วัดเทพนิมิตร บ้านแหลมชั่น
Featured Lifestyle Visit

วัดเทพนิมิตร บ้านแหลมชั่น

วัดเทพนิมิตร บ้านแหลมชั่น

วัดเทพนิมิตร อยู่ห่างจากตัวเมืองภูเก็ตเพียง 3 กิโลเมตร หากผ่านมาทางถนนเจ้าฟ้าก็จะสังเกตประตูทางเข้าวัดอย่างชัดเจน ตัววัดถูกขนาบข้างด้วยโรงเรียนวัดเทพนิมิตร และที่ทำการเทศบาลตำบลวิชิต

วัดเทพนิมิตรเป็นวัดขนาดกลาง เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจของพุทธศาสนิกชนในตำบลวิชิตและพื้นที่ใกล้เคียง ด้วยบรรยากาศที่เงียบสงบ ร่มรื่น และมี โบสถ์, เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ, พระทันใจปางสมาธิ และหอระฆัง ที่สวยงามเพราะได้รับการบูรณะอยู่เสมอ จากแรงศรัทธาของพุทธบริษัท

วัดเทพนิมิตร หมู่ที่ 1 ถนนเจ้าฟ้า บ้านแหลมชั่น ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 (สามแยกไฟแดง หน้าเทศบาลตำบลวิชิต)

วัดเทพนิมิตร บ้านแหลมชั่น

วัดเทพนิมิตร บ้านแหลมชั่น

วัดเทพนิมิตร บ้านแหลมชั่น

วัดเทพนิมิตร บ้านแหลมชั่น

วัดเทพนิมิตร บ้านแหลมชั่น

วัดเทพนิมิตร บ้านแหลมชั่น

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.