อิกอร์ โปรตัสโซฟ ประธานบริหารระดับภาคสโมสรไลอ้อน เขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต (5 สโมสรในภูเก็ต)
Featured People

อิกอร์ โปรตัสโซฟ ประธานบริหารระดับภาคสโมสรไลอ้อน เขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต (5 สโมสรในภูเก็ต)

กว่าร้อยปีที่ผู้ร่วมอุดมการณ์เดียวกัน จับมือทำประโยชน์ให้กับสังคม ให้ความสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสโดยไม่หวังผลประโยชน์อื่นใดตอบแทน และไม่เลือกเชื้อชาติศาสนา นั่นคือสิ่งสวยงามที่สุดที่มนุษย์พึงกระทำ และนั่นคือหลักการของสโมสรไลอ้อนส์

อิกอร์ โปรตัสโซฟ (Igor Protasov) หนึ่งในสมาชิกผู้ดำรงตำแหน่งประธานบริหารระดับภาคสโมสรไลอ้อนส์เขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต นำทีมไลอ้อนส์สนับสนุนการจัดกิจกรรมมากมายทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากลด้วยการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ เพื่อพัฒนาสังคมภายใต้คติพจน์ “เรายินดีให้บริการ”

ตัวตนและความรับผิดชอบของคุณ
สวัสดีครับ ผมชื่อ อิกอร์ โปรตัสโซฟ (Igor Protasov) ประธานบริหารระดับภาคสโมสรไลอ้อนเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต (5 สโมสรในภูเก็ต) ผมดูแลรับผิดชอบการประกอบการภายในของสโมสรทั้งหกในจังหวัด และประสานงานกับภาครัฐบาล เพื่อให้การดำเนินกิจการของสโมสรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นผู้นำสมาชิกในการทำกิจกรรมต่างๆครับ

อิกอร์ โปรตัสโซฟ ประธานบริหารระดับภาคสโมสรไลอ้อน เขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต (5 สโมสรในภูเก็ต)

แผนปฏิบัติงานด้านการกุศลของสโมสรไลอ้อนส์ในปีนี้
เรารับแผนปฏิบัติงานหลักมาจากสำนักงานใหญ่ในชิคาโก สำหรับปีนี้เรามี 5 หัวข้อหลักที่ต้องดูแล คือความหิวโหย, โรคเบาหวาน, มะเร็งในเยาวชน, ​​สิ่งแวดล้อมและชุมชน อันที่จริงก็คล้ายกับทุกๆปีที่ผ่านมา อาจแตกต่างกันไปเล็กน้อยตามความต้องการเร่งด่วนของผู้คนในท้องที่ เรามีการจัดกิจกรรมพิเศษในท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับประเทศไทย สำหรับปีนี้ในเขต 310B ซึ่งก็คือภาคใต้ของประเทศไทย เรามีการแข่งขันวาดภาพ “โปสเตอร์สันติภาพ” ซึ่งเป็นการแข่งขันระดับนานาชาติ รวมทั้ง “การแข่งขันตอบคำถามหนังสือสารานุกรมไทย” สำหรับโรงเรียนในท้องถิ่น เราดูแลเยาวชนของเราโดยเฉพาะด้านการศึกษา เราสนับสนุนเด็กๆ จากครอบครัวด้อยโอกาสและผู้คนทั่วไปเพื่อให้พวกเขามีโอกาสได้รับการศึกษา ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญมาก

อิกอร์ โปรตัสโซฟ ประธานบริหารระดับภาคสโมสรไลอ้อน เขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต (5 สโมสรในภูเก็ต)

แรงบันดาลใจและเป้าหมายของคุณ
ผมภูมิใจมากที่ได้ร่วมเป็นสมาชิกของสโมสรไลออนส์มากว่า 5 ปีแล้ว แรงบันดาลใจของผมคือสิ่งที่สโมสรทำ ที่นี่เป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่มีสมาชิกมากกว่า 1,400,000 คน ในเกือบทุกประเทศทั่วโลก สโมสรนี้เริ่มต้นเมื่อกว่า 100 ปีที่แล้วในชิคาโกโดย Mr. Melvin Jones ซึ่งเคยเป็นนายหน้าประกันภัย และตอนนี้ได้ขยายเครือข่ายออกไปเกือบทุกประเทศทั่วโลก เป้าหมายหลักของเราคือ “การให้บริการ” ซึ่งเรายึดถือมากว่าหนึ่งศตวรรษ แรงจูงใจที่ดีที่สุดของผมคือกิจกรรมของสโมสร เมื่อเราช่วยเหลือเด็กที่ป่วยเป็นโรคมะเร็ง ผู้ป่วยโรคเบาหวาน การให้ทุนการศึกษาแก่โรงเรียนต่างๆ หรือแม้กระทั่งการแจกจ่ายแว่นตา การยกระดับการศึกษา และสิ่งอื่นๆที่เราทำเพื่อสังคม ผมภูมิใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเหล่านี้ เป้าหมายของผมคือสานต่อกิจการของสโมสรด้วยจิตวิญญาณของผมครับ

อิกอร์ โปรตัสโซฟ ประธานบริหารระดับภาคสโมสรไลอ้อน เขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต (5 สโมสรในภูเก็ต)

