Featured Lifestyle Visit

วัดโฆษิตวิหาร

 วัดโฆษิตวิหารวัดโฆษิตวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ 228 ถนนเทพกระษัตรี หมู่ที่ 6 ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 87 ไร่ 40 ตารางวา อาณาเขตทิศเหนือ มีกำแพงวัดเป็นแนวเขต ทิศใต้ติดกับถนนและบ้านคุณอาธร ทิศตะวันออกติดต่อกับที่ป่าสงวนแห่งชาติ ทิศตะวันตกติดต่อถนนเทพกระษัตรี มีที่ธรณีสงฆ์ 1 แปลง เนื้อที่ 17 ไร่

 วัดโฆษิตวิหาร

 วัดโฆษิตวิหาร

พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่เนินเขา สภาพสิ่งแวดล้อมเป็นป่าไม้และภูเขา มีพฤกษานานาพรรณ ทั้งไม้ดอกและไม้ใบมากมาย อาคารเสนาสนะต่างๆ มี อุโบสถกว้าง 8 เมตร ยาว 21 เมตร สร้าง พ.ศ.2506 เป็นอาคารคอนกรีตหลังคาสองชั้น ศาลาการเปรียญกว้าง 13.50 เมตร ยาว 15 เมตร สร้าง พ.ศ.2506 เป็นอาคารคอนกรีต กุฎีสงฆ์จำนวน 13 หลัง ส่วนมากเป็นอาคารคอนกรีต ชั้นเดียว 7 หลัง สองชั้น 6 หลัง สำหรับปูชนียวัตถุ มีรอยพระพุทธบาทจำลอง พระสังกัจจายน์หน้าตักกว้าง 1.50 เมตร สร้างด้วยทองเหลือง นอกจากนี้ก็มีรูปหล่อของหลวงพ่อรอด และพ่อท่านสงฆ์

 วัดโฆษิตวิหาร

วัดโฆษิตวิหาร สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ.2445 เริ่มแรกได้มีพ่อท่านรอดหรือ “หลวงพ่อรอด” ถือรุกขมูลเดินธุดงค์จาริกมาจากต่างจังหวัด มาปักกลดพำนักอยู่ที่เชิงเขา สาธุชนทั้งหลายเกิดศรัทธาปสาทะในปฏิปทาและคำสอนของพ่อท่านรอด จึงได้ร่วมใจกันสร้างวัดขึ้น และนิมนต์ให้พ่อท่านรอดอยู่พำนักเป็นผู้นำปกครองวัดสืบมา ระยะแรกชาวบ้านเรียกว่า “วัดโคกแสร้ง” เพราะมีต้นแสร้งขนาดใหญ่เป็นสัญลักษณ์ ต่อมาเรียกว่า “วัดโคกแชะ” และเปลี่ยนมาเป็น “วัดโฆษิตวิหาร” ในภายหลังได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2455 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 8 เมตร ยาว 21 เมตร ในด้านการศึกษาได้ให้ทางราชการสร้างโรงเรียนภูเก็ตเทคโนโลยีในที่วัดเนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ มีอาคารเรียน 4 หลัง พร้อมกับโรงอาหาร บ้านพักครู และโรงรถ

 วัดโฆษิตวิหาร

 วัดโฆษิตวิหาร

Response code is 404

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.