อ๊ามยกเค่เก้ง สำนักศาลเจ้าเฉ่งจุ้ยโจวสู่กง
Featured Lifestyle Visit

อ๊ามยกเค่เก้ง สำนักศาลเจ้าเฉ่งจุ้ยโจวสู่กง

ศาลเจ้ายกเค่เก้ง พะเนียง

ศาลเจ้ายกเค่เก้ง เป็นชื่อสำนักของศาลเจ้าเฉ่งจุ้ยโจวสู่กง หรือจอสู่กง เป็นที่รู้จักของชาวภูเก็ต ในชื่อว่า ศาลเจ้าซอยพะเนียง หรือศาลเจ้าสามกองใน ซึ่งเดิมทีพื้นที่บริเวณศาลเจ้าในยุคแรก ตั้งอยู่ในนาที่ลุ่ม มีหล่มดินโลน ด้านหน้าของศาลเจ้าปัจจุบัน ในอดีตตั้งอยู่บนโคกนาใต้ต้นไทร แต่ในปัจจุบันพื้นที่ซอยพะเนียง คือชุมชนที่มีการขยายตัวของสถานที่พักอาศัยจำนวนมาก 

ด้วยจิตรศรัทธาของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนในภูเก็ต จึงทำให้ศาลเจ้ายกเค่เก้ง ได้รับการบูรณะและปลูกสร้างตามมาตรฐาน

ศาลเจ้ายกเค่เก้ง พะเนียง

ศาลเจ้ายกเค่เก้ง พะเนียง

ศาลเจ้ายกเค่เก้ง พะเนียง

โดยมีอาคารห้องโถงส่วนหน้ามีสิงโตคู่ ด้านในมีโต๊ะบูชาทีกง อาคารกลางมีสามประตู บานกลางมีรูปเทพประจำประตู ภายในห้องโถงกลางมีโต๊ะกระถางปักธูปเทียน และรูปเทพหลี่โลเชีย หลังโต๊ะกั้นเป็นห้องประดิษฐานพระประธานปั้นองค์ขนาดใหญ่ คือ พระเฉ่งจุ้ย โจวสู่กง และมีรูปแกะสลักองค์เล็กรวม 6 องค์ เป็นพระสังฆปรินายก คือ พระตักม้อโจวซือ หรือ ตัวจ้อ พระฮุยค้อ โจวซือ หรือหยี่จ้อ พระเซิงซานโจวซือ หรือส่าจ้อ พระไท่ซินโจวซือ หรือซี่จ้อ พระฮุนเจิ้นโจวซือ หรือหง่อจ้อ และพระฮุยเหนิงโจวซือ หรือ หลักจ้อ ข้างล่างมีฮ้อเอี๋ย ห้องข้างซ้ายมือซึ่งมีประตูหน้า และประตูเชื่อมต่ออาคารกลาง พระประธานประดิษฐานพระกวนอิมโพธิสัตว์องค์ใหญ่และองค์เล็ก รวมทั้งสมเด็จเทียนโหวโจวโกว หรือมาจอโป๋ ส่วนห้องด้านขวามือมีประตูหน้าและประตูข้างเชื่อมอาคารกลาง ประดิษฐานเทพส่ามหู้อ๋องเอี๋ย (เทพแซ่จู แซ่อ๋อง แซ่หลี่) และเทพชุมนุม ศาลเจ้าแห่งนี้มีอายุยาวนานมากแห่งหนึ่งของภูเก็ต

ศาลเจ้ายกเค่เก้ง พะเนียง

ศาลเจ้ายกเค่เก้ง พะเนียง

ศาลเจ้ายกเค่เก้ง พะเนียง

ศาลเจ้ายกเค่เก้ง ตั้งอยู่เลขที่ 109/99 หมู่ 5 ซอยพะเนียง บ้านสามกอง ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ศาลเจ้ายกเค่เก้ง พะเนียง

ศาลเจ้ายกเค่เก้ง พะเนียง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.