คุณศิรวี วาเล๊าะ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต
Featured People

คุณศิรวี วาเล๊าะ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต

บทบาทและสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัดภูเก็ต
ปัจจุบันภูเก็ตเราคึกคักไปด้วยการแข่งขันกีฬาต่างๆ ที่จัดขึ้นแทบจะทุกสัปดาห์ โดยเฉพาะงานวิ่งทั้งระยะสั้นและยาว ทั้งเล็กทั้งใหญ่ระดับนานาชาติ ไหนจะงานจักรยาน งานกีฬาทางน้ำ ทำเอาทั้งเกาะกระชุ่มกระชวยเต็มไปด้วยนักกีฬาทั้งมือสมัครเล่นและมืออาชีพ ออกมาออกกำลังกายกันมากมาย ภูเก็ตอินเด็กซ์เลยถือโอกาสสัมภาษณ์คุณศิรวี วาเล๊าะ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต เพื่อทำความเข้าใจและอัพเดทสถานการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในจังหวัดภูเก็ตในมุมมองของ “ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด”

หน้าที่หลักของท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตมีอะไรบ้าง
จริงๆแล้ว เราทำงานร่วมกันกับอีกหลายหน่วยงาน ภารกิจหลักของสำนักงานจะเป็นเรื่องแนวการพัฒนา ในขณะที่ส่วนของททท.จะเป็นเรื่องการประชาสัมพันธ์การทำตลาดเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ตำรวจท่องเที่ยวจะช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องการจับกุมและดูแลข้อกฎหมายต่างๆ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด เราจะดูแลเรื่องการท่องเที่ยวในทุกมิติที่จะพัฒนา ทั้งการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น ส่วนที่สองคือเรื่องกีฬา เราจะดูแลเรื่องกีฬาพื้นฐานและกีฬามวลชน ทั้งที่เกี่ยวกับนักเรียนนักศึกษา ผู้สูงอายุ ฯลฯ ทั้งนี้ เรายังมีพันธมิตร มีเครือข่ายมากมายที่คอยให้ความร่วมมือสนับสนุนในนโยบายและกิจกรรมต่างๆ รวมไปถึงเครือข่ายสื่อมวลชนด้วย

อีกบทบาทหนึ่ง คือ ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ซึ่งเรามีศูนย์ตั้งอยู่ทั้งที่สนามบิน ประตูเมืองภูเก็ต และท่าเรืออ่าวฉลอง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์จะคอยช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวในกรณีที่นักท่องเที่ยวมีปัญหาต่างๆ อีกทั้งยังมีงานในหน้าที่นายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ที่เราคอยดูแลผู้ประกอบการและมัคคุเทศก์ในพื้นที่รับผิดชอบของเรา

นอกจากนี้ จังหวัดภูเก็ตเรายังเป็นหนึ่งในเขตพัฒนาท่องเที่ยวอันดามัน ซึ่งท่านผู้ว่าของเรา ท่าน นรภัทร ปลอดทอง เป็นประธานเขต สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดก็ทำหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อขับเคลื่อนให้เป็นไปตามพรบ.นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ
อีกงานหนึ่งที่เรารับผิดชอบก็คือการเป็นหนึ่งในคณะกรรมการ เวลากองถ่ายจากต่างประเทศเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์หรือสารคดีต่างๆ ในบ้านเรา เราจะคอยดูแลไม่ให้ผิดศีลธรรม วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามของเรา ซึ่งจะร่วมทำงานกับทางท้องถิ่น อุทยาน ประชาสัมพันธ์จังหวัด หรือว่าทางตำรวจท่องเที่ยวด้วย

มุมมองต่อการกีฬาในจังหวัดภูเก็ต
ปัจจุบันผู้ปกครองให้ความสนใจฝึกลูกๆให้เล่นกีฬาตั้งแต่ยังเล็ก ไม่ว่าจะเป็นว่ายน้ำ ยิมนาสติก ฟุตบอล เราก็ส่งเสริมกันตั้งแต่ต้น ตั้งแต่ 2-3 ขวบ พอเริ่มชั้นอนุบาลก็จะเป็นส่วนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะมีการจัดการแข่งขันต่างๆ ไปจนถึงระดับนักเรียน นักศึกษา ซึ่งเหล่านี้ถือเป็นสิ่งที่ดี กีฬาที่เป็นที่นิยม ก็เช่น ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล กีฬาชายหาดต่างๆ กีฬาพื้นฐานเรามีครบเลย ที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือกกท. หรือ การกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นพันธมิตรที่สำคัญที่ร่วมมือกันสนับสนุนส่งเสริมนักกีฬาที่มีศักยภาพให้พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ สู่ความเป็นนักกีฬาอาชีพ ซึ่งเด็กของเราก็มีความรู้ความสามารถไม่ใช่เพียงแต่ใช้พละกำลังในการเล่นกีฬา แต่มีการคิดวิเคราะห์วางแผนการในการเล่นอีกด้วย
กีฬาที่มีการจัดบ่อยๆ ที่ภูเก็ตตอนนี้คืออะไร เพราะเหตุใดถึงเป็นที่นิยม

ปัจจุบันการวิ่งดูจะได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น ทั้งผู้ว่าราชการของเราเองที่คอยส่งเสริมสนับสนุน และภาคเอกชนที่ร่วมกันจัดงานดึงดูดทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เข้าร่วมกิจกรรม ยังมีการแข่งขันจักรยานต่างๆ ที่มักจัดควบคู่กันไปด้วย นโยบายของรัฐบาลเองก็ส่งเสริมเรื่องการวิ่ง ซึ่งนอกจากตัวนักวิ่งเองจะได้ร่วมกิจกรรมแล้ว ยังมีการดึงดูดสมาชิกในครอบครัวคนอื่นให้เข้ามาท่องเที่ยวในบ้านเราเช่นเดียวกัน คิดว่าต่อไปคงมีผู้สนใจจะเปิดเส้นทางวิ่งใหม่ๆเพิ่มขึ้นอีก

อนาคตจะมีกีฬาระดับโลกอะไรอีกบ้างที่จะจัดขึ้นที่ภูเก็ต
มีงานที่กกท.เป็นเจ้าภาพ คือ ภูเก็ตธอน ซึ่งจะวิ่งผ่านจุดท่องเที่ยว ชุมชนต่างๆ มากมาย นักกีฬา นักท่องเที่ยวก็ให้ความสนใจเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เรื่องจักรยาน เราก็มี Tour De Andaman เส้นทางปั่นทั่วทั้งอันดามัน ซึ่งถึงแม้เส้นทางจะโหดแต่ก็มีความสวยงาม เมื่อก่อนเราจัดการแข่งขันอยู่ใน 5 จังหวัด มี ภูเก็ต พังา กระบี่ ตรัง และสตูล แต่ในปี 2562 นี้ ระนองจะเพิ่มเข้ามาด้วย ก็จะมีความสนุกมากขึ้นในปีนี้ ถือเป็นงานแข่งขันจักรยานระดับโลกที่จะเกิดขึ้นในบ้านเราอีกงานหนึ่ง นักปั่นสมัครเล่นก็จะได้ความสนุกสนาน กับกิจกรรมหาอาร์ซีตามชุมชนต่างๆ เช่นกัน
มองว่าอีก 5 ปีจากนี้ มองว่ากีฬาอะไรจะเป็นที่สนใจในจังหวัดภูเก็ต

กีฬาวิ่งเป็นกีฬาที่ไม่ต้องลงทุนอะไรมาก ไม่เฉพาะในเกาะภูเก็ตเรา แต่คนจะวิ่งกันทั่วประเทศ และทั่วโลก เพราะการวิ่งใช้แค่รองเท้า ตรงนี้จะทำให้การวิ่งก้าวหน้าขึ้น จักรยานเองก็ยังเป็นที่สนใจ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องก็ตื่นตัวคึกคักมากขึ้นด้วย อีกส่วนหนึ่งคือกีฬาชายหาด ภูเก็ตเราเราอาจจะไม่ได้สามารถจัดการแข่งขันปีนผาได้ แต่เราสามารถเชื่อมงานจักรยานกับการปีนผาที่ไร่เลย์ กระบี่ได้ กีฬาพวกนี้นอกจากจะช่วยเรื่องสุขภาพ ยังกระจายรายได้ให้กับผู้คนในท้องถิ่นด้วย จึงอยากให้ประชาชนในพื้นที่ช่วยกันออกมาให้กำลังใจต้อนรับนักกีฬา สร้างความอบอุ่น ประทับใจ ต่อไปนี้ในมิติของรายได้ก็จะกระจายสู่ชุมชนมากขึ้น ลดการเหลื่อมล้ำ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.