สิ่งทีคุณทำเพื่อก้าวให้ทันโลกปัจจุบัน
เรามีโครงการระดับนานาชาติและระดับภูมิภาคตามที่ผมได้กล่าวไปแล้ว ในปีงบประมาณนี้ซึ่งเริ่มต้นในเดือนกรกฎาคมเราได้จัด 2 กิจกรรม หนึ่งคือ “การแข่งขันตอบคำถามหนังสือสารานุกรมไทย” ซึ่งเป็นกิจกรรมระดับภูมิภาค โดยทำการเชิญโรงเรียนต่างๆในท้องถิ่นให้เข้าร่วมกิจกรรมและแจกจ่ายสารานุกรมเพื่อให้เด็กๆ เตรียมตัวสำหรับการแข่งขัน กิจกรรมนี้ถือเป็นการกระตุ้นให้เด็กๆ รักการอ่านและค้นคว้าข้อมูลด้วยตัวเอง โครงการนี้จัดตั้งขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งทรงเมตตาอนุญาตให้มีการจัดตั้งสโมสรไลออนส์ในประเทศไทย อีกทั้ง ดร. สุเมธ ซึ่งเป็นพระราชเลขา ก็ยังเข้าร่วมกิจกรรมกับเราทุกปี กิจกรรมที่สองเป็นกิจกรรมระดับนานาชาติซึ่งก็คือการแข่งขันวาดภาพ “โปสเตอร์สันติภาพ (Journey of Peace)” ผลงานของผู้ชนะจะถูกส่งไปสำนักงานใหญ่ในชิคาโก และจะถูกนำแสดงในการประชุมนานาชาติประจำปี ซึ่งปีนี้ถูกจัดขึ้นที่สิงคโปร์ เราหวังว่าเด็กไทยจะเป็นผู้คว้าชัยชนะมาให้แก่ประเทศ แต่ไม่ว่าคุณจะเป็นคนชาติไหนหรือศาสนาใดๆก็ตาม เรามีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือความพยายามในการรักษาโลกของเราและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอย่างเต็มความสามารถ

ความสัมพันธ์ระหว่างงานด้านการกุศลกับสังคม
กิจกรรมส่วนใหญ่ของเราต้องประสานกับส่วนท้องถิ่นของภาครัฐ ตัวอย่างเช่นการเข้าร่วม “วันคนพิการ” กับสมาคมคนพิการภูเก็ตที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ เราสนับสนุนวันเด็กที่จัดขึ้นทุกปีในเดือนมกราคม สร้างรอยยิ้มให้เด็กๆด้วยการแจกของเล่น ขนมหรือเค้ก นอกจากนี้เรายังทำงานร่วมกับส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ตระหนักถึงความต้องการของผู้คน อย่างเช่นเมื่อปีที่แล้วทางสโมสรไลออนส์ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดและเทศบาล ทำการบริจาคเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) จำนวน 2 เครื่องให้กับรถฉุกเฉินและโรงพยาบาลขนาดเล็กในท้องถิ่น ซึ่งการประสานงานนี้ทำให้เราได้แนวคิดในการช่วยเหลือผู้คนอย่างตรงความต้องการ และถ้าเราสามารถช่วยได้เราจะพยายามทำครับ

ยุทธศาสตร์ระยะยาวของสโมสร
ยุทธศาสตร์ของเราคือการรับใช้ชุมชน สิ่งสำคัญที่สุดคือการรักษาคุณภาพของการให้บริการ และรักษาจำนวนสมาชิก สมาชิกของเราต้องเป็นคนที่ใช่และจิตใจดี เราจึงเปิดรับสมาชิกใหม่เสมอๆ หากคุณสนใจ สามารถติดต่อสโมสรไลออนส์ในท้องถิ่นเพื่อขอรายละเอียด และหากคุณผ่านเกณฑ์ก็สามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของเรา

ความท้าทายที่คุณมองหาในงานนี้
ความท้าทายคือความเป็นเลิศในการให้บริการ ในทุกๆปีเราจะมีการระดมทุนอย่างต่อเนื่องโดยการเชิญสปอนเซอร์และผู้มีจิตกุศลเข้าร่วมรับประทานอาหารค่ำ รายได้ทั้งหมดจะถูกรวบรวมเพื่อใช้ในกิจกรรมที่เหมาะสม ในเวลาที่ถูกต้องและกับคนที่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆ สโมสรไลอ้อนส์ของเราพยายามทำทุกอย่างเพื่อรับใช้ผู้คนในสังคมอย่างเต็มความสามารถ

สิ่งที่คุณคาดหวังในอีก 3 ปีข้างหน้า
ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณที่เลือกผมให้ดำรงตำแหน่งในปีนี้ นี่เป็นสิ่งที่ผมภูมิใจมาก จริงๆแล้วเรามีการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับตำแหน่งประธานภูมิภาค และหากผมได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งนี้ ผมก็พร้อมที่จะทำงานอย่างเต็มความสามารถ และหวังว่าเราจะก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน อย่างไรก็ตามสมาชิกทุกคนมีความเสมอภาคกัน ไม่ว่าคุณจะดำรงตำแหน่งประธาน เจ้าหน้าที่หรือสมาชิกทั่วไป ทุกคนก็มีเป้าหมายเดียวกันครับ

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ www.lionsclubs.org ซึ่งจะอธิบายเป้าหมาย กลยุทธ์และกิจกรรมของสโมสร วันหนึ่งคุณอาจสนใจที่จะเป็นเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเรา สิ่งสำคัญที่สุดคือการคิดถึงมนุษยชาติให้มากๆ อย่าทอดทิ้งผู้คนใกล้ตัวที่ต้องการความช่วยเหลือ หากคุณสามารถช่วยได้ จงพยายามช่วยเหลือพวกเขาให้มากที่สุด อีกสิ่งที่ห้ามลืมคือครอบครัว พวกเขาเป็นสิ่งมีค่าอันดับแรกของคุณ หากคุณสามารถช่วยพวกเขาได้…จงรีบทำ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.