Arts & Culture Lifestyle

วัดท่าเรือ

วัดท่าเรือ

วัดท่าเรือ เป็นวัดเก่าแก่บนถนนเทพกระษัตรี สร้างขึ้นเมื่อไรไม่มีใครจำได้ และไม่มีใครค้นพบหลักฐานมาก่อน แต่ผู้สูงอายุเล่าตรงกันว่า วัดนี้สร้างตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น คือสมัยสงครามพม่า มีพ่อท่านหลังเสือเป็นเจ้าอาวาส เมื่อสิ้นบุญพ่อท่านหลังเสือวัดนี้ก็ร้าง และได้มีการสร้างวัดขึ้นใหม่ ชื่อว่า “วัดใน”

และวัดที่ร้าง นั้นเรียกว่า “วัดนอก” วัดที่สร้างใหม่นี้มี “พระแป๊ะ” เป็นเจ้าอาวาส เจ้าอาวาสองค์ต่อมา คือ “พระแดง” ท่านเป็นชาวไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี เมื่อ อุปสมบทที่ไชยาได้มาอยู่ที่จังหวัดกระบี่ก่อนแล้วจึงมาอยู่วัดใน ต่อมาก็มี “พระยาน” เป็นเจ้าอธิการ วัดท่าเรือ ก็มาเป็นเจ้าอาวาสวัดนอก พระยานมีความรู้ทางแพทย์แผนโบราณ ได้รักษาโรคภัยไข้ เจ็บให้แก่ชาวบ้าน ทำให้พุทธศาสนิกชนศรัทธาทำบุญเข้าวัด วัดก็เจริญขึ้นท่านพระยานไม่เพียง แต่รักษาโรคให้กับคนภูเก็ตเท่านั้น แต่ยังเดินทางไปรักษาผู้คนถึงจังหวัดอีโปในแหลมมลายูและ ที่ปีนังด้วย เมื่อพระยานลาสิกขาไป พระแดงจึงย้ายมาอยู่วัดนอก ด้วยวัดนอกเจริญกว่าและรวมเป็นวัดเดียวตั้งแต่นั้นมา เจ้าอาวาสองค์ต่อมา คือ”พระเจื้อม” พระผู้สร้างศาลาโรงธรรม และเป็นผู้ปฎิสังขรณ์โบสถ์ เมื่อพระเจื้อมลาสิกขาบทชาว บ้านจึงได้นิมนต์ “พระหนู อินทวโร” มาเป็นเจ้า อาวาส เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2475 – 2523 องค์ต่อมาคือ ”พระครูอุคโฆษ ธรรมคุณ” (หลวงพ่อสมร) เป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 – 2530 และ “พระครูสุนทร ปริยัติธาดา” (หลวงพ่อสมใจ) เป็นเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน

วัดท่าเรือมีอาณาบริเวณทั้งหมด 50 ไร่ ตั้งอยู่ริม คลองน้ำไหล สมัยก่อนเป็นท่าเรือมีเรือใบสามหลัก เข้ามาจอด ฝั่งตรงข้ามคือบ้านเจ้าเมืองเก่า เมื่อ 300 ปีมาแล้วเมื่อคราวยังเป็นเมืองถลางอยู่ เนื้ออที่ประมาณ 30 ไร่ หลวงพ่อใช้ประโยชน์ด้วยการ ปลูกป่าถวายในหลวง

วัดท่าเรือนี้มีวัตรปฎิบัติตามอย่าง ท่านพุทธทาส เน้นการเผยแผ่ธรรมะแก่ชาวบ้าน มากกว่าการให้ญาติโยมมาทำบุญทำทาน จึงไม่เน้นที่จะสร้างถาวรวัตถุอะไร ที่วัดนี้ไม่มีตู้ รับบริจาค ไม่เรี่ยไร ไม่บอกบุญ แล้วแต่ผู้มีจิต ศรัทธาจะบริจาค หากบริจาคก็จะนำไปเป็นทุน จัดอบรมศิลธรรมให้แก่นักเรียนที่โรงเรียนจัดมาเป็นประจำ ที่วัดจัดสร้างอาคารที่พักสำหรับเข้า ค่ายอบรม จุคนได้ถึง 120 คน และแยกชาย-หญิง และบางครั้งก็จัดอบรมครูสอนศิลธรรมด้วย ท่านเห็นว่าปัจจุบันบ้านเมืองกำลังเกิดปัญหา สังคม เพราะขาดบุคลากรอันเป็นตัวอย่างที่ดี แก่เยาวชน ภายในวัดร่มรื่นไปด้วยพรรณไม้น้อยใหญ่ เมื่อใบร่วงหล่นลงจะกวาดไปสุมไว้ที่โคนต้นไม้ เพราะใบไม้จะช่วยคลุมดินทำให้ดินชุ่มชื้น มีประโยชน์มากกว่าโทษ

วัดท่าเรือจึงมีคุณสมบัติพร้อมที่จะนำพา พระพุทธศาสนิกชนข้ามสายน้ำแห่งโลกิยะ สู่ฝั่งโลกุตรธรรมตามแนวทางขององค์พระศาสดาพุทธเจ้า ประดุจลงเรือลำเดียวกัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.