Featured Lifestyle Visit

นมัสการ “พระโพธิสัตว์กวนอิมหยกขาว” ณ ปลายแหลมสะพานหิน

เจ้าแม่กวนอิม หยกขาว

สะพานหิน เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ใจกลางเมืองภูเก็ตที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วไป รวมทั้งประชาชนชาวภูเก็ต ด้วยจุดเด่นในด้านความหลากหลายของสถานที่และกิจกรรม บ้างก็มานั่งเล่นริมทะเล หาของกินอร่อยๆ หรือออกกำลังกาย แต่อีกจุดเด่นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือน ณ ปลายแหลมสะพานหิน คงจะเป็นรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม หยกขาว ที่ตั้งเด่นเป็นสง่า และถือเป็นสถาปัตยกรรมที่งดงาม ล้ำค่า และศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดภูเก็ต

เจ้าแม่กวนอิม หยกขาว

องค์พระโพธิสัตว์กวนอิม แกะสลักด้วยหยกขาว 3 พระพักตร์ ประกอบด้วย องค์เมตตา องค์สันติ และองค์ปัญญา สูงรวม 5 เมตร เป็นองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม สูง 3 เมตร ฐานสูง 2 เมตร จำนวน 1 องค์ พร้อมกระถางธูปหยกขาว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 60 เซนติเมตร จำนวน 3 ใบ และแจกันหยกขาวสูง 60 เซนติเมตร จำนวน 6 ใบ ทั้งหมดมีมูลค่าประมาณ 44 ล้านบาท หยกขาวที่นำมาแกะสลักเป็นหยกขาวคุณภาพดีจากประเทศพม่า แกะสลักที่กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และได้นำมาประดิษฐาน ณ ปลายแหลมสะพานหิน (ศาลเจ้ากิ้วเทียนเก้ง) เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2554

ที่ตั้ง: ศาลเจ้ากิ้วเที้ยนเก้ง สวนสาธารณะสะพานหิน ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

เจ้าแม่กวนอิม หยกขาว

เจ้าแม่กวนอิม หยกขาว

เจ้าแม่กวนอิม หยกขาว

เจ้าแม่กวนอิม หยกขาว

Response code is 404

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.