Student

เสริมทักษะ Violin กับโรงเรียนดนตรีสยามกลการ (YAMAHA MUSIC SCHOOL)

“เด็กควรเริ่มเรียนดนตรีเมื่อไหร่?” ผู้ปกครองมักจะมีคำถามแบบนี้เสมอ คำตอบที่ได้รับ บางทีก็ได้รับข้อมูลที่ถูกและผิด บางครั้งพ่อแม่พาลูกไปที่โรงเรียนดนตรี ครูอีกคนบอกว่าน่าจะมาตั้งแต่เล็กๆ ผู้ปกครองคงจะสับสน ปัญหานี้เกิดกับผู้ปกครองหลายคนที่ได้รับคำตอบถูกบ้างผิดบ้าง จากครูดนตรีที่ไม่รู้จริง

เป็นที่ทราบกันดีว่า “ดนตรี” มีส่วนช่วยในการส่งเสริมพัฒนาการของลูกทั้งทางร่างกาย สมอง และอารมณ์ ซึ่งหลาย ๆ บ้านให้ ความสำคัญกันมากขึ้น แต่การส่งลูกไปเรียนดนตรีนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรมีชุดความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องด้วย เพื่อเด็กจะได้เรียนดนตรีอย่างมีประสิทธิภาพ

เรียนไวโอลินที่โรงเรียนดนตรีสยามกลการ

ช่วงเวลาที่เด็กสามารถเรียนรู้ได้ดีที่สุดคือช่วง 0-6 ขวบ เนื่องจากในสมองของเด็กช่วงเวลานี้จะรับรู้ทุกอย่าง เพราะเป็นการรับ เพียงด้านเดียวไม่สามารถปฏิเสธได้ เหมือนผ้าขาวที่บริสุทธิ์ไม่ว่าจะใส่อะไรไปก็จะรับได้ตามนั้น เพราะเส้นใยของสมองรวมทั้ง รอยหยักที่ผิวสมองจะเยอะที่สุด ช่วงนี้เป็นวัยที่มีจินตนาการสูง เพราะฉะนั้นผู้ปกครองควรใจเย็นๆ ให้ลูกได้รับการฝึกฝนดนตรี อย่างถูกต้องอย่างค่อยเป็นค่อยไป

โรงเรียนดนตรีสยามกลการผู้นำทางด้านดนตรีศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย โดยเปิดทำการสอนมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2509 ปัจจุบัน มีโรงเรียนดนตรีในเครือข่ายกว่า 90 แห่ง นักเรียนดนตรีกว่า 35,000 คน โดยมีหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานสากลรับรองโดย Yamaha Music Foundation ประเทศญี่ปุ่น มีระบบการสอบและประเมินผลที่เป็นมาตรฐานที่กว่า 40 ประเทศทั่วโลกใช้ เป็นแบบแผนเดียวกัน ปัจจุบันระบบการสอบของยามาฮ่ามียอดนักเรียนที่ใช้สอบประเมินผลมากที่สุดของประเทศไทย

โรงเรียนดนตรีสยามกลการ

โรงเรียนดนตรีสยามกลการ

สำหรับจังหวัดภูเก็ต สาขาแรก คือ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ นครภูเก็ต เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2547 ปัจจุบันมีนักเรียน กว่า 800 คน สาขาที่ 2 โรงเรียนดนตรีสยามกลการ Big-C ชั้น 2 เปิดดำเนินการเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2552

โรงเรียนดนตรีสยามกลการ

โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต เปิดดำเนินการเป็นสาขาล่าสุด โดยคณะผู้บริหารได้มองเห็นถึงความสำคัญในการ พัฒนาศักยภาพด้านดนตรีของเยาวชนไทยในเมืองภูเก็ต ให้มีทักษะและพัฒนาฝีมือการเล่นดนตรีก้าวสู่การเป็นนักดนตรีมืออาชีพ ต่อไป

โรงเรียนดนตรีสยามกลการ
อาคารเรียนสุดคลาสสิค

โรงเรียนดนตรีสยามกลการ (ํYAMAHA MUSIC SCHOOL)

วันนี้ เราจะมาแนะนำเครื่องเล่นดนตรีชนิดหนึ่ง ซึ่งเหมาะสมกับเด็กเล็กๆ มากกว่าเครื่องดนตรีชนิดอื่นๆ นั่นก็คือ “ไวโอลิน” ผู้ปกครองเด็กโดยมากจะเข้าใจกันว่า  ไวโอลิน  เป็นเครื่องดนตรีที่เล่นได้แต่เพลงช้า หวาน เศร้า ๆ  เหมาะกับเด็กขี้อาย หรือเด็กเงียบขรึม   ซึ่งนับว่ายังไม่ถูกต้องนัก ที่จริงแล้วไวโอลินเป็นเครื่องดนตรีที่ท้าทายผู้เล่นมาก ไวโอลินต้องอาศัยความละเอียดอ่อนในการผลิตเสียงแต่ละตัวโน้ต

โรงเรียนดนตรีสยามกลการ
ไวโอลินมีตั้งแต่รุ่นเล็กสุดสำหรับเด็ก

โรงเรียนดนตรีสยามกลการ (ํYAMAHA MUSIC SCHOOL)

ดังนั้นเด็กที่เล่นเครื่องสายจึงต้องฝึกโสตประสาททางด้านการฟังเป็นอย่างมาก อีกทั้งท่าทางการเล่นก็ส่งผลอย่างมากด้วย   ท่าทางการจับคันชักที่ถูกต้อง  และการหนีบไวโอลิน  การวางรูปนิ้วอย่างถูกต้อง   ทั้งหมดนี้ย่อมทำให้เด็กสามารถเล่นไวโอลินได้โดยง่าย  มีท่าทางที่สง่างาม

โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เป็นอีกสถาบันหนึ่ง ที่มีการเรียนการสอนคอร์สไวโอลิน นั่นก็คือ Junior Violin Course : JVC ซึ่งเป็นคอร์สไวโอลิน สำหรับเด็ก ตั้งแต่ 4-7 ปี ขึ้นไป

หลักสูตรไวโอลินสำหรับเด็ก ถูกพัฒนาจากความสำคัญของทักษะดนตรี โดยนำมาออกแบบการ เรียนการสอนให้เหมาะสมกับพัฒนาการทางด้านดนตรีของเด็กในช่วงวัย 4-7 ปี เด็กในช่วงวัยนี้ ไม่ชอบอยู่เฉย มักมีการเคลื่อน ไหวอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากร่างกายที่กำลังเจริญเติบโต มีพลังงานมาก

โรงเรียนดนตรีสยามกลการ (ํYAMAHA MUSIC SCHOOL)โรงเรียนดนตรีสยามกลการ (ํYAMAHA MUSIC SCHOOL)ดังนั้นหลักสูโรงเรียนดนตรีสยามกลการ (ํYAMAHA MUSIC SCHOOL)ตร JVC นี้จึงมีกิจกรรมการเรียนที่หลากหลาย เพื่อให้เด็กเกิดประสบการณ์เรียนไวโอลินกับทักษะที่ครบถ้วน ตั้งแต่การฟัง ร้อง เล่น อ่าน และเขียนโน้ต เป้าหมายของหลักสูตรนี้ คือ ต้องการให้เด็กที่เรียนเกิดความรักในเครื่องดนตรีไวโอลิน มีท่าทางการเล่นที่ถูกต้อง สนุกสนานกับการเรียน ซึ่งเพลิดเพลินกับ ตัวการ์ตูนที่อยู่ในหนังสือเรียน ประกอบด้วย…

  • บทเพลง
  • แบบฝึกหัด บันไดเสียง
  • การร้องโซลเฟจ
  • ประวัติผู้ประพันธ์บทเพลง
  • ทฤษฎีดนตรี
  • การประสมวงดนตรี

นอกจากนี้การแสดงคอนเสิร์ตยังเป็นการเพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้เรียนหลักสูตร JVC ในทุกๆ 4 เดือนเด็กๆจะได้ฝึกความกล้าแสดงออกด้านดนตรี และเมื่อครบ 1 ปี เด็กๆ มีการวัดประเมินผล จากทางสถาบันดนตรียามาฮ่า เพื่อให้ผู้ปกครอบทราบถึงพัฒนาการทางด้านดนตรีของนักเรียน

  มีนักเรียน กว่า 800 คน สาขาที่ 2 โรงเรียนดนตรีสยามกลการ Big-C ชั้น 2 เปิดดำเนินการเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2552

โรงเรียนดนตรีสยามกลการ (ํYAMAHA MUSIC SCHOOL)

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร : ประมาณ 1 ปี
รูปแบบการเรียน : เรียนเดี่ยว หรือ กลุ่ม ( กลุ่มละประมาณ 1-4 คน )

โรงเรียนดนตรีสยามกลการ (ํYAMAHA MUSIC SCHOOL)

โรงเรียนดนตรีสยามกลการ (ํYAMAHA MUSIC SCHOOL)

ข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นคงทำให้ผู้ปกครองเข้าใจดนตรีมากขึ้น รู้ว่าควรให้เด็กเริ่มเรียนรู้ดนตรีตั้งแต่เมื่อไหร่ เรียนดนตรีแบบไหนจึงจะเหมาะสม การที่เด็กเรียนดนตรีแล้วจะประสบความสำเร็จมาก ขึ้นอยู่กับคนรอบข้างทั้งพ่อแม่ คนในครอบครัว และครู

ช่วงวัยนี้เป็นช่วงวัยที่พ่อแม่จำเป็นต้องเลือกกิจกรรมเพื่อดูว่าลูกชอบหรือถนัดอะไร เพื่อที่จะได้ส่งเสริมให้ลูกได้ทำในสิ่งที่ชอบค่ะ …วันนี้พ่อแม่จัดสิ่งที่ดีให้กับลูกหรือยัง?

โรงเรียนดนตรี : ยามาฮ่า นครภูเก็ต.
158 ถ.เยาวราช ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทร. 076-213644 , 086-4751534

โรงเรียนดนตรีสยามกลการ Big-C ชั้น 2
72 หมู่ 5 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ภูเก็ต ชั้น 2 ตำบลวิชิต อำเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทร. 076-249409, 076-249418

โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เซ็นทรัล ภูเก็ต
เว็บไซต์: th.yamaha.com/th/music_education
เฟซบุ๊ค : www.facebook.com/yamahamusicschoolthailand

โรงเรียนดนตรีสยามกลการ (ํYAMAHA MUSIC SCHOOL)

โรงเรียนดนตรีสยามกลการ (ํYAMAHA MUSIC SCHOOL)

โรงเรียนดนตรีสยามกลการ (ํYAMAHA MUSIC SCHOOL)

โรงเรียนดนตรีสยามกลการ (ํYAMAHA MUSIC SCHOOL)

โรงเรียนดนตรีสยามกลการ (ํYAMAHA MUSIC SCHOOL)

โรงเรียนดนตรีสยามกลการ (ํYAMAHA MUSIC SCHOOL)

โรงเรียนดนตรีสยามกลการ (ํYAMAHA MUSIC SCHOOL)

โรงเรียนดนตรีสยามกลการ (ํYAMAHA MUSIC SCHOOL)

โรงเรียนดนตรีสยามกลการ (ํYAMAHA MUSIC SCHOOL)

violin

violin

violin

violin

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.