Featured Lifestyle Visit

วัดเกาะสิเหร่

วัดเกาะสิเหร่

วัดเกาะสิเหร่ เป็นวัดที่สมบูรณ์ ร่มรื่นและสะดวกสบาย เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมอีกวัดหนึ่ง และเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์ (พระประจำวันอังคาร) องค์ใหญ่ ที่สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2504 มีขนาดความยาวตลอดองค์ 18.5 เมตร ที่บันไดออกแบบทำเป็นรูปพญานาคสีเขียวมรกตสองตัวอยู่คนละฝั่งกัน และเนื่องจากมีบันไดหลายขั้น ทางวัดก็เลยจัดระฆังไว้ให้ตีเป็นระยะ ๆ เป็นการหยุดพักเหนื่อยไปในตัว

วัดเกาะสิเหร่

วัดเกาะสิเหร่

ระหว่างทางที่เดินขึ้นไป ก็เพลินกับการชมวิวของเกาะภูเก็ต ทำให้ลืมเหนื่อยได้เหมือนกัน ถึงแม้ภูเขาลูกนี้จะไม่สูงนัก แต่เราก็สามารถชมวิว ที่งดงามบนนี้ได้ โดยเฉพาะทะเล ด้านตะวันออก และในเมือง ซึ่งในตัวเมืองนั้น มีตึกรามบ้านช่องมากมาย ล้อมรอบด้วยความเขียวขจี ของสวนยาง ป่าโกงกาง และที่ป่ารกร้าง ส่วนทะเลด้านตะวันออกนั้น เราสามารถมองเห็น บริเวณสะพานปลา และแหลมตุ๊กแก ซึ่งที่แหลมตุ๊กแกนี่เอง เป็นที่อยู่ของชาวไทยใหม่ หรือที่บางคนเรียกว่าชาวเล

ที่อยู่: หมู่ที่ 1 บ้านเกาะสิเหร่ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

วัดเกาะสิเหร่

วัดเกาะสิเหร่

วัดเกาะสิเหร่

วัดเกาะสิเหร่

Response code is 404

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.