“เศียรจริง” องค์พ่อท่านหนังเสือวัดในยาง
Arts & Culture Featured

“เศียรจริง” องค์พ่อท่านหนังเสือวัดในยาง

วัดมงคลวราราม หรือวัดในยางเป็นวัดที่เก่าแก่อีกวัดหนึ่งของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นวัดที่สวยงามและประชาชนทั่วไปรวมถึงนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเคารพสักการะโดยเฉพาะ “พ่อท่านหนังเสือ” องค์พระเก่าแก่แห่งวัดนี้ ซึ่งในอดีตเคยเป็นเจ้าอาวาสและเป็นพระธุดงด์มาจากจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งในปัจจุบันผู้ที่ผ่านมาวัดนี้จะต้องแวะมาสักการะบูชาและขอพร !

พ่อท่านหนังเสือ (องค์กลาง)
พ่อท่านหนังเสือ (องค์กลาง)

ที่ผ่านมาองค์พ่อท่านหนังเสือได้รับการบูรณะซ่อมแซมอยู่หลายครั้ง หลังสุดเมื่อราว พ.ศ. 2530 โดยมีพระป้อม (พระลูกวัด) ขออนุญาตจากหลวงพ่อพระครูวิเชียรปัญญาคุณซึ่งเป็นเจ้าอาวาสสมัยนั้น ได้ทำการขุดฐานเก่าเพื่อสร้างฐานใหม่ พบเศียรพระในยุคโบราณซึ่งฝังอยู่ใต้ฐานและมีของมีค่าอื่นอีกมากมายอยู่ในบริเวณนั้น โดยมีพระครูวิเชียรปัญญาคุณ เจ้าอาวาส นายสมปอง ประทีป ณ ถลาง ไวยาวัจกร และชาวบ้านประมาณ 4-5 คน อยู่ในเหตุการณ์ และมีการบันทึกภาพโดยนายศิริ สมพงษ์มิตร ครูโรงเรียนวัดมงคลวราราม ในสมัยนั้น

ภาพที่พบเป็นเศียรพระพร้อมช่วงบ่าจมลงไปอยู่ใต้ดินที่ขุด เห็นได้ว่าเป็นเศียรพระโบราณเก่าแก่มากแต่ก็ไม่ได้มีการบันทึกไว้ว่าสร้างขึ้นเมื่อสมัยใด แต่คงพอสันนิษฐานได้ว่าเป็นยุคเก่าแก่มาก และเป็นหลักฐานที่บ่งบอกได้ว่าบริเวณวัดมงคลวราราม (วัดในยาง) ปัจจุบันนี้เมื่อหลายร้อยปีก่อนก็เคยเป็นวัดมาก่อนเช่นกัน

พ่อท่านหนังเสือ (องค์กลาง)

วัดมงคลวราราม
ภาพถ่ายจาก หนังสือประวัติวัดมงคลวราราม (วัดในยาง) อนุสรณ์ 253 ปี พุทธศักราช 2300-2553

เศียรพระที่ขุดพบใต้ฐานรูปปั้นพ่อท่านหนังเสือเมื่อครั้งบูรณะรูปปั้นองค์พ่อท่านหนังเสือและมณฑปหลังปัจจุบัน เมื่อราว พ.ศ.2530 ที่มาของเศียรพระมีการบอกต่อจากผู้เฒ่าผู่แก่ในบริเวณนั้นว่า “เศียรพระนี้เป็นเศียรจริงของพ่อท่านหนังเสือ” หลังจากที่ท่านมรณะภาพแล้วชาวบ้านและศิษยานุศิษย์ในยุคสมัยนั้นได้นำสังขารท่านมาบรรจุไว้ใต้ฐาน

วัดมงคลวราราม (วัดในยาง)
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 บ้านในยาง ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83140

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.