พระมหาธาตุเจดีย์ศรีโสรส วัดนาคาราม
Featured Lifestyle Visit

พระมหาธาตุเจดีย์ศรีโสรส วัดนาคาราม

พระมหาธาตุเจดีย์ศรีโสรส วัดนาคาราม

พระมหาธาตุเจดีย์ศรีโสรส ตั้งอยู่ที่ วัดนาคาราม ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต ทำการจัดสร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ ซึ่งได้รับพระราชทาน จากสมเด็จพระสังฆราช มาประดิษฐาน ณ เจดีย์ดอกบัวแก้ว พระธาตุเจดีย์ศรีโสฬส วัดนาคาราม จังหวัดภูเก็ต ขนาดกว้าง 16 เมตร ยาว 16 เมตร เพื่อให้พุทธศาสนิกชนในจังหวัดภูเก็ต ได้รำลึกถึงพระพุทธคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันได้แก่ พระปัญญาคุณ พระวิสุทธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ ที่มีคุณูปการนับตั้งแต่สมัยพุทธกาลจวบจนถึงปัจจุบัน และเพื่อสร้างความศรัทธาเชื่อมั่น พร้อมที่จะทำหน้าที่เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ด้วยการทำนุบำรุง อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคงดำรงคงอยู่ได้อย่างยั่งยืน

พระมหาธาตุเจดีย์ศรีโสรส วัดนาคาราม

พระมหาธาตุเจดีย์ศรีโสรส วัดนาคาราม

จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดขนาดเล็ก มีวัดจำนวนทั้งสิ้น 37 วัด สังกัดมหานิกาย 31 วัด สังกัดธรรมยุต 6 วัด ที่พักสงฆ์สังกัดมหานิกาย 9 แห่ง สังกัดธรรมยุต 2 แห่ง และประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดภูเก็ต ร้อยละ 73 นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วโลก และมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยือนเป็นจำนวนมากในแต่ละปี ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตที่น่าสนใจ มีทั้งชายหาดที่งดงาม และยังมีศิลปวัฒนธรรม ศาสนวัตถุ ศาสนสถาน ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้าชมเป็นจำนวนมาก

พระมหาธาตุเจดีย์ศรีโสรส วัดนาคาราม

รวมทั้งมีการเดินทางไปสักการบูชา วัดไชยธาราราม ที่มีบารมีของหลวงพ่อแช่ม เป็นที่เคารพสักการบูชาของคนภูเก็ต สำหรับวัดพระทอง อันมีพระผุด ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทองคำ โผล่แต่เพียงพระเกตุมาลาจากพื้นดิน เป็นต้น และการที่ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ มาประดิษฐาน ณ เจดีย์ดอกบัวแก้ว พระธาตุเจดีย์ศรีโสฬส ในครั้งนี้ จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อการพระศาสนา และการท่องเที่ยวด้วยอีกทางหนึ่ง

ที่ตั้ง: บ้านนาคา หมู่ที่ 4 ถ.วิรัชหงษ์หยก ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต (ตรงข้ามกับตลาดนัดเจ้าฟ้าวาไรตี้)

พระมหาธาตุเจดีย์ศรีโสรส วัดนาคาราม

พระมหาธาตุเจดีย์ศรีโสรส วัดนาคาราม

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.