ตะวัน โชติวรานนท์ ผู้จัดการบ้านพักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดภูเก็ต สวนป่าบางขนุน
Featured People

ตะวัน โชติวรานนท์ ผู้จัดการบ้านพักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดภูเก็ต สวนป่าบางขนุน

บ้านพักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดภูเก็ต ตั้งอยู่บนพื้นที่ 4 ไร่เศษบริเวณสวนป่าบางขนุนอำเภอถลางเป็นหนึ่งในความร่วมมือของจังหวัดภูเก็ตและองค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2546 เพื่อรองรับสุนัขจรจัดกว่า 800 ตัว

ตะวัน โชติวรานนท์ ผู้จัดการบ้านพักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดภูเก็ต สวนป่าบางขนุน

วันนี้ Phuketindex ได้ร่วมพูดคุยกับคุณตะวัน โชติวรานนท์ ผู้จัดการบ้านพักพิงสุนัขจรจัดแห่งนี้ เกี่ยวกับข้อคิดในการเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงและความกังวลต่อสถานการณ์สุนัขจรจัดในจังหวัดภูเก็ต

“สวัสดีครับ ผมชื่อตะวัน โชติวรานนท์ ตำแหน่งเป็นผู้จัดการบ้านพักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดภูเก็ตสวนป่าบางขนุนครับ”

ประสบการณ์การทำงาน ก่อนมาทำบ้านพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ต สวนป่าบางขนุน
ก่อนหน้านี้ผมเป็นเป็นติวเตอร์สอนพิเศษ พอดีกับที่นี่รับสมัครผู้จัดการศูนย์อยู่ ซึ่งผมเห็นว่าไม่ได้กระทบกับงานปัจจุบันก็เลยตัดสินใจที่จะเข้ามาทำดูครับ

อะไรเป็นแรงบันดาลใจให้มาทำ บ้านพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ต สวนป่าบางขนุน
ก่อนหน้านี้เคยคิดไว้นะครับ ว่าถ้าได้ทำงานที่เป็นประโยชน์แก่สังคม งานที่ได้ทำบุญไปด้วย น่าจะดีกว่างานที่ทำเพื่อเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียว ก็เลยคิดว่างานนี้น่าจะตรงกับที่ตั้งใจไว้ครับ

ทีมงาน บ้านพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ต สวนป่าบางขนุน มีกระบวนการค้นหาสุนัขที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างไร และทำอย่างไรกับสุนัขหลังจากช่วยเหลือมา
ที่นี่อยู่ภายใต้การดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต เมื่อมีการร้องเรียนไปยังเทศบาลหรือ อบต. ว่ามีสุนัขหรือแมวสร้างความรำคาญหรือไล่กัดคน ก็จะมีการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อจับมาทำหมัน ฉีดวัคซีน แล้วนำส่งเข้ามาที่ศูนย์พักพิงแห่งนี้ โดยทางศูนย์มีคอกสำหรับกักสุนัขใหม่ไว้ 1 เดือนเพื่อดูว่าเป็นโรคติดต่อหรือไม่ ทำการรักษาและฉีดวัคซีนตามระบบเรียบร้อยแล้วจึงจะปล่อยเข้าสู่คอกใหญ่

ตะวัน โชติวรานนท์ ผู้จัดการบ้านพักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดภูเก็ต สวนป่าบางขนุน

คุณอยากให้ บ้านพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ต สวนป่าบางขนุน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรในสังคม
ในความคิดของผม ศูนย์พักพิงเป็นเพียงการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ถ้ามองจากยอดของสุนัขจรจัดที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ การเพิ่มศูนย์ขึ้นมาเพื่อรองรับคงยังไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกต้อง

การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุด้วยการปลูกจิตสำนึกของคนที่อยากจะเลี้ยงสุนัข ทั้งในเรื่องของความรับผิดชอบ การดูแล รวมถึงการให้สวัสดิภาพที่ดีต่อสัตว์เลี้ยง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหาร ที่อยู่อาศัย หรือการรักษาพยาบาล น่าจะเป็นการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดนะครับ

เวลาที่คิดจะเลี้ยงสุนัขสักตัว ผมอยากจะให้ศึกษาพฤติกรรมและอุปนิสัยใจคอของสุนัขแต่ละพันธุ์ให้ดี เพื่อไม่ให้เป็นปัญหาในภายหลัง ยกตัวอย่างเช่นสุนัขบางแก้ว ซึ่งเป็นสุนัขที่ค่อนข้างดุและเป็นหมานายเดียว เค้าจะรักเฉพาะเจ้าของ แต่กับคนอื่นจะดุมาก การนำมาทิ้งไว้ที่นี่ต้องใช้เวลานานมาก กว่าที่จะสร้างความคุ้นเคยในระดับที่จะให้อาหารหรือสัมผัสตัวได้ หรืออย่างพิทบูลหรืออัลเซเชียนซึ่งถูกเพาะพันธ์ขึ้นมาเพื่อการต่อสู้ ถือเป็นการยากมากที่จะนำเข้าไปรวมกลุ่มกับสุนัขตัวอื่นๆได้

ด้วยข้อจำกัดในเรื่องของพื้นที่ งบประมาณ และบุคลากรซึ่งส่วนหนึ่งเป็นอาสาสมัคร และส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ Soi Dog ทำให้เราไม่สามารถดูแลสัตว์เหล่านี้ได้ดีเท่าที่ควรแต่เราก็พยายามทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับ

