Featured Lifestyle Visit

นมัสการ “พระโพธิสัตว์กวนอิมหยกขาว” ณ ปลายแหลมสะพานหิน

เจ้าแม่กวนอิม หยกขาว

สะพานหิน เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ใจกลางเมืองภูเก็ตที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วไป รวมทั้งประชาชนชาวภูเก็ต ด้วยจุดเด่นในด้านความหลากหลายของสถานที่และกิจกรรม บ้างก็มานั่งเล่นริมทะเล หาของกินอร่อยๆ หรือออกกำลังกาย แต่อีกจุดเด่นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือน ณ ปลายแหลมสะพานหิน คงจะเป็นรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม หยกขาว ที่ตั้งเด่นเป็นสง่า และถือเป็นสถาปัตยกรรมที่งดงาม ล้ำค่า และศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดภูเก็ต

เจ้าแม่กวนอิม หยกขาว

องค์พระโพธิสัตว์กวนอิม แกะสลักด้วยหยกขาว 3 พระพักตร์ ประกอบด้วย องค์เมตตา องค์สันติ และองค์ปัญญา สูงรวม 5 เมตร เป็นองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม สูง 3 เมตร ฐานสูง 2 เมตร จำนวน 1 องค์ พร้อมกระถางธูปหยกขาว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 60 เซนติเมตร จำนวน 3 ใบ และแจกันหยกขาวสูง 60 เซนติเมตร จำนวน 6 ใบ ทั้งหมดมีมูลค่าประมาณ 44 ล้านบาท หยกขาวที่นำมาแกะสลักเป็นหยกขาวคุณภาพดีจากประเทศพม่า แกะสลักที่กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และได้นำมาประดิษฐาน ณ ปลายแหลมสะพานหิน (ศาลเจ้ากิ้วเทียนเก้ง) เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2554

ที่ตั้ง: ศาลเจ้ากิ้วเที้ยนเก้ง สวนสาธารณะสะพานหิน ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

เจ้าแม่กวนอิม หยกขาว

เจ้าแม่กวนอิม หยกขาว

เจ้าแม่กวนอิม หยกขาว

เจ้าแม่กวนอิม หยกขาว

Response code is 404

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.