Featured Lifestyle Visit

“วัดสามัคคีสามกอง” ศาสนสถานใจกลางเมืองภูเก็ต

วัดสามัคคีสามกอง

คนภูเก็ตมักจะพูดว่าพื้นที่ “สามกอง” เมื่อก่อนมีแต่ป่า ไม่น่าเชื่อว่าตอนนี้จะเจริญ ถึงขนาดเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้าของภูเก็ต ทั้งห้างค้าปลีกยักษ์ใหญ่ ศูนย์การค้า อาคารพาณิชย์ คอนโดมิเนียม ฯลฯ ล้วนมาจับจองพื้นที่เปิดค้าขายแข่งขันกัน และยังมีการพัฒนาการคมนาคมด้วยการขยายถนนหนทาง สร้างอุโมงค์ทางลอด เพื่อระบายการจราจรที่มีแต่จะเพิ่มมากขึ้น…เรียกได้ว่าพื้นที่ทุกตารางนิ้วของสามกองมีค่ามหาศาล

วัดสามัคคีสามกอง

วัดสามัคคีสามกอง

แต่ท่ามกลางความก้าวหน้า ก็ยังมีพื้นที่อีกมุมหนึ่ง ที่ตั้งขนาบข้างสิ่งก่อสร้างใหญ่โต ที่แห่งนี้คือวัดขนาดเล็กที่ร่มรื่น และมีคุณค่าในเรื่องราวความเป็นมา ทั้งดำรงอยู่เพื่อประกอบศาสนกิจของชาวบ้านชุมชนสามกอง คือ “วัดสามัคคีสามกอง”

จุดเริ่มต้นของวัดแห่งนี้ เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2508 หลวงปู่สุภา กันตสีโล อริยสงฆ์ 5 แผ่นดิน (ปัจจุบันมรณภาพแล้ว) ได้ธุดงค์ไปที่บ้านสามกอง และท่านเห็นว่าชุมชนแห่งนี้ควรจะมีการสร้างวัดขึ้นมา เพื่อให้ชาวบ้านได้ประกอบศาสนพิธี บรรดาลูกศิษย์และผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาในตัวท่าน ต่างก็สามัคคีกันร่วมสนับสนุนกันเต็มที่ จนกระทั่งได้ทำการก่อสร้างวัด “สามัคคีสามกอง”

วัดสามัคคีสามกอง

วัดสามัคคีสามกอง

บรรยากาศโดยรวมของวัด จะปกคลุมไปด้วยร่มไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ให้บรรยากาศร่มรื่นมากๆ ดูแปลกแยกกับอากาศที่ร้อนและคละคลุ้งไปด้วยฝุ่นควันของรถยนต์เบื้องนอก ตัวอุโบสถจะมีขนาดใหญ่ 2 ชั้น สำหรับงานวันสำคัญ ด้านข้างจะมีหอระฆังตั้งเคียงคู่ ถือเป็นประติมากรรมที่สวยงามมากสำหรับวัดขนาดเล็ก

สำหรับนักท่องเที่ยวที่ผ่านถนนเส้นบายพาส และต้องการหลบร้อน หรือความวุ่นวาย ลองเข้าไปไหว้พระขอพร หรือทำบุญได้ที่วัดสามัคคีสามกอง

วัดสามัคคีสามกอง ตั้งอยู่บนถนนเฉลิมพระเกียรติ (บายพาส) บริเวณสี่แยกโลตัส ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

วัดสามัคคีสามกอง

วัดสามัคคีสามกอง

วัดสามัคคีสามกอง

Response code is 404

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.