล็กอีก 7 องค์ สร้างขึ้นพร้อมกับอุโบสถ

วัดขจรรังสรรค์ สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ.2423 ไม่ทราบประวัติความเป็นมา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ.2425 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร ในด้านการศึกษาให้ทางราชการสร้างโรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ในที่ดิน เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่

วัดขจรรังสรรค์

วัดขจรรังสรรค์

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.