ตะวัน โชติวรานนท์ ผู้จัดการบ้านพักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดภูเก็ต สวนป่าบางขนุน

ปัญหาและอุปสรรค
หลักๆ คงเป็นเรื่องของบุคลากรนะครับ จำนวนสุนัขเมื่อเทียบกับจำนวนบุคลากรไม่ค่อยสัมพันธ์กันสักเท่าไหร่ ตามมาตรฐานที่คำนวณไว้ควรมีบุคลากร 1 คนต่อสุนัข 100 ตัว แต่จากข้อมูลเมื่อสิ้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา ตัวเลขอยู่ที่ 813 ตัวต่อบุคลากร 5 คน ซึ่งนับเป็นภาระงานที่ค่อนข้างหนักพอสมควร

แต่ตอนนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับรู้ถึงสถานการณ์นี้และพยายามที่จะแก้ไขโดยการให้งบประมาณสนับสนุนในแต่ละท้องถิ่นเป็นรายตัวต่อรายปีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานต่างๆ

ตะวัน โชติวรานนท์ ผู้จัดการบ้านพักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดภูเก็ต สวนป่าบางขนุน

ตะวัน โชติวรานนท์ ผู้จัดการบ้านพักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดภูเก็ต สวนป่าบางขนุน

หากอยากร่วมสนับสนุน บ้านพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ต สวนป่าบางขนุน จะทำอย่างไรได้บ้าง
ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ใจบุญทุกๆท่านเลยนะครับที่ช่วยกันบริจาคอาหาร ทำให้ที่นี่สามารถดำเนินการต่อไปได้ อาหารที่ใช้อยู่เกือบจะ 100% มาจากการบริจาค สุนัขของเรา 813 ตัวจะกินอาหารวันละ 220 กิโลกรัมโดยประมาณ ซึ่งถ้าคำนวณเป็นเงินก็ตกประมาณ 5-6 พันบาท

หากท่านใดประสงค์จะบริจาคสิ่งของ สามารถทำได้โดยตรงที่ศูนย์พักพิงแห่งนี้ หรือที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดซึ่งอยู่ติดกับสำนักงานประกันสังคมหลังจวนผู้ว่า สิ่งของที่ต้องการรับบริจาคหลักๆคือ อาหารเม็ด และอาหารกระป๋องสำหรับสุนัขป่วย นอกจากนี้ก็มีอุปกรณ์ทำความสะอาด อุปกรณ์ทำแผล และน้ำดื่มสำหรับจิตอาสา และในตอนนี้เราได้นำระบบ EM เข้ามาช่วยในเรื่องการทำความสะอาดแทนการใช้สารเคมีซึ่งมีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นกากน้ำตาลหรือหัวเชื้อ EM ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ต้องการเป็น อย่างมากครับ

หากท่านใดต้องการบริจาคเป็นตัวเงิน สามารถโอนเข้าบัญชีของมูลนิธิภูเก็ตพัฒนายั่งยืน ซึ่งมีรายละเอียดในเฟสบุ๊กเพจได้เลยครับ หรือใครที่รักสุนัขอยากจะเข้ามาเป็นจิตอาสาช่วยทำความสะอาดและให้อาหาร ก็ยินดีนะครับ

สุดท้ายนี้ผมอยากจะประชาสัมพันธ์สำหรับท่านใดที่คิดจะเลี้ยงสัตว์ ผมขอให้ที่นี่เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการรับสุนัขไปเลี้ยงแทนการซื้อ และอยากให้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องการเลี้ยงสุนัขโตว่าจะไม่เชื่องนะครับ จริงๆแล้วสุนัขโตจะมีลักษณะนิสัยเฉพาะตัวของเขา และมีความคิดเท่ากับเด็กอายุประมาณ 7 ขวบ ดังนั้นถ้าเราอยากเลี้ยงสุนัขสักตัว ลองแวะมาที่นี่ มาเลือกตัวที่นิสัยตรงกับที่เราอยากได้ สุนัขที่นี่เค้าขาดความรัก ความอบอุ่น ถ้าท่านดูแลด้วยความรักเค้าก็จะยิ่งรักท่านมากขึ้น เพราะสัตว์เหล่านี้มีความคิดและความรู้สึกเหมือนคนครับ

ช่วงที่ผมเพิ่งเข้ามาทำงานแรกๆ ก็เจอประสบการณ์สุนัขตรอมใจตายเพราะรอเจ้าของที่นำเค้ามาปล่อยที่นี่ จริงๆผมมีเรื่องเล่าหลายๆเรื่องที่อยากจะให้หลายคนรับรู้ เดี๋ยวผมจะลองเขียนให้อ่านกันทางหน้าเพจนะครับ

สุดท้ายนี้ผมอยากจะย้ำว่าปัญหาสุนัขและแมวจรจัดนับเป็นปัญหาใกล้ตัวของทุกท่านจริงๆ เพราะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดเป็นพาหะของโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งนับเป็นโรคที่ร้ายแรงมากสำหรับคน ดังนั้นเราควรต้องร่วมมือกันในการแก้ปัญหาเหล่านี้นะครับ

ตะวัน โชติวรานนท์ ผู้จัดการบ้านพักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดภูเก็ต สวนป่าบางขนุน